Giáo án Đạo đức 2 tuần 9, 10, 11: Chăm chỉ học tập

MÔN: đạo đức

Tiết 10: Chăm chỉ học tập T2

Ngày dạy : Thứ tư, / / 2017

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Sau bài học, HS hiểu: như thế nào là chăm chỉ học tập; nêu được một số biểu hiện của chăm chỉ HT .Biết được lợi ích của việc chăm chỉ HT; biết chăm chỉ HT là nhiệm vụ của HS.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện đúng giờ giấc HT, làm bài đầy đủ, đảm bảo tg tự học ở nhà; đồng tình với các hành vi đúng.

 3. Thái độ:

- Có thái độ tự giác trong HT (HS khá, giỏi biết nhắc bạn bè chăm chỉ HT hằng ngày)

*GD HS KNS: KN quản lí thời gian học tập của bản thân.

 

doc7 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 188 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đạo đức 2 tuần 9, 10, 11: Chăm chỉ học tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu Học tứ liên Tuần 9 GV : Phạm Diệu Linh Khối : 2 MÔN: đạo đức Tiờ́t 9: Chăm chỉ học tọ̃p T1 Ngày dạy : Thứ tư, / / 2017 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Sau bài học, HS hiểu: như thế nào là chăm chỉ học tập; nêu được một số biểu hiện của chăm chỉ HT .Biết được lợi ích của việc chăm chỉ HT; biết chăm chỉ HT là nhiệm vụ của HS. 2. Kĩ năng: - Thực hiện đúng giờ giấc HT, làm bài đầy đủ, đảm bảo tg tự học ở nhà; đồng tình với các hành vi đúng. 3. Thỏi độ: - Có thái độ tự giác trong HT (HS khá, giỏi biết nhắc bạn bè chăm chỉ HT hằng ngày) *GD HS KNS: KN quản lớ thời gian học tập của bản thõn. II. Đồ dùng: vGiáo viên: bộ đồ dùng sắm vai, phiếu thảo luận, thẻ ý kiến. vHọc sinh: Vở bài tập III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp,hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 3p 10p 7p 8p 6p 1) Kiểm tra bài cũ: 2) Bài mới: a) GTB: b) Hoạt động 1: Đóng vai theo tình huống * Mục tiêu: HS hiểu 1 biểu hiện cụ thể của việc chăm chỉ học tập c) Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến (BT2) * Mục tiêu: HS biết một số biểu hiện của việc chăm chỉ học tập d) Hoạt động 3: Thảo luận nhóm (BT3) * Mục tiêu: Biết được lợi ích của việc chăm chỉ học tập e) Hoạt động 4: Liên hệ ?Vì sao cần chăm làm việc nhà? ?Kể những việc nhà con đã làm để giúp đỡ gia đình? - Nêu mục đích, yêu cầu - Yêu cầu hs quan sát + nêu nội dung tranh/15 - Ycầu hs đóng vai giải quyết tình huống. -> KL: Làm xong bài tập rồi mới đi chơi -> chăm chỉ học tập. - Yêu cầu hs suy nghĩ lựa chọn phương án mà mình tán thành. - Chốt các ý kiến đúng: a,b, d,đ -> Chăm chỉ học tập xong không quên giúp gia đình việc nhà và tham gia vào các hoạt động khác. - Ycầu hs TLN 4 -> KL: Giúp cho việc HT đạt kết quả tốt hơn; được mọi người yêu mến-> Thực hiện tốt quyền được HT (Giới thiệu thêm về Quyền và bổn phận T. E) ? Con đã chăm chỉ HT chưa? Hãy kể các việc làm cụ thể? Kết quả đạt được tn? -> Khen những hs chăm chỉ HT... - 2 HS trả lời – Nxét - 1 hs đọc ycầu - Quan sát + TL - Từng cặp HS thảo luận, phân vai - 2,3 cặp HS diễn vai. Cả lớp phân tích cách ứng xử và lựa chọn cách giải quyết phù hợp nhất - 1 hs đọc ycầu - TL – Bổ sung -1,2 HS nêu lại - Các nhóm thảo luận ( ghi vào SGK+ 1,2 nhóm viết bảng nhóm) -> Trình bày - nhận xét, bổ sung. - 2,3 hs tự liên hệ - 3,4 hs đọc GN/ 14 1p 3) Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét tiết học - DD hs thực hiện bài học; chuẩn bị bài cho T2. Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu Học tứ liên Tuần 10 GV : Phạm Diệu Linh Khối : 2 MÔN: đạo đức Tiờ́t 10: Chăm chỉ học tọ̃p T2 Ngày dạy : Thứ tư, / / 2017 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Sau bài học, HS hiểu: như thế nào là chăm chỉ học tập; nêu được một số biểu hiện của chăm chỉ HT .Biết được lợi ích của việc chăm chỉ HT; biết chăm chỉ HT là nhiệm vụ của HS. 2. Kĩ năng: - Thực hiện đúng giờ giấc HT, làm bài đầy đủ, đảm bảo tg tự học ở nhà; đồng tình với các hành vi đúng. 3. Thỏi độ: - Có thái độ tự giác trong HT (HS khá, giỏi biết nhắc bạn bè chăm chỉ HT hằng ngày) *GD HS KNS: KN quản lớ thời gian học tập của bản thõn. II. Đồ dùng: vGiáo viên: bộ đồ dùng sắm vai, phiếu thảo luận, thẻ ý kiến. vHọc sinh: Vở bài tập III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp,hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 3p 8p 9p 7p 6p 1) Kiểm tra bài cũ: 2) Bài mới: a) GTB: b) Hoạt động 1: TLN (BT 4) * Mục tiêu: HS biết đồng tình/ không đồng tình với việc làm đúng/ chưa đúng trong HT. c) Hoạt động 2: Đóng vai theo tình huống * Mục tiêu: Giúp HS có kĩ năng ứng xử trong các tình huống của cuộc sống d) Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ (BT6) * Mục tiêu: HS biết bày tỏ thái độ đối với các ý kiến liên quan đến các chuẩn mực đạo đức e) Hoạt động 4: Phân tích Tiểu phẩm. ?Vì sao cần chăm chỉ HT? ?Kể những việc làm cụ thể?Kết quả đạt được? -> Nhận xét, đánh giá. - Nêu mục đích, yêu cầu - Yêu cầu hs quan sát + nêu nội dung từng tranh -> KL: Thực hiện đúng giờ giấc HT, HT nghiêm túc -> Chăm chỉ HT. - Yêu cầu hs TLN2, đóng vai giải quyết tình huống. -> KL: Đi học, sau buổi học sẽ về chơi và nói chuyện với bà. ? Con đã bao giờ gặp tình huống này chưa? Con đã giải quyết tình huống tn? - Yêu cầu hs trao đổi N2 - Yêu cầu hs trbày lí do tán thành/ không tán thành. -> KL: Mọi HS đều cần chăm chỉ HT; HT cần đúng giờ,thức khuya sẽ có hại cho sức khoẻ. - Hướng dẫn hs đóng TP: An tranh thủ làm bài vào giờ ra chơi để về nhà có tg chơi điện tử, đi đá bóng ? Làm bài vào giờ ra chơi có phải là chăm chỉ HT không? Vì sao? ? Con khuyên bạn tn? -> KL: Giờ nào việc đấy - 2 HS trả lời – Nxét - 1 hs đọc ycầu - Quan sát + TL - Trao đổi N2 – 3,4 hs nêu ý kiến - Nx - 1 hs đọc ycầu - Làm việc N2 - 2,3 nhóm trbày - Nx - 1,2 hs TL - Đọc ycầu - HS làm việc N2 - Giơ thẻ ý kiến -> 3,4 hs trbày – Nx - 1 nhóm hs lên đóng TP - TL – Bổ sung 2p 3) Củng cố - Dặn dò: ? Vì sao cần chăm chỉ HT? ? Chăm chỉ HT có lợi ích gì? ? Con đã chăm chỉ HT tn? - Nhận xét tiết học. - DD thực hiện bài học. Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu Học tứ liên Tuần 11 GV : Phạm Diệu Linh Khối : 2 MÔN: đạo đức Tiờ́t 11: Thực hành kĩ năng học kì I Ngày dạy : Thứ tư, / / 2017 I.Mục tiêu: - Củng cố kiến thức và kĩ năng của HS trong nửa đầu HKI. II. Đồ dùng: vGiáo viên: phiếu thảo luận, thẻ ý kiến. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp,hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 10p 15p 7p 1) Kiểm tra bài cũ: 2) Bài mới: a) GTB: b) Hoạt động 1: Trò chơi Hái hoa dân chủ * Mục tiêu: Củng cố các kiến thức đã học c) Hoạt động 2: Đóng vai theo tình huống * Mục tiêu: Giúp HS có kĩ năng ứng xử trong các tình huống của cuộc sống (TH1: Nam, Minh, Quân giả vờ học nhóm để đi chơi điện tử TH2: Tuấn ngồi đọc truyện, mẹ nhắc quét nhà bạn không làm mà lại gọi bà làm hộ... ) d) Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ * Mục tiêu: HS biết bày tỏ thái độ đối với các ý kiến liên quan đến các chuẩn mực đạo đức (- Chỉ cần gọn gàng, ngăn nắp ở nhà. - Chỉ làm việc nhà khi có sự sai bảo. - Khi có lỗi cần nhận lỗi và sửa lỗi. ) - Kết hợp với phần ôn tập - Nêu mục đích, yêu cầu - Yêu cầu hs nêu lại tên các bài đã học từ T1 -> T10 - Tổ chức cho hs bắt thăm TLCH - Nhận xét, đánh giá - Đưa phiếu ghi tình huống yêu cầu mỗi tổ cử 1 bạn lên bắt thăm. - Yêu cầu hs TLN4, đóng vai giải quyết tình huống. - Nhận xét + hỏi cách giải quyết tình huống #. -> Chốt các phương án hợp lí. - Gắn nội dung - Yêu cầu hs trao đổi N2 - Yêu cầu hs trbày lí do tán thành/ không tán thành. - 1,2 hs nêu - 5,6 hs lên bắt thăm TLCH – Nhận xét - 4 hs đại diện lên bắt thăm + đọc tình huống - TLN4 - 4 nhóm lên trình bày – Nhận xét - 2,3 hs TL - 1 hs đọc ycầu - HS làm việc N2 - Giơ thẻ ý kiến - 2,3 hs giải thích - Nhận xét 3p 3) Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét tiết học - DD hs thực hiện thường xuyên các hành vi đúng và có cách ứng xử phù hợp trong mọi tình huống ngoài cuộc sống. Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 9.10,11 CHAM CHI HT.doc