Điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học Toán 3 bài 17: Phép chia hết và phép chia có dư (t2)

Khởi động:

- Việc 1: Hội đồng tự quản cho các bạn trong lớp chơi trò chơi để bộc lộ cảm xúc.

- Việc 2: Bạn trưởng ban học tập tổ chức cho các bạn trao đổi.

? Sau khi chơi xong trò chơi các bạn cảm thấy thế nào?

? Các bạn đã sẵn sàng vào tiết học mới chưa?

- Hội đồng tự quản mời GV tiếp tục hoạt động.

- Giáo viên giới thiệu bài – Ghi tên bài trên bảng lớp.

- Học sinh ghi tên bài vào vở.

- Chia sẻ mục tiêu, đọc mục tiêu.

? Để đạt được mục tiêu tiết học bạn cần làm gì?

pdf2 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 01/12/2018 | Lượt xem: 138 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học Toán 3 bài 17: Phép chia hết và phép chia có dư (t2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học toán 3 BÀI 17: PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ (T2) I. Mục tiêu: - Em biết: Vận dụng phép chia hết vào giải toán. - Vận dụng kiến thức đã học để làm các bài tập. II. Hoạt động học: Khởi động: - Việc 1: Hội đồng tự quản cho các bạn trong lớp chơi trò chơi để bộc lộ cảm xúc. - Việc 2: Bạn trưởng ban học tập tổ chức cho các bạn trao đổi. ? Sau khi chơi xong trò chơi các bạn cảm thấy thế nào? ? Các bạn đã sẵn sàng vào tiết học mới chưa? - Hội đồng tự quản mời GV tiếp tục hoạt động. - Giáo viên giới thiệu bài – Ghi tên bài trên bảng lớp. - Học sinh ghi tên bài vào vở. - Chia sẻ mục tiêu, đọc mục tiêu. ? Để đạt được mục tiêu tiết học bạn cần làm gì? B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1. Tính rồi viết theo mẫu: a) Mẫu: ....... ....... 4 ....... 16 ....... ....... 3 ....... 18 ....... ....... 6 ....... 54 ....................... ...................... .................... b) Mẫu: ....... ....... 5 ....... 23 ....... ....... 6 ....... 29 ....... ....... 4 ....... 19 ........................ .......................... .......................... ........................ .......................... ........................... 0 5 3 15 15 Viết: 15 :3 = 5 2 3 5 15 17 Viết: 17 : 5 = 3 (dư 2) 2. Đặt tính rồi tính: 48 : 6 26: 4 40 : 5 19 : 3 54: 6 43 : 5 3. Giải bài toán: Một lớp có 20 học sinh, trong đó có 1 4 số học sinh tham gia biểu diễn văn nghệ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh tham gia biểu diễn văn nghệ? 4. Chọn câu trả lời đúng: Trong các phép chia có dư với số chia là 3, số dư lớn nhất của các phép chia đó là: A. 3 B. 2 C. 1 D. 0 -Việc 1: Làm xong, em chia sẻ bài làm của mình cho bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá, cùng trao đổi lại và bổ sung nếu thiếu. - Việc 2: Em và bạn đổi vai và trả lời. - Nhóm trưởng đọc đề bài và mời bạn trả lời, các bạn khác chú ý nghe, đánh giá và bổ sung cho mình. - Ban học tập tổ chức cho các nhóm chia sẻ bài làm. * Báo cáo với cô giáo kết quả những việc các em đã làm. 3. Hoạt động ứng dụng: Có 40l mật ong chia đều vào 6 can. Hỏi mỗi can có mấy lít mật ong, còn thừa mấy lít? (Đáp số: .....................................................................)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhep chia het va phep chia co du_12442740.pdf