Tiểu luận Các hình thức tổ chức sản xuất Nông nghiệp hiện nay và xu hướng sản xuất trong nền kinh tế hiện nay

1, Khái niệm :

Kinh tế trang trại là hình thức tổ chức sản xuất cơ sỡ trong nông , lâm và thủy sản với mục đích chủ yếu là sản xuất hàng hoá có quy mô ruộng đất và các yếu tố sản xuất đủ lớn có trình độ kỷ thuật cao, tổ chức và quản lý tiến bộ

2. Đặc trưng :

+ Kinh doanh sản xuất nông sản phẩm trên thị trường

+ Chủ trang trại là chủ kinh tế cá thể

+ Quy mô sản xuất của trang trại rất lớn

+ Chủ trang trại là người có ý chí, có năng lực tổ chức quản lý, có kiến thức và kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp có hiểu biết về kinh doanh trên thị trường nông nghiệp

 

ppt23 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 5931 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Các hình thức tổ chức sản xuất Nông nghiệp hiện nay và xu hướng sản xuất trong nền kinh tế hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chủ đề :Các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP BAO GỒM : I/ KINH TẾ TRANG TRẠI II/ HỢP TÁC XÃ III/ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC IV/ LIÊN DOANH TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP V/ KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH I_KINH TẾ TRANG TRẠI Khái niệm : Kinh tế trang trại là hình thức tổ chức sản xuất cơ sỡ trong nông , lâm và thủy sản với mục đích chủ yếu là sản xuất hàng hoá có quy mô ruộng đất và các yếu tố sản xuất đủ lớn có trình độ kỷ thuật cao, tổ chức và quản lý tiến bộ 2. Đặc trưng : + Kinh doanh sản xuất nông sản phẩm trên thị trường + Chủ trang trại là chủ kinh tế cá thể + Quy mô sản xuất của trang trại rất lớn + Chủ trang trại là người có ý chí, có năng lực tổ chức quản lý, có kiến thức và kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp có hiểu biết về kinh doanh trên thị trường nông nghiệp I_KINH TẾ TRANG TRẠI 3. Nguồn gốc : + Từ kinh tế nông hộ, sản xuất tự cấp tự túc đi dần kinh doanh sản xuất hàng hoá rồi trở thành hộ sản xuất giỏi và chuyển lên kinh tế trang trại gia đình + Một số người có khả năng bỏ vốn ra thuê đất hoặc mua đất lặp trang trại . + Những hộ nhận khoán trở thành đơn vị kinh tế tự chủ trong các nông (lâm) trường quốc doanh I_KINH TẾ TRANG TRẠI II/ HỢP TÁC XÃ II. HỢP TÁC XÃ Khái niệm : -Là tổ chức liên kết trong sản xuất nông nghiệp từ sự liên kết tự nguyện trong nông dân, nông hộ trang trại có chung yêu cầu về những dịch vụ sản xuất, kinh doanh với sự cùng góp vốn giữa các thành viên và có quyền bình đẳng giữa các thành viên, không phân biệt lượng vốn góp ít hay nhiều . 2. Mục đích : -Cung cấp đầy đủ quyền lợi cho xã viên, đáp ứng đủ và kịp thời số lượng và chất lượng sản phẩm. Đồng thời phải tuân theo nguyên tắc bảo toàn và tái sản xuất mỡ rộng vốn bằng cách thực hiện mức giá và lãi suất nội bộ thấp hơn giá trị trên thị trường . Như vậy, trong mỗi thôn, mỗi xã có thể cùng tồn tại nhiều loại hình hợp tác xã có nội dung kinh doanh khác nhau, số lượng xã viên không như nhau . Trong đó nông hộ cũng đồng thời là xã viên của nhiều hợp tác xã . II. HỢP TÁC XÃ Tóm lại : hợp tác xã là tổ chức kinh tế liên kết cơ sỡ các nông hộ trang trại mang tính chất vừa tương trợ giúp đỡ vừa kinh doanh II. HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ BÒ SỮA EVEGROWTH III/ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THUỘC SỠ HỮU NHÀ NƯỚC Trong nông nghiệp nước ta loại hình doanh nghiệp công ích gồm các công ty và trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ. Đó là những doanh nghiệp có 100% vốn do nhà nước cung cấp sản xuất ra những sản phẩm và dịch vụ cho nhiều người cùng hưởng . III/ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THUỘC SỠ HỮU NHÀ NƯỚC - Hiệu quả của hình thức này thấp do tính cạnh tranh yếu. Còn các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh hoạt động gắn với thị trường. Thường kinh doanh trong những ngành sản xuất lớn xuất khẩu có giá trị kinh tế cao III/ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THUỘC SỠ HỮU NHÀ NƯỚC IV/ LIÊN DOANH TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -Là một xu thế khách quan ngày càng đa dạng, dưới sự phối hợp và hợp tác thiết thực trong các doanh nghiệp . - Kết hợp quy hoạch vùng nông nghiệp và phát triển ngân hàng nhằm tập trung nguồn lực và chính sách vào những sản phẩm thế mạnh của vùng nông nghiệp hình thành vùng kinh tế nông nghiệp . IV/ LIÊN DOANH TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -Xây dựng mô hình hợp đồng trong các doanh nghiệp liên kết với các doanh nghiệp thành viên đảm bảo kế hoạch hoạt động kinh doanh chung vừa tôn trọng tính pháp nhân và lợi ích giữa các thành viên IV/ LIÊN DOANH TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Mô hình chuyển dịch cây trồng V/ KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH V/ KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH - Những hộ gia đình có vốn và đất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và họ tiếp cận kỹ thuật khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Nông dân tham gia dự thảo ở các buổi dự thảo và khuyến công do tỉnh hay ngành nông nghiệp tổ chức . ÔNG: NGUYỂN VĂN PHÚC _MÔ HÌNH ĐA CANH HẾT

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptCác hình thức tổ chức sản xuất Nông nghiệp hiện nay và xu hướng sản xuất trong nền kinh tế hiện nay.ppt
Tài liệu liên quan