Luận văn Đa thức hoán vị được modulo lũy thừa một số nguyên t¨ố

Mục lục 3

Lời cảm ơn 4

Phần mở đầu 5

1 Cấu trúc của trường hữu hạn 7

1.1 Da thức bất khả quy 7

1.2 Trường phân râ của đa thức 9

1.3 Cấu trúc của trường hữu hạn 15

2 Đa thức hoán vị được modulo lũy thừa một số nguyên

tố 21

2.1 Da thức hoán vị được trẽn một trường hữu hạn 21

2.2 Da thức hoán vị được trẽn vành 'Lọn 27

2.3 Da thức hoán vị được trẽn vành Z3» và 35

Kết luận 43

Tài liệu tham khảo

44

 

pdf44 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 237 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đa thức hoán vị được modulo lũy thừa một số nguyên t¨ố, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_da_thuc_hoan_vi_duoc_modulo_luy_thua_mot_so_nguyen.pdf
Tài liệu liên quan