Luận văn Về một số hệ phương trình đa thức

MỞ ĐẦU 1

Chương 1. Hệ phương trình tuyến tính 2

1.1. Hệ thuần nhất với định thức khác không 2

1.2. Sử dụng tính chất nghiệm của da thức 5

1.3. Sử dụng công thức nội suy 9

1.4. Sử dụng ma trận, định thức đặc biệt 10

1.5. Sử dụng các phương pháp biến đổi sơ cấp trên hệ 11

1.6. Hệ với yếu tố thực tế 13

Chương 2. Hệ phương trình đa thức không tuyến tính 20

2.1. Một số hệ và phương pháp giải cơ bản 20

2.1.1. Hệ phương trình đối xứng 20

2.1.2. Hệ phương trình đối xứng loại hai đối với X và y 23

2.1.3. Hệ có yếu tố dẳng cấp 25

2.1.4. Hệ có hai phương trình bán dẳng cấp bậc hai 25

2.1.5. Hệ đẳng cấp bộ phận 27

2.1.6. Hệ bậc hai tổng quát 30

 

pdf54 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Về một số hệ phương trình đa thức, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_ve_mot_so_he_phuong_trinh_da_thuc.pdf
Tài liệu liên quan