Luận văn Về đa thức bất khả quy trên trường hữu hạn

Lời cảm ơn 1

Mở đầu 2

1 Trường hữu hạn 4

1.1 Một số khái niệm 4

1.2 Da thức tương hỗ 13

1.3 Công thức nghịch đảo Mõbius 14

2 Da thức bất khả quy trên trường hữu hạn 18

2.1 Da thức xp — X + a 18

2.2 Dãy các đa thức bất khả quy 21

2.2.1 Ọ—phép biến đổi và vết 22

2.2.2 Dãy đa thức bất khả quy trên trường hữu hạn có đặc

số 2 25

2.2.3 Dãy đa thức bất khả quy trên trường hữu hạn có đặc

số lẻ 30

Kết luận 36

Tài liệu tham khảo

37

 

pdf40 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 135 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Về đa thức bất khả quy trên trường hữu hạn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_ve_da_thuc_bat_kha_quy_tren_truong_huu_han.pdf
Tài liệu liên quan