Tóm tắt Luận văn Trả hồ sơ để điều tra bổ sung của tòa án cấp sơ thẩm - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

(Bản scan)

Qua nghiên cứu về các quy định về trả hồ sơ đề điều tra bổ sung cùa Toà án sơ cấp, có thể thấy thủ tục trả hồ sơ điều tra bổ sung cùa Toà án chi được thực hiện tại phiên toà nếu thấy cần bổ sung về chứng cứ hoặc giám định lại về nội dung nào đó thì Thẩm phán ra quyết định trả hồ sơ. Việc yêu cầu để điều tra bổ sung có thể là Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên toà hoặc có thể là do yêu cầu của một bên đương sự tham gia tố tụng. Mặc dù nhừng quy định về thủ tục và căn cứ trả hồ sơ để điều tra bố sung còn quy định chung chung chưa cụ thể nhưng Luật tố tụng của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa lại quy định rất cụ thể thời hạn Viện kiểm sát phái điều tra bổ sung theo yêu cầu cùa Thẩm phán và cách tính thời hạn Toà án phải mờ phiên toà xét xứ khi hồ sơ điều tra bổ sung được chuyển sang.

 

pdf24 trang | Chia sẻ: Lavie11 | Lượt xem: 481 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Trả hồ sơ để điều tra bổ sung của tòa án cấp sơ thẩm - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhs_tran_xuan_hue_tra_ho_so_de_dieu_tra_bo_sung_cua_toa_an_cap_so_tham_nhung_van_de_ly_luan_va_thuc_t.pdf
Tài liệu liên quan