Giáo án Ghép lớp 1 + 2 Tuần 19

Tiết 2 Tập đọc

 Chuyện cổ tích về loài người.

I, MỤC TIÊU

1. KT- Hiểu ý nghĩa: Mọi vật trên trái được sinh ra vì con người, vì trẻ em, do vậy cần dành nhiều điều tốt đẹp nhất( trả lời được các câu hỏi trong SGK; thuộc ít nhất 3 khổ thơ)

2: KN- Biết đọc với giọng kể chậm dãi, bước đầu đọc diễn cảm được một đoạn thơ.

3: TĐ- HS yêu thích môn TĐ

II, CHUẨN BỊ

1.GV- Phiếu học tập, bảng nhóm

2.HS- SGK

 

doc27 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 03/12/2018 | Lượt xem: 310 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Ghép lớp 1 + 2 Tuần 19, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
khi HĐ xong. -GV khen các nhóm làm tốt * HĐ2: Tập hợp các tư liệu về em trong gia đình. Mục tiêu: Tập hợp các thông tin, hình ảnh về bản thân cùng với các thành viên trong gia đình. Cách tiến hành: -HS việt lại thông tin về gia đình -Thu thập những bức ảnh tiêu biểu - Nhận diện sự thay đổi của bản thân và các thành viên trong gia đình. -Hs mô tả bằng lời hoặc vẽ tranh -Xem lại ảnh, tranh vẽ bổ sung thêm vào hồ sơ * HĐ3: Tập hợp các tư liệu của em trong nhà trường. Mục tiêu: Biết cách tập hợp và tìm kiếm sự hỗ trợ để thu thập thông tin, hình ảnh của bản thân trong mối quan hệ với thầy cô, bạn bè. Cách tiến hành: -HS làm bảng thông tin theo mẫu SGK giới thiệu về kỉ niệm đáng nhớ của em - Chọn hình ảnh minh họa cho mỗi lớp. - Củng cố ND bài. --------------------------------------------- Tiết 3: HDH Toán Sách tài liệu buổi hai tuần 19 tiết 1 HDH Toán Sách tài liệu buổi hai tuần 19 tiết 1 ***************************************************** Ngày soạn: 13/1/2018 Buổi sáng Ngày giảng: Thứ ba ngày 16 tháng 1 năm 2018 Nhóm trình độ 1 Nhóm trình độ 2 Tiết 1:Chính tả (Nghe viết) Kim tự tháp Ai Cập I, MỤC TIÊU 1. KT- Nghe- viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi - Làm đúng bài tập BT2 2. KN- Rèn KN viết đúng chính tả, đẹp 3.TĐ- HS yêu thích học môn Chính tả II, CHUẨN BỊ 1. GV- Bảng nhóm , PBT 2. HS- SGK III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: Tìm hiểu đoạn viết Mục tiêu: HS nắm được ND đoạn viết. Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học; đọc mẫu đoạn viết; giao việc cho HS HS- Đọc thầm đoạn cần viết - Thảo luận nhóm câu hỏi tìm hiểu bài HĐ2: Viết bài Mục tiêu: Nghe viết đúng bài chính tả; trình bày đúng đoạn văn Cách tiến hành: GV- Hướng dẫn viết từ khó vào bảng con - Hướng dẫn viết bài HS- Chuẩn bị vở viết bài GV- Đọc cho HS viết bài HS- Đổi vở, soát lỗi chính tả 3. Kết luận GV- Chấm chữa bài, nhận xét. - HD làm BT chính tả - Nhận xét chung Toán Luyện tập 1. KT- Biết tính diện tích hình thang 2. KN - Rèn KN tính toán thành thạo, chính xác, 3. TĐ- HS yêu thích học môn Toán 1GV- Bảng nhóm, PBT 2. HS- SGK, Vở BT HĐ1: BT1, 3a Mục tiêu: Tính diện tích hình thang Cách tiến hành: HS- Lên bảng nối tiếp BT1 GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét - Giao việc cho HS -Giao việc cho HS HS- Làm BT3 vào vở - 1HS lên bảng GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét Củng cố ND bài HS- Chữa bài vào vở ________________________ Tiết 2 Toán Luyện tập I, MỤC TIÊU 1. KT- Chuyển đổi được các số đo diện tích 2. KN - Đọc được thông tin trên biểu đồ cột. 3. TĐ- HS yêu thích môn Toán II, CHUẨN BỊ 1. GV- Bảng nhóm; PBT 2. HS- SGK III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: * HĐ1: Hướng dẫn làm BT1,3 Mục tiêu: Chuyển đổi các đơn vị đo diện tích. Cách tiến hành: Bài 1:Viết số thích hợp vào chỗ chấm: - Yêu cầu HS làm bài. - Chữa bài, nhận xét. Bài 2(GT) Bài 3b: b, Thành phố nào có diện tích lớn nhất, nhỏ nhất? - Nhận xét Bài 4(GT) * HĐ2: Hướng dẫn làm BT5 Mục tiêu: Tính toán và giải bài toán có liên quan đến diện tích theo đơn vị đo km2. Cách tiến hành: Bài 5: Biểu đồ:Mật độ dân số của 3thành phố - GV treo biểu đồ lên bảng. - Tổ chức cho HS làm bài. - Nhận xét. 3. Kết luận - Chuẩn bị bài sau. Chính tả (Nghe- viết) Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực 1. KT- Viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức văn xuôi(BT1) - Làm đúng BT2,BT3a/b 2. KN- Rèn KN viết đúng chính tả, đẹp 3. TĐ- HS yêu thích môn Chính tả 1.GV- Bảng nhóm , PBT 2. HS- SGK HĐ1: Tìm hiểu đoạn viết Mục tiêu: HS nắm được ND đoạn viết. Cách tiến hành: GV- Đọc mẫu đọan viết - Giao việc cho HS HS- Đọc thầm đoạn cần viết - Thảo luận nhóm câu hỏi tìm hiểu bài HĐ2: Viết bài Mục tiêu: Viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức văn xuôi Cách tiến hành: GV- HD viết từ khó vào bảng con - Hướng dẫn viết bài HS- Chuẩn bị vở viết bài GV- đọc cho HS viết chính tả HS- Đổi vở soát lỗi chính tả GV- Chấm chữa bài, nhận xét. - HD làm BT chính tả . Tiết 3 Luyện từ và câu Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? I, MỤC TIÊU 1. KT: HS hiểu cấu tạo và ý nghĩa của bộ phận CN trong câu kể Ai làm gì ?( ND ghi nhớ) 2. KN: Nhận biết được câu kể Ai làm gì? xác định được bộ phận CN trong câu; biết đặt câu với bộ phận CN cho sẵn hoặc gợi ý bằng tranh vẽ. 3. TĐ: Tích cực trong giờ học. II. Chuẩn bị GV: Một số tờ phiếu viết đoạn văn phần nhận xét, đoạn văn bài tập 1. HS: SGK III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: Nhận xét. Mục ti Mục tiêu:HS hiểu cấu tạo và ý nghĩa của bộ phận chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? Cách tiến hành: HS- Thảo luận nhóm:xác định các câu kể ai làm gì trong đoạn văn đó. GV- Yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận, nhận xét bổ sung. - Giao việc cho HS HĐ2: Ghi nhớ. Mục tiêu: Củng cố ND bài học Cách tiến hành HS- Đọc thầm ghi nhớ (SGK). GV- Viết sơ đồ phân tích cấu tạo mẫu câu SGK) và giải thích. Cho HS nêu miệng BT1 HĐ3: BT2,3 Mục tiêu: Biết đặt câu với bộ phận CN cho sẵn hoặc gợi ý bằng tranh vẽ. Cách tiến hành HS- làm bài tập 2 vào bảng nhóm GV- Đại diện HS báo cáo trước lớp - Cho HS làm BT3 vào vở - Củng cố ND bài Kể chuyện Chiếc đồng hồ 1. KT- Kể được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện dựa vào tranh minh họa trong SGK, kể đúng và đầy đủ ND câu chuyện 2. KN- Biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện 3. TĐ- HS yêu thích môn Kể chuyện 1. GV- Bảng nhóm; PBT 2. HS- SGK HĐ1:HD kể chuyện Mục tiêu: Kể được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện dựa vào tranh minh họa trong SGK Cách tiến hành: HS- Thảo luận nhóm: theo gợi ý SGK GV- tổ chức cho kể chuyện trước lớp - Nhận xét, bổ sung HĐ2 :Thảo luận Mục tiêu:Trao đổi ý nghĩa câu chuyện đã kể Cách tiến hành: HS- Nhóm trưởng điều khiển nhân xét lời kể của bạn trong nhóm GV- Nhận xét chung -Củng cố ND bài HS- ghi bài vào vở . Tiết 4: Âm nhạc GV chuyên dạy . Buổi chiều: Tiết 1:HDH Tiếng Việt Sách tài liệu buổi hai tuần 19 tiết 1 HDH Tiếng Việt Sách tài liệu buổi hai tuần 19 tiết 1 --------------------------------------------- Tiết 3: HDH Toán Sách tài liệu buổi hai tuần 19 tiết 2 HDH Toán Sách tài liệu buổi hai tuần 19 tiết 2 Tiết 3:HDH Tiếng Việt Sách tài liệu buổi hai tuần 19 tiết 2 HDH Tiếng Việt Sách tài liệu buổi hai tuần 19 tiết 2 ***************************************************** Ngày soạn: 14/1/2018 Buổi sáng Ngày giảng: Thứ tư ngày 17 tháng 1 năm 2018 Nhóm trình độ 1 Nhóm trình độ 2 Tiết 1 Toán Hình bình hành I, MỤC TIÊU 1. KT: Nhận biết được hình bình hành và một số đặc điểm của nó. 2. KN: Nhận biết một số đặc điểm của hình bình hành, từ đó phân biệt được hình bình hành với một số hình đã học. 3. TĐ: Tích cực trong giờ học. II, CHUẨN BỊ 1.GV- Bảng phụ ; PBT 2.HS- SGK. III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1:HĐ chung cả lớp Mục tiêu: Hình thành biểu tượng về hình bình hành. Cách tiến hành: GV giới thiệu hình vẽ.(SGK).gợi ý để HS tự phát hiện các đặc điểm của hình bình hành. HS- HĐ nhóm: lấy ví dụ về các đồ vật trong thực tiễn có hình dáng là hình bình hành, nhận dạng một số hình vẽ trên bảng phụ. HĐ2: BT1 Mục tiêu- Củng cố về biểu tượng hình bình hành. Cách tiến hành: GV Tổ chức cho HS nêu miệng nối tiếp Giao việc cho HS HĐ3: BT2 Mục tiêu: Nhận biết dặc điểm của hình bình hành. Cách tiến hành: HS- Thảo luận nhóm BT1,2 GV- Tổ chức cho HS nêu miệng nối tiếp - Giao việc cho HS -Củng cố ND bài Tập đọc Người công dân số một(Tiếp) 1. KT- Hiểu ND, ý nghĩa : Qua việc Nguyễn Tất Thành quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, tác giả ca ngợi lòng yêu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành (trả lời câu hỏi 1,2,3) 2. KN- Biết đọc đúng một văn bản kịch, biết phân biệt lời các nhân vật và lời tác giả 3. TĐ- HS yêu thích học môn TĐ 1.GV- Phiếu học tập, bảng nhóm 2.HS- SGK HĐ1: Luyện đọc Mục tiêu: Biết đọc đúng một văn bản kịch, Cách tiến hành GV- Đọc mẫu, giải nghĩa từ, hướng dẫn đọc từ khó, chia đoạn, HD đọc đoạn. HS-Đọc tiếp sức theo đoạn trước lớp HĐ2:Tìm hiểu bài Mục tiêu:Nắm được ND ý nghĩa bài TĐ Cách tiến hành GV- Tổ chức cho HS tìm hiểu ND bài dựa vào câu hỏi SGK, nhận xét, nêu ý nghĩa của bài HĐ3: Luyện đọc lại Mục tiêu: Biết nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm Cách tiến hành HS - Nhóm trưởng điều khiển: Luyện đọc tiếp nối toàn bài GV- Tổ chức cho HS đọc bài - Củng cố ND bài .. Tiết 2 Tập đọc Chuyện cổ tích về loài người. I, MỤC TIÊU 1. KT- Hiểu ý nghĩa: Mọi vật trên trái được sinh ra vì con người, vì trẻ em, do vậy cần dành nhiều điều tốt đẹp nhất( trả lời được các câu hỏi trong SGK; thuộc ít nhất 3 khổ thơ) 2: KN- Biết đọc với giọng kể chậm dãi, bước đầu đọc diễn cảm được một đoạn thơ. 3: TĐ- HS yêu thích môn TĐ II, CHUẨN BỊ 1.GV- Phiếu học tập, bảng nhóm 2.HS- SGK III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: Luyện đọc Mục tiêu: Biết đọc với giọng kể chậm dãi Cách tiến hành GV-Giới thiệu bài - HD đọc bài HS- Đọc bài tiếp sức theo đoạn trước lớp GV- Đọc diễn cảm toàn bài HS-Đọc tiếp sức theo đoạn trong nhóm HĐ2:Tìm hiểu bài Mục tiêu:Nắm được ND ý nghĩa bài TĐ Cách tiến hành GV- Tổ chức cho HS tìm hiểu ND bài dựa vào câu hỏi SGK, nhận xét, nêu ý nghĩa của bài HĐ3: Luyện đọc lại Mục tiêu: Rèn KN đọc hay cho HS Cách tiến hành HS - Nhóm trưởng điều khiển: Luyện đọc toàn bài ttrước lớp GV- Nhận xét, củng cố ND bài LTvà C Câu ghép 1. KT- Nắm sơ lược khái niệm câu ghép(ND ghi nhớ) 2.KN- Nhận biết câu ghép, xác định các vế câu trong câu ghép(BT1- mục III); thêm được một vế câu vào chỗ trống để được một cau ghép(BT3) 3. TĐ- HS yêu thích học môn LT&C 1.GV- Bảng nhóm; PBT 2.HS- SGK HĐ1: Kiến thức Mục tiêu Nắm sơ lược khái niệm câu ghép Cách tiến hành: HS - Làm việc theo nhóm (PBT) GV- Kiểm tra kết quả, nhận xét, rút ra ghi nhớ - 1và HS đọc ghi nhớ SGK Giao việc cho HS. HĐ2: BT1 Mục tiêu - Nhận biết câu ghép, xác định các vế câu trong câu ghép Cách tiến hành HS - Làm việc theo nhóm BT1 (PBT) GV- Kiểm tra kết quả, nhận xét Giao việc cho HS. HĐ3: BT3 Mục tiêu thêm được một vế câu vào chỗ trống để được một câu ghép Cách tiến hành HS - Làm bài vào vở BT3 GV - Đại diện HS báo cáo trước lớp -Củng cố ND bài HS- Chữa bài vào vở ___________________________ Tiết 3 Kể chuyện Bác đánh cá và gã hung thần I, MỤC TIÊU 1. KT - Dựa vào lời kể của giáo viên nói được lời thuyết minh cho từng tranh minh hoạ(BT1), kể lại từng đoạn của câu chuyện rõ ràng, đủ ý(BT2) -Biết trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện. 2. KN – Rèn KN kể chuyện và nhận xét đúng lời kể của bạn, kể tiếp được lời bạn. 3. TĐ- HS yêu thích học tiếng Việt II, CHUẨN BỊ 1. GV- Bảng nhóm; PBT 2. HS- SGK III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1:BT1 Mục tiêu: Dựa vào lời kể của giáo viên nói lời thuyết minh cho từng tranh minh hoạ Cách tiến hành: GV- Giới thiệu bài nêu yêu cầu giờ học. -Kể chuyện kết hợp minh hoạ bằng tranh. HS- Đọc gợi ý(SGK) Tập nói được lời thuyết minh cho từng tranh minh hoạ HĐ2: BT2 Mục tiêu: HS kể kể lại từng đoạn của câu chuyện rõ ràng, đủ ý Cách tiến hành: GV- Hướng dẫn HS kể chuyện HS- Nhóm trưởng điều khiển: kể chuyện trong nhóm. GV- Tổ chức cho HS kể chuyện trước lớp. - Nhận xét, bình chọn nhóm, cá nhân kể chuyện hay nhất. HĐ3 ý nghĩa Mục tiêu: biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa của câu chuyện. Cách tiến hành: HS- Thảo luận nhóm:nêu ý nghĩa câu chuyện GV- Nhận xét chung -Củng cố ND bài Toán Luyện tập chung 1. KT- Biết tính diện tích hình tam giác vuông, hình thang - Giải toán liên quan đến diện tích và tỉ số phần tăm 2. KN - Rèn KN tính toán thành thạo, chính xác, 3. TĐ- HS yêu thích học môn Toán 1GV- Bảng nhóm, PBT 2. HS- SGK, Vở BT HĐ1: BT1 Mục tiêu: Tính diện tích hình tam giác vuông Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học - Giao việc choHS HS- Lên bảng nối tiếp BT1 GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét - Giao việc cho HS HĐ2 : BT2 Mục tiêu Tính diện tích hình thang Cách tiến hành: HS- HĐ nhóm: làm BT2 vào bảng nhóm GV- Kiểm tra kết qủa từng nhóm, nhận xét Giao việc cho HS Củng cố ND bài _____________________________ Tiết 4 : Thể dục GV chuyên dạy _____________________________ Buổi chiều : Tiết 1 : Thể dục GV chuyên dạy _____________________________ Tiết 2 Lịch sử Nước ta cuối thời Trần. I, MỤC TIÊU 1. KT- Nắm được một số sự kiện suy yếu của nhà Trần: Vua quan chơi sa đọa; Chu Văn An dâng sớ xin chém 7 tên quan coi thường phép nước; nông dân và nô tì nổi dậy đấu tranh 2. KN- Hoàn cảnh Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần Lập nên nhà Hồ 3. TĐ- HS yêu thích môn học về truyền thống dựng nước và giữ nước. II, CHUẨN BỊ 1.GV- Bảng phụ ; PBT 2.HS- SGK. III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: Làm việc cả lớp Mục tiêu Tình hình nước ta dưới thời Trần từ nửa sau thế kỉ XIV. Cách tiến hành HS - Đọc thầm SGK+ Thảo luận nhóm câu hỏi (PBT). GV- Gọi HS báo cáo kq thảo luận - Nhận xét, rút ra KL; giao việc cho HS HĐ2: Thảo luận nhóm Mục ti Mục tiêu: Hoàn cảnh Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần.Lập nên nhà Hồ Cách tiến hành HS- Thảo luận câu hỏi trong PBT GV- Đại diện HS trình bày KQ Nhận xét, bổ sung HS- Thảo luận nhóm (câu hỏi PBT) GV- Đại diện HS trình bày KQ Nhận xét, bổ sung - Củng cố ND bài Địa lí Châu Á 1. KT: Biết các châu lục và các đại dương trên thế giới - Nêu được vị trí, giới hạn của châu Á: - Nêu đươc một số đặc điểm về địa hình, khí hậu châu Á 2. KN: Sử dụng quả địa cầu, bản đồ, lươc đồ để nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu Á. Đọc tên và chỉ vị trí một số dãy núi, cao nguyên, đồng bằng, sông lớn của châu Á trên bản đồ( lược đồ) 3. TĐ- HS yêu thích học môn Địa lí *. GV-Bản đồ địa lí tự nhiên VN.Tranh ảnh SGK ; PBT; Bảng nhóm *. HS- SGK HĐ1: Vị trí địa lí và giới hạn Mục tiêu: Nêu được vị trí, giới hạn của châu á Cách tiến hành: HS- Thảo luận câu hỏi trong PBT GV- Gọi đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét; giao việc cho HS HĐ2: Các đại dương Mục tiêu: Biết các đại dương trên thế giới Cách tiến hành: HS- Nghiên cứu SGK+ thảo luận câu hỏi PBT GV- Gọi đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét; giao việc cho HS HĐ3: Đặc điểm tự nhiên: Mục tiêu: Nêu đươc một số đặc điểm về địa hình, khí hậu châu á Cách tiến hành: HS- Thảo luận câu hỏi trong PBT GV-Đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét. Củng cố ND bài _________________________ Tiết 3:HDH Tiếng Việt Sách tài liệu buổi hai tuần 19 tiết 3 HDH Tiếng Việt Sách tài liệu buổi hai tuần 19 tiết 3 ***************************************************** Ngày soạn: 15/1/2018 Ngày giảng: Thứ năm ngày 18 tháng 1 năm 2018 Tiết 1+2: Mỹ thuật GV chuyên dạy .. Nhóm trình độ 4 Nhóm trình độ 5 Tiết 3 Toán Diện tích hình bình hành I, MỤC TIÊU 1. KT: Biết cách tính diện tích hình bình hành. 2. KN: Bước đầu biết vận dụng công thức tính diện tích hình bình hành để giải các bài toán có liên quan. 3. TĐ: Tích cực trong giờ học. II, CHUẨN BỊ 1: GV- SGK+ Bảng nhóm 2: HS-SGK III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1:HĐ chung cả lớp Mục tiêu: HS biết cách tính diện tích hình bình hành Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học Hình thành công thức tính diện tích hình bình hành, vẽ hình (SGK). HS- HĐ nhóm: quan sát hình, nhận biết đường cao, cạnh đáy của hình bình hành GV- Từ công thức tính diện tích HCN, giúp HS nhận ra công thức tính diện tích HBH: S = a x h. HĐ2: BT1, 3a Mục tiêu:HS biết vận dụng công thức để giải các bài tập có liên quan Cách tiến hành: HS- Thảo luận nhóm BT1 GV- C ho HS nêu miệng nối tiếp BT1 - Giao việc cho HS - Giao việc cho HS HS- làm BT3 vào vở BT GV- Kiểm tra kết quả, nhận xét -Củng cố ND bài Tập làm văn Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài) 1. KT- Nhận biết hai kiểu mở bài(trực tiếp, gián tiếp) trong bài văn tả người (BT1) 2. KN- Viết được đoạn mở bài theo kiểu trực tiếp cho 2tròng 4 đề(BT2) 3. TĐ- HS yêu thích học môn TLV 1. GV- Bảng nhóm , PBT 2. HS- SGK HĐ1: BT1 Mục tiêu Nhận biết hai kiểu mở bài(trực tiếp, gián tiếp) trong bài văn tả người Cách tiến hành GV- Nêu yêu cầu giờ học - Giao việc cho HS HS- Thảo luận PBT GV- Treo bảng phụ viết sẵn nội dung BT1 -Cùng cả lớp trao đổi về một số nội dung cần lưu ý trong đơn.Giao việc cho HS HĐ2: BT2 Mục tiêu: Viết được đoạn mở bài theo kiểu trực tiếp cho 2tròng 4 đề Cách tiến hành HS- HĐ nhóm: Viết đượcđoạn mở bài theo kiểu trực tiếp GV- Theo dõi, giúp đỡ HS - Củng cố ND bài. HS- Hoàn thiện bài viết ________________________ Tiết 4 Luyện từ và câu Mở rộng vố từ: Tài năng I, MỤC TIÊU 1. KT- Biết thêm một số từ ngữ( kể cả tục ngữ, từ Hán Việt) nói về tài năng của con người; biết xếp các từ Hán Việt(có tiếng tài) theo hai nhóm nghĩa và đặt câu với từ đã xếp(BT1,2); hiểu ý nghĩa câu tục ngữ ca ngợi tài trí con người(BT3,4) 2.KN- Vận dụng để làm BT 3.TĐ- HS yêu thích môn học LT&C II, CHUẨN BỊ 1.GV- Bảng phụ ; Tranh SGK 2.HS- SGK. III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: BT1,2 Mục tiêu - Biết thêm một số từ ngữ( kể cả tục ngữ, từ Hán Việt) Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học - Giao việc cho HS HS - Làm việc theo nhóm BT1 GV Gọi đại diện nhóm báo cáo kq. - Nhận xét, chốt lại bài đúng. - HS nêu miệng BT2 - Giao việc cho HS HĐ2 BT3,4 Mục tiêu: HS hiểu ý nghĩa cau tục ngữ ca ngợi tài trí con người Cách tiến hành: HS - Thảo luận nhóm.BT3 GV - Đại diện HS báo cáo trước lớp - HS làm BT4 vào vở -Củng cố ND bài Toán Hình tròn. Đường tròn 1. KT- Nhận biết hình tròn, đường tròn và các yếu tố của hình tròn 2. KN - Biết sử dụng com pa để vẽ hình tròn 3. TĐ- HS yêu thích học môn Toán 1GV- Bảng nhóm, PBT 2. HS- SGK, Vở BT HĐ1: Kiến thức Mục tiêu: Nhận biết hình tròn, đường tròn và các yếu tố của hình tròn Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học - Giao việc cho HS HS- quan sát hình (SGK)+ thảo luận câu hỏi PBT GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét - Nhận biết một số đặc điểm của hình thang: - Giao việc cho HS HĐ2 : BT1,2 Mục tiêu: Biết sử dụng com pa để vẽ hình tròn Cách tiến hành: HS- Thảo luận nhóm BT1 GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét - Giao việc cho HS HS- Thảo luận nhóm BT2 GV- Kiểm tra kết qủa. Củng cố ND bài Tiết 5 Tập làm văn Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật. I, MỤC TIÊU 1.KT- Nắm vững hai cách mở bài(trực tiếp và gián tiếp) trong bài văn tả đồ vật.(BT1) 2.KN- Viết được đoạn văn mở bài cho bài văn miêu tả đồ vật theo hai cách trên.(BT2) 3. TĐ- HS yêu thích môn học II, CHUẨN BỊ 1.GV- Bảng phụ ; PBT 2.HS- SGK. III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: BT1 Mục tiêu- Nắm vững hai cách mở bài(trực tiếp và gián tiếp) trong bài văn tả đồ vật Cách tiến hành GV- Nêu yêu cầu giờ học - Giao việc cho HS HS - Đọc các đoạn mở bài, trao đổi theo nhóm để nhận ra sự giống và khác nhau giữa các đoạn mở bài GV- Đại diện HS báo cáo KQ, nhận xét - Giao việc cho HS HĐ2: BT2 Mục tiêu: Viết được đoạn văn mở bài cho bài văn miêu tả đồ vật theo hai cách trên Cách tiến hành HS- Thực hành làm BT2 vào vở nháp GV- Tổ chức cho HS nêu miệng BT2 - Giao việc cho HS HS- Làm BT2 vào vở BT GV- Đại diện HS nêu trước lớp - Củng cố ND bài. Luyện từ và câu Cách nối các vế câu ghép 1. KT- Nắm được cách nối các vế câu ghép bằng các quan hệ từ và nối các vế câu ghép không cần từ nối( ND ghi nhớ) 2. KN- Nhận biết được câu ghép trong đoạn văn(BT1- mục III); viết được đoạn văn(BT2) 3. TĐ- HS yêu thíc học môn TV 1.GV- Bảng nhóm; PBT 2.HS- SGK HĐ1: KT Mục tiêu Nắm được cách nối các vế câu ghép Cách tiến hành: HS- Thảo luận nhóm (PBT)ghi KQ ra bảng nhóm GV -Gọi đại diện nhóm báo cáo kq. - Nhận xét, bổ sung, rút ra ghi nhớ - 1 vài HS đọc ghi nhớ (SGK),giao việc cho HS HĐ2 BT1 Mục tiêu Nhận biết được câu ghép trong đoạn văn Cách tiến hành HS - Thảo luận nhóm: BT1- SGK GV - Đại diện HS báo cáo trước lớp - Nhận xét, bổ sung, giao việc cho HS HĐ3 BT2 Mục tiêu viết được đoạn văn theo yêu cầu Cách tiến hành HS- Làm BT 2 vào VBT GV- Kểm tra kết quả, nhận xét,bổ sung -Củng cố ND bài HS- Chữa bài vào vở ***************************************************** Ngày soạn: 16/1/2018 Ngày giảng: Thứ sáu ngày 19 tháng 1 năm 2018 Nhóm trình độ 1 Tiết 1 Tập làm văn Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật. I, MỤC TIÊU 1.KT- Nắm vững hai cách kết bài(mở rộng và không mở rông) trong bài văn miêu tả đồ vật(BT1) 2. KN - Viết được đoạn văn kết bài mở rộng cho một bài văn miêu tả đồ vật(BT2) 3. TĐ- HS yêu thích môn TLV II, CHUẨN BỊ 1. GV- Bảng nhóm , PBT 2. HS- SGK III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1:BT1 Mục tiêu: Nắm vững hai cách kết bài(mở rộng và không mở rông) trong bài văn miêu tả đồ vật Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học - Giao việc cho HS HS- Đọc đoạn văn Cái nón. GV- Hướng dẫn HS xác định kết bài và cách kết bài trong bài văn Cái nón - Giao việc cho HS HĐ2:BT2 Mục tiêu: Viết được đoạn văn kết bài mở rộng cho một bài văn miêu tả đồ vật Cách tiến hành: HS- HS suy nghĩ tự chọn đề bài miêu tả. GV- Theo dõi, giúp đỡ HS HS - Viết kết bài cho bài văn. GV- Theo dõi giúp đỡ HS - Cho HS trình bày trước lớp - Nhận xét, củng cố ND bài Nhóm trình độ 2 Khoa học Sự biến đổi hóa học 1.KT- Nêu được một số ví dụ về biến đổi hoá học xảy ra trong tác dụng của nhiệt hoặc tác dụng của ánh sáng 2.KN- Nêu được một số ví dụ - KN quản lí thời gian trong quá trình tiến hành TN - KN ứng phó trước những tình huống không mong đợi xảy ra trong khi tiến hành TN(của trò chơi) 3.TĐ-Học tập nghiêm túc *GV- Bảng nhóm, PBT *. HS- SGK HĐ1: Thí nghiệm Mục tiêu: Nêu được một số ví dụ về biến đổi hoá học xảy ra trong tác dụng của nhiệt hoặc tác dụng của ánh sáng Cách tiến hành. HS- Đọc SGK+ Thảo luận câu hỏi(PBT) GV- Đại diện HS trả lời -Nhận xét, rút ra KL giao việc cho HS HS- Thảo luận nhóm: (PBT) HĐ2 : Thảo luận nhóm Mục tiêu: HS phân biệt được sự biến đổi hoá học và sự biến đổi lí học. Cách tiến hành GV-Nhận xét, rút ra KL -giao việc cho HS HS- Thảo luận nhóm: (PBT) GV- Đại diện HS trả lời -Nhận xét, rút ra KL Củng cố ND bài HS- Ghi bài vào vở ______________________________ Tiết 2 Toán Luyện tập I, MỤC TIÊU 1. KT- Nhận biết đặc điểm của hình bình hành 2. KN- Tính được chu vi, diện tích hình bình hành 3 - HS yêu thích môn Toán II, CHUẨN BỊ 1. GV- Bộ ĐD dạy học 2. HS- SGK III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: BT1 Mục tiêu: Củng cố về cách nhận diện HCN, HBH, tứ giác. Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học - Cho HS nêu miệng nối tiếp BT1 - Giao việc cho HS. HĐ2: BT 2 Mục tiêu: Vận dụng công thức vào tính diện tích của HBH Cách tiến hành: HS- HĐ nhóm làm BT2 vào bảng phụ GV- Cùng lớp nhận xét đánh giá Giao việc cho HS HĐ3: BT3a Mục tiêu Hình thành công thức tính chu vi HBH và vào giải các bài tập. Cách tiến hành: HS- Thảo luận nhóm BT3 GV- Cùng lớp nhận xét đánh giá - Hướng dẫn HS nêu miệng bài tập 3 GV- NX kết quả. -Củng cố ND bài Lịch sử Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1.KT- Trình bày sơ lược ý nghĩa của chiến tháng Điện Biên Phủ: là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng ciến chống thực dân Pháp xâm lược. - Biết tinh thần chiến đấu anh dũng của bộ đội ta trong chiến dịch: tiêu biểu là anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai 2.KN -Tường thuật sơ lược chiến dịch Điện Biên Phủ 3.TĐ-Yêu thích môn học và có lòng tự hào dân tộc 1.GV- Bảng phụ ; PBT 2.HS- SGK. HĐ1: Làm việc cả lớp Mục tiêu: Trình bày sơ lược ý nghĩa của chiến tháng Điện Biên Phủ Cách tiến hành HS - Đọc thầm SGK+ Thảo luận nhóm câu hỏi (PBT). GV- Gọi HS báo cáo kq thảo luận Nhận xét, rút ra KL; giao việc cho HS HĐ2: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Biết tinh thần chiến đấu anh dũng của bộ đội ta trong chiến dịch Cách tiến hành HS - Thảo luận nhóm câu hỏi (PBT). GV- Gọi HS báo cáo kq thảo luận - Nhận xét, rút ra KL; giao việc cho HS HĐ2: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Tường thuật sơ lược chiến dịch Điện Biên Phủ Cách tiến hành HS - Đọc thầm SGK+ Thảo luận nhóm câu hỏi (PBT). GV- Gọi HS báo cáo kq thảo luận - Nhận xét, rút ra KL; - Củng cố ND bài HS- Ghi bài vào vở ___________________________ Tiết 3 Địa lí Đồng bằng Nam Bộ I, MỤC TIÊU 1. KT - Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về đ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 19 chưa đúng a4.doc
Tài liệu liên quan