Chuyên đề về Phân số

1) Rút gọn phân số : Ta dùng tính chất 2 để rút gọn phân số

+ Quy tắc rút gọn phân số : Muốn rút gọn phân số ta chia cả tử và mẫu của nó với một ước chung của chúng ( ước chung này khác 1 và – 1)

+ Phân số tối giản là phân số không còn rút gọn được nữa. Ưóc chung của tử và mẫu chỉ có thể là 1 hoặc – 1

+ Muốn rút gọn một phân số đến tối giản ta chia cả tử và mẫu của chúng với ước chung lớn nhất của chúng.

 

doc5 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 14/03/2019 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề về Phân số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Buổi 10 .......................................... .......................................... CHUYÊN ĐỀ VỀ PHÂN SỐ Mục Tiêu Kiến thức: Hs nắm chắc các khái niệm và tính chất vào để làm các bài tập tính giá trị của biểu thức, tìm giá trị nguyên, so sánh phân số. Kĩ năng: Vận dụng thành thạo các tính chất để làm bài tập Thái độ: Nghiêm túc hưởng ứng tán thành Định hướng phát triển năng lực: Năng lực tính toán, NL tư duy, NL sáng tạo... Phương tiện dạy học GV: Sách nâng cao, tài liệu tham khảo. HS: Sách nâng cao Tiến trình dạy học Tiết 1 A) Tóm tắt kiến thức cần nắm: 1: Khái niệm phân số + Ta gọi với a ; b ; b 0 là một phân số + Chú ý : số nguyên a cũng là một phân số : a = Bài tập áp dụng: Tìm số nguyên n sao cho phân số là số nguyên 2: Phân số bằng nhau + Hai phân số nếu a.d = b.c Bài tập áp dụng: Bài 1: Tìm số nguyên x biết a) b) Bài 2: Tìm các số nguyên x ; y ; z biết Bài 3* : Tìm các số nguyên x ; y biết và x + y = 20 Bài 4*: Có hay không số nguyên n để các phân số đồng thời nhận giá trị nguyên. Tiết 2 3: Tính chất cơ bản của phân số - Rút gọn phân số Tính chất cơ bản của phân số + Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì được phân số mới bằng phân số đã cho. ( với m ; m 0 ) + Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số với một ước chung của chúng thì đươc một phân số mới bằng phân số đã cho ( với n ƯC(a ; b ) ) Rút gọn phân số : Ta dùng tính chất 2 để rút gọn phân số + Quy tắc rút gọn phân số : Muốn rút gọn phân số ta chia cả tử và mẫu của nó với một ước chung của chúng ( ước chung này khác 1 và – 1) + Phân số tối giản là phân số không còn rút gọn được nữa. Ưóc chung của tử và mẫu chỉ có thể là 1 hoặc – 1 + Muốn rút gọn một phân số đến tối giản ta chia cả tử và mẫu của chúng với ước chung lớn nhất của chúng. Bài tập áp dụng: Bài 1: Chứng tỏ rằng các phân số sau đây bằng nhau a) b) Tiết 3 Bài 2: Tìm phân số bằng phân số biết tổng của tử và mẫu của nó bằng 2002. Bài 3: Tìm một phân số bằng phân số sao cho Tử của nó bằng 8 ; bằng 24 ; bằng 14 Mẫu của nó bằng 9 ; bằng 21 ; bằng 60 Bài 4: Tìm phân số tối giản biết Cộng tử với 4 , cộng mẫu với 10 thì giá trị phân số không đổi Cộng mẫu vào tử , cộng mẫu vào mẫu của phân số thì được phân số mới bằng hai lần phân số đã cho. *Hướng dẫn về nhà : -Xem lại các bài toán trên làm bài 4 .IV. Lưu ý khi sử dụng giáo án: Rèn cho hs các kĩ năng biến đổi 1 cách linh hoạt Buổi 11 .......................................... .......................................... CHUYÊN ĐỀ VỀ PHÂN SỐ I.Mục Tiêu 1.Kiến thức: Hs nắm chắc các khái niệm và tính chất vào để làm các bài tập tính giá trị của biểu thức, tìm giá trị nguyên, so sánh phân số. 2. Kĩ năng: Vận dụng thành thạo các tính chất để làm bài tập 3.Thái độ: Nghiêm túc hưởng ứng tán thành 4.Định hướng phát triển năng lực: Năng lực tính toán, NL tư duy, NL sáng tạo... II.Phương tiện dạy học GV: Sách nâng cao, tài liệu tham khảo. HS: Sách nâng cao III.Tiến trình dạy học Tiết 1 Bài 1: Cho biểu thức A = ( với n Z ) Số nguyên n phải có điều kiện gì để A là phân số Tìm các số nguyên n để A có giá trị nguyên Bài 2: Cho phân số B = ( với n Z ) Tìm số nguyên n để B là một phân số Tìm tất cả các số nguyên n để B có giá trị nguyên Bài 3: Chứng minh rằng các phân số sau có giá trị là số tự nhiên a) b) Bài 4: Tìm các số nguyên x ; y biết a) b) Bài 5: Tìm các số nguyên x ; y biết a) b) Tiết 2 Bài 7: Lập các phân số bằng nhau từ 4 số - 6 ; - 2 ; 3 và 9 Bài 8: Rút gọn các phân số sau a) ( có 10 chữ số 9 ở tử và 10 chữ số 9 ở mẫu ) b) c) Bài 9*: Tìm các phân số có giá trị bằng a) và BCNN (a ; b ) = 300 b) và ƯCLN( a;b ) = 30 c) biết ƯCLN( a ; b ) x BCNN (a ; b ) = 3549 Bài 10: Cho phân số Rút gọn phân số đó Hãy xóa đi một số hạng ở tử và xóa đi một số hạng ở mẫu để được phân số có giá trị bằng phân số đã cho Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì phân số là phân số tối giản Tìm tất cả các số tự nhiên n để phân số là phân số tối giản Tìm các số tự nhiên n để phân số rút gọn được Tiết 3 Bài 12*Cho p = ( với n Z ) . Tìm các giá trị của n để p là số nguyên tố Bài 13: Tìm các số nguyên n để các phân số sau nhận giá trị nguyên a) b*) c) Bài 14*: Tìm các số tự nhiên n để các phân số sau tối giản a) b) c) *Hướng dẫn về nhà : -Xem lại các bài toán trên làm bài 5,10,14 .IV. Lưu ý khi sử dụng giáo án: Rèn cho hs các kĩ năng biến đổi 1 cách linh hoạt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc2 b chuyen de phan so.doc
Tài liệu liên quan