Tóm tắt Luận văn Nghiên củu các xanthanolid và các thành phần hóa học khác của cây ké đầu ngựa (xanthiumstrumariuml., asteraceae) mọc ở Hà Nội

Để xác định các nhóm alkyl này phố ESI-MS chế độ dương đà được ghi. Chiều dài của phần axit béo đâ được xác định từ pic phân mảnh ờ ỉỉì/: 242,89 [CH3(CH2)12CH(OH)CO + H]~, xác định có 12 nhóm mcthylen trong mạch 2-hydroxyacid (acid 2-hydroxypentadecanoic). cấu tạo của mạch bazơ amino đà được xác định dựa trên pic ở ỉìì/: 182,05 [CH3(CH2)ioCH=CH + H]+ và 283,92 [CH3(CH2)ioCH=CH(CH2)3CH(OH)CH(OH) + H]~ (2-amino-8^eicos-8-en-2-yl-l,3,4-triol).

 

pdf33 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 05/03/2022 | Lượt xem: 288 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Nghiên củu các xanthanolid và các thành phần hóa học khác của cây ké đầu ngựa (xanthiumstrumariuml., asteraceae) mọc ở Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_nghien_cuu_cac_xanthanolid_va_cac_thanh_pha.pdf
Tài liệu liên quan