Luận văn Nghiên cứu định hướng quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020

(Bản scan)

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan về tỉnh Sóc Trăng

Chương 2: Hiện trạng chất lượng môi trường tỉnh Sóc Trăng

Chương 3: Dự báo xu thế biến đổi môi trường tỉnh Sóc Trăng năm 2020

Chương 4: Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020

Chương 5: Đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện quy hoạch môi trường tỉnh Sóc Trăng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

pdf24 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2591 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu định hướng quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf13.PDF
Tài liệu liên quan