Luận văn Nghiên cứu sử dụng cellulose vi khuẩn từ acetobacter xylium thay thế agar trong nuôi cấy mô thực vật

(Bản scan)

Luận văn Nghiên cứu sử dụng cellulose vi khuẩn từ acetobacter xylium thay thế agar trong nuôi cấy mô thực vật

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan tài liệu

Chương 2: Vật liệu và phương pháp

Chương 3: kết quả và biện luận

Chương 4: Kết luận và đề nghị

pdf52 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1526 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu sử dụng cellulose vi khuẩn từ acetobacter xylium thay thế agar trong nuôi cấy mô thực vật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
Tài liệu liên quan