Luận văn Thử nghiệm việc thu nhận nuôi cấy và chuyển phôi trên chuột nhắt trắng (Mus musculus var. albino)

(Bản scan)

Luận văn Thử nghiệm việc thu nhận nuôi cấy và chuyển phôi trên chuột nhắt trắng (Mus musculus var. albino)

Mục lục

Lời mở đầu

1: Tổng quan tài liệu

2: Vật liệu và phương pháp

3: Kết quả và biện luận

4: Kết luận và đề nghị

 

pdf38 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1741 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thử nghiệm việc thu nhận nuôi cấy và chuyển phôi trên chuột nhắt trắng (Mus musculus var. albino), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
Tài liệu liên quan