Giáo án Hướng dẫn học môn Toán + Tiếng Việt lớp 4 - Tuần 5

III. Mục tiêu

- Củng cố khắc sâu mở rộng kiến thức trong ngày.

- Giải quyết vấn đề còn tồn tại ở các tiết học trong ngày.

- Bồi dưỡng, phụ đạo HS môn toán

II. các hoạt động dạy học

1 –Hoàn thiện bài học buổi sáng

 

doc5 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 03/12/2018 | Lượt xem: 133 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hướng dẫn học môn Toán + Tiếng Việt lớp 4 - Tuần 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 5: THỨ 2: HƯỚNG DẪN HỌC MÔN TOÁN Mục tiêu - Củng cố khắc sâu mở rộng kiến thức trong ngày. - Giải quyết vấn đề còn tồn tại ở các tiết học trong ngày. - Bồi dưỡng, phụ đạo HS môn toán II. các hoạt động dạy học 1 –Hoàn thiện bài học buổi sáng - Nội dung bồi dưỡng- phụ đạo -Hướng dẫn HS làm trong vở: Cùng em học toán 4 Bài 1 và bài 2 ( Trang 22 ) (Tiết 1) 3- Chuẩn bị bài hôm sau: Hướng dẫn HS chuẩn bị bài ngày hôm sau THỨ 4: HƯỚNG DẪN HỌC HỌC TOÁN Mục tiêu - Củng cố khắc sâu mở rộng kiến thức trong ngày. - Giải quyết vấn đề còn tồn tại ở các tiết học trong ngày. - Bồi dưỡng, phụ đạo HS môn toán II. các hoạt động dạy học 1 –Hoàn thiện bài học buổi sáng - Nội dung bồi dưỡng- phụ đạo -Hướng dẫn HS làm trong vở: Cùng em học toán 4 Bài 1 và bài 2 ( Trang 23 ) (TIẾT 2) 3- Chuẩn bị bài hôm sau: Hướng dẫn HS chuẩn bị bài ngày hôm sau THỨ 6: HƯỚNG DẪN HỌC MÔN TOÁN Mục tiêu - Củng cố khắc sâu mở rộng kiến thức trong ngày. - Giải quyết vấn đề còn tồn tại ở các tiết học trong ngày. - Bồi dưỡng, phụ đạo HS môn toán II. các hoạt động dạy học 1 –Hoàn thiện bài học buổi sáng - Nội dung bồi dưỡng- phụ đạo -Hướng dẫn HS làm trong vở: Cùng em học toán 4 Bài 1 và bài 2 ( Trang 24- 25 ) (Tiết 3 ) 3- Chuẩn bị bài hôm sau: Hướng dẫn HS chuẩn bị bài ngày hôm sau THỨ 3: HƯỚNG DẪN HỌC MÔN TIẾNG VIỆT Mục tiêu - Củng cố khắc sâu mở rộng kiến thức trong ngày. - Giải quyết vấn đề còn tồn tại ở các tiết học trong ngày. - Bồi dưỡng, phụ đạo HS môn Tiếng Việt II. các hoạt động dạy học 1 –Hoàn thiện bài học buổi sáng - Nội dung bồi dưỡng- phụ đạo -Hướng dẫn HS làm trong vở: Cùng em học tiếng Việt Bài 1 và bài 2 ( Trang .) (Tiết 1 ) 3- Chuẩn bị bài hôm sau: Hướng dẫn HS chuẩn bị bài ngày hôm sau THỨ 5: HƯỚNG DẪN HỌC MÔN TIẾNG VIỆT Mục tiêu - Củng cố khắc sâu mở rộng kiến thức trong ngày. - Giải quyết vấn đề còn tồn tại ở các tiết học trong ngày. - Bồi dưỡng, phụ đạo HS môn Tiếng Việt II. các hoạt động dạy học 1 –Hoàn thiện bài học buổi sáng - Nội dung bồi dưỡng- phụ đạo -Hướng dẫn HS làm trong vở: Cùng em học TV Bài 1 và bài 2 ( Trang ..) (Tiết 2 ) 3- Chuẩn bị bài hôm sau: Hướng dẫn HS chuẩn bị bài ngày hôm sau

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHDH TUAN 5.doc
Tài liệu liên quan