Dự án đầu tư xây dựng Ký túc xá sinh viên và khu thể thao trường Đại học Y Thái Bình

MỤC LỤC

 

Phần 1

GIỚI THIỆU CHUNG

 

Phần 2

NỘI DUNG

 

Chương I: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

1.1. Những căn cứ pháp lý

1.2. Sự cần thiết phải đầu tư

 

Chương II: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG

2.1. ĐIều kiện tự nhiên

2.1.1. Vị trí khu đất xây dựng

2.1.2. Địa hình, địa mạo

2.1.3. Khí hậu thuỷ văn

2.2. Hiện trạng khu đất xây dựng

2.3. Đánh giá tổng hợp

 

Chương III: QUY MÔ VÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

3.1. Quy mô đầu tư

3.1.1. Chương trình hoạt động

3.1.2. Cơ cấu chức năng

3.1.3. Phân bổ quỹ đất

3.1.4. Công suất phục vụ

3.2. Quy mô xây dựng

3.2.1. Khối ký túc xá

3.2.2. Khối câu lạc bộ

3.2.3. Nhà ăn

3.2.4. Dịch vụ căng tin

3.2.5. khối thể dục thể thao

3.2.6. Khối phụ trợ

3.2.7. Tổng nhu cầu diện tích sử dụng

3.3. Hình thức đầu tư

 

Chương IV: GIẢI PHÁP QUY HOẠCH-KIẾN TRÚC

4.1. GiảI pháp quy hoạch tổng mặt bằng

4.1.1. Nguyên tắc và định hướng quy hoạch

4.1.2. Tổ chức cảnh quan và phát triển không gian

4.1.3. Cơ cấu sử dụng đất

 

 

 

 

4.2. GiảI pháp kiến trúc-kết cấu-công nghệ

4.2.1. Ký túc xá 5 tầng

4.2.2. Khối nhà ăn-câu lạc bộ và hành chính

4.2.3. Nhà thể thao đa năng

4.2.4. Bể bơi

4.2.5. Các công trình khác

4.3. GiảI pháp hạ tầng kỹ thuật

4.3.1. Chuẩn bị kỹ thuật

4.3.2. Giao thông

4.3.3. Cấp thoát nước và vệ sinh môI trường

4.3.4. Cấp đIện và chiếu sáng chung

4.3.5. Hệ thống thông tin liên lạc

4.3.6. Hệ thống PCCC

 

Chương V: KINH TẾ XÂY DỰNG

5.1. Căn cứ lập khái toán

5.1.1. Cơ sở tính toán

5.1.2. Thành phần vốn đầu tư

5.2. Xác định tổng mức đầu tư

 

Chương VI: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

6.1. Xác định các bước triển khai

6.2. Tiến độ thực hiện dự án

 

Chương VII: HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI

7.1. Hiệu quả kinh tế-xã hội

7.2. Phương án khai thác các ký túc xá hiện có

 

Chương VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

8.1. Những ảnh hưởng của dự án đến môI trường

8.1.1. ĐIều kiện tự nhiên

8.1.2. ĐIều kiện kinh tế xã hội

8.1.3. Tình trạng ô nhiễm hiện nay

8.2. Các biện pháp bảo vệ và cảI thiện môI trường cảnh quan

8.2.1. Tăng diện tích cây xanh, thảm cỏ

8.2.2. GiảI pháp tiêu thoát nước

8.2.3. Xử lý chất thảI rắn

8.2.4. GiảI pháp cấp nước

8.2.5. Hệ thống giao thông

8.2.6. Chiếu sáng công cộng

8.2.7. Bảo vệ môI trường không khí

8.2.8. Bảo vệ môI trường nước

8.2.9. Bảo vệ đất

 

Chương IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 

 

doc57 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 29/03/2013 | Lượt xem: 1924 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Dự án đầu tư xây dựng Ký túc xá sinh viên và khu thể thao trường Đại học Y Thái Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMẫu lập dự án (đã được phê duyệt) - Dự án đầu tư xây dựng KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN VÀ KHU THỂ THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH.doc