Giáo án môn Đạo đức lớp 1 - Bài 14: Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng

Hoạt động 3: Thảo luận bt2

- Cho hs làm việc theo cặp, gợi ý để hs thảo luận:

+ Các bạn đang làm gì?

+ Em tán thành việc làm nào? Tại sao?

- Gọi vài nhóm lên trình bày.

KL: Nhắc nhở, khuyên ngăn bạn không phá hại cây là hành động đúng.

 Bẻ cành, đu cây là hành động sai.

Rút ra bài học :

Cây xanh cho bóng mát

Hoa cho sắc,cho hương

Xanh sạch đẹp môi trường

Ta cùng nhau gìn giữ

Giáo viên đọc –H đọc

 

Liên hệ

* Không đồng tình với các hành vi, việc làm phá hoại cây và hoa nơi công cộng. bảo vệ các loài cây và hoa là góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, góp phần giảm các chi phí về năng lượng phục vụ cho hoạt động bảo vệ và chăm sóc cây, vd: tiết kiệm nguồn nước tưới, tiết kiệm lượng xăng dầu cho việc đi lại bảo vệ, chăm sóc,

- Lồng ghép GDSDNLTK&HQ: Bảo vệ cây và hoa là góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, không khí trong lành, môi trường trong sạch, góp phần giảm các chi phí về năng lượng phục vụ cho hoạt động này.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 23/11/2018 | Lượt xem: 1477 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Đạo đức lớp 1 - Bài 14: Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ 4 ngày 12 tháng 4 năm 2018 ĐẠO ĐỨC BÀI 14: BẢO VỆ HOA VÀ CÂY NƠI CÔNG CỘNG I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Kể được một vài lợi ích của cây và hoa nơi công cộng đối với cuộc sống con người. - Nêu được một vài việc cần làm để bảo vệ cây và hoa nơi công cộng. yêu thiên nhiên, thích gần gũi với thiên nhiên. - HS biết bảo vệ cây và hoa ở trường, ở đường làng, ngõ xóm và những nơi công cộng khác; biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện. - HS NK : Nªu ®ưîc lîi Ých cña c©y vµ hoa n¬i c«ng céng ®èi víi m«i trưêng sèng. - KNS: KÜ n¨ng t duy phª ph¸n nh÷ng hµnh vi ph¸ ho¹i c©y vµ hoa n¬i c«ng céng. - Lồng ghép GDSDNLTK&HQ: Bảo vệ cây và hoa là góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, không khí trong lành, môi trường trong sạch, góp phần giảm các chi phí về năng lượng phục vụ cho hoạt động này. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - VBT đạo đức 1. bài hát “Ra chơi vườn hoa” - Tranh phóng to bt3. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định: 2. Bài mới: * Giới thiệubài – một vài H nhắc lại tên bài. * Họat động 1: Quan sát -B1: Hướng dẫn H ra sân - Cho hs quan sát cây và hoa ở sân trường. - Đàm thoại cả lớp : + Ra chơi ở sân trường, vườn trường ,vườn hoa, công viên các em có thích không? + Sân trường, vườn trường ,vườn hoa, công viên có đẹp ,có mát không? + Để sân trường, vườn trường ,vườn hoa, công viên luôn đẹp,luôn mát em phải làm gì ? - Gợi ý để hs nêu được lợi ích của cây và hoa đối với cuộc sống con người (hs NK). Lồng ghép BVMT: yêu quý và gần gũi với thiên nhiên, yêu thích các loài cây và hoa. -B2: GV KL: cây và hoa làm cho cuộc sống thêm đẹp, không khí trong lành, mát mẻ. các em có quyền sống trong môi trường trong lành, an toàn. tuy nhiên các em cũng cần chăm sóc, bảo vệ cây và hoa nơi công cộng cũng như ở nhà. * Hoạt động 2: Làm BT1. - Yêu cầu học sinh quan sát tranh và trả lời câu hỏi. + Các bạn nhỏ đang làm gì ? Các bạn đang tưới cây, chăm sóc cây, bắt sâu, nhổ cỏ...cho cây + Những việc làm đó đó có tác dụng gì ? Làm cho cây được xanh tốt.. + Em có thể làm được như các bạn đó không? - Gọi hs lên trình bày ý kiến, lớp nhận xét bổ sung. GV chiếu tranh bài tập - Nhận xét, kết luận. + (HSNK)C©y vµ hoa n¬i c«ng céng cã Ých lîi g× ®èi víi m«i trưêng sèng? Làm cho cảnh quan đẹp, không khí trong lành, mát mẻ KL: Các bạn biết tưới cây, chăm cây, bắt sâu, nhổ cỏ... đó là những việc làm nhằm bảo vệ, chăm sóc cây và hoa nơi công cộng làm cho trường (công viên), nơi em sống thêm đẹp, thêm trong lành. Liên hệ :Hàng ngày em đã chăm sóc cây chưa ? em làm gì để chăm sóc cây, hoa? Tưới cây, nhổ cỏ, bắt sâu * Thư giãn :Cho HS xem một số hình ảnh cây và hoa Hoạt động 3: Thảo luận bt2 - Cho hs làm việc theo cặp, gợi ý để hs thảo luận: + Các bạn đang làm gì? + Em tán thành việc làm nào? Tại sao? - Gọi vài nhóm lên trình bày. KL: Nhắc nhở, khuyên ngăn bạn không phá hại cây là hành động đúng. Bẻ cành, đu cây là hành động sai. Rút ra bài học : Cây xanh cho bóng mát Hoa cho sắc,cho hương Xanh sạch đẹp môi trường Ta cùng nhau gìn giữ Giáo viên đọc –H đọc Liên hệ * Không đồng tình với các hành vi, việc làm phá hoại cây và hoa nơi công cộng. bảo vệ các loài cây và hoa là góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, góp phần giảm các chi phí về năng lượng phục vụ cho hoạt động bảo vệ và chăm sóc cây, vd: tiết kiệm nguồn nước tưới, tiết kiệm lượng xăng dầu cho việc đi lại bảo vệ, chăm sóc, - Lồng ghép GDSDNLTK&HQ: Bảo vệ cây và hoa là góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, không khí trong lành, môi trường trong sạch, góp phần giảm các chi phí về năng lượng phục vụ cho hoạt động này. 3. Tổng kết, dặn dò: - Cho hs nghe bài hát “Ra chơi vườn hoa”. - Dặn xem trước bt3, 4. - Thực hiện chăm sóc và bảo vệ cây

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai 14 Bao ve hoa va cay noi cong cong_12334074.doc