Luận văn Nghiên cứu hệ sinh thái và môi trường rừng cùng điều kiện kinh tế - xã hội để phát triển bền vững vùng biên giới Việt Nam - Kampuchea (vườn quốc gia Lò Gò - Xa mát và tỉnh Kompungcham)

(Bản scan)

Luận văn Nghiên cứu hệ sinh thái và môi trường rừng cùng điều kiện kinh tế - xã hội để phát triển bền vững vùng biên giới Việt Nam - Kampuchea (vườn quốc gia Lò Gò - Xa mát và tỉnh Kompungcham)

Mục lục

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan tài liệu và phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế xã hội nơi nghiên cứu

Chương 4: kết quả và thảo luận

Chương 5: Nhận xét, kết luận và kiến nghị

 

pdf7 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1413 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nghiên cứu hệ sinh thái và môi trường rừng cùng điều kiện kinh tế - xã hội để phát triển bền vững vùng biên giới Việt Nam - Kampuchea (vườn quốc gia Lò Gò - Xa mát và tỉnh Kompungcham), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1_2.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4_2.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
Tài liệu liên quan