Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty vật tư và xây dựng công trình

* Tài khoản kế toán sử dụng: Để hạch toán chi phí NVLTT kế toán sử dụng TK 621 - Chi phí NVLTT.

Tại công ty Vật tư Xây dựng công trình TK621 không được mở chi tiết cho từng loại nguyên liệu, vật liệu, chỉ được mở chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình cụ thể.

* Phương pháp kế toán:

Tại công ty Vật tư và Xây dựng công trình, tuy có lập Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho nguyên liệu nhưng trên thực tế kế toán không phản ánh khối lượng NVL này vào TK 152 - Nguyên vật liệu. Mà khi xuất kho NVL cho thi công công trình kế toán Công ty theo dõi trên các TK 621 - Chi phí NVLTT, TK 141 (1413) - Tạm ứng chi phí giao khoán xây lắp nội bộ. Cụ thể:

- Khi tạm ứng vật tư, tiền vốn cho đơn vị nhận khoán

Nợ TK 141 (1413) - Tạm ứng chi phí giao khoán xây lắp nội bộ

Có TK 111, 112.

- Quyết toán tạm ứng về khối lượng xây lắp nội bộ hoàn thành đã bàn giao được duyệt, kế toán ghi nhận chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Nợ TK 621 - Chi phí NVLTT(Tập hợp chi phí NVLTT)

Có TK 141 (1413) – Kết chuyển chi phí NVLTT.

- Cuối kỳ kết chuyển CPNVLTT để tính giá thành sản phẩm xây lắp:

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Có TK 621 - Chi phí NVLTT

 

doc85 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 17/06/2013 | Lượt xem: 1318 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty vật tư và xây dựng công trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Vật tư và Xây dựng công trình.DOC
Tài liệu liên quan