Giáo án Tin học khối 3, 4, 5 - Tuần 29 - Trường TH2 thị trấn Năm Căn

1. Kiến thức: Biết sử dụng một số lệnh mới trong logo. Sử dụng lại được dòng lệnh đã thực hiện.

2. Kĩ năng: Hs nắm được các câu lệnh điều khiển rùa. Thực hiện được câu lệnh để rùa vẽ hình trên logo.

3. Thái độ: HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.

- Học sinh: Máy tính, tập, bút.

 

doc14 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 11/03/2019 | Lượt xem: 124 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 3, 4, 5 - Tuần 29 - Trường TH2 thị trấn Năm Căn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 29 Thứ hai ngày 9 tháng 4 năm 2018 Tiết 57,58 Ngày soạn: 30/03/2018 Ngày dạy: TIN HỌC LỚP 3 BÀI 2: THAY ĐỔI BỐ CỤC PHÔNG CHỮ, KIỂU CHỮ, CĂN LỀ (tiết 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Biết cách lựa chọn và thay đổi bố cục hợp lý cho trang trình chiếu. Thay đổi được cỡ chữ, kiểu chữ, căn lề nội dung trong trang trình chiếu. 2. Kĩ năng: Học sinh nắm được cách chọn bố cục trang trình chiếu trước khi soạn nội dung. Nắm được các thao tác thay đổi cỡ chữ, kiểu chữ, căn lề . 3. Thái độ: HS nắm được cách thao tác sử dụng phần Power Point. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Chuẩn bị đầy đủ giáo án và đồ dùng dạy học, hệ thống máy tính. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Bài cũ : - Em hãy Soạn một trang trình chiếu với chủ đề tự do. - Nhận xét. 2. Các hoạt động: a. Thay đổi bố cục trang trình chiếu: - Khởi động phần mềm Power Point rồi thực hiện thay đổi bố cục. + Bước 1: Nháy chuột vào trang trình chiếu cần thay đổi bố cục. + Bước 2: Trong thẻ Home, chọn nút lệnh . + Bước 3: danh sách các kiểu bố cục hiện ra, em chọn kiểu bố cục cho trang trình chiếu. - HS thực hành chọn bố cục cho trang trình chiếu. So sánh điểm giống và khác nhau giữa hai trang trình chiếu. - Gv nhận xét chung. b. Thay đổi phông chữ, cỡ chữ, căn lề: - Cách thay đổi phông chữ, cỡ chữ, căn lề trong phần mềm Power Point tương tự cách thay đổi phông chữ, cỡ chữ, căn lề trong phần mềm Word. - Quan sát thẻ Home, nối chức năng đúng với câu lệnh. Thay đổi phông chữ Thay đổi cỡ chữ Thay đổi kiểu chữ Căn lề - HS thực hành. - GV quan sát, nhận xét. 3. Củng cố và dặn dò: - Tóm tắt nội dung bài học - Ghi nhớ thao tác thực hiện. Chuẩn bị bài mới. - HS lắng nghe. - Lắng nghe giảng và thực hành trên máy. - Quan sát giáo viên làm mẫu. - Nghe giảng và thực hành trên máy. - Lắng nghe và quan sát. - HS thực hành giáo viên quan sát hướng dẫn thêm - Lắng nghe. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ BÀI 2: THAY ĐỔI BỐ CỤC PHÔNG CHỮ, KIỂU CHỮ, CĂN LỀ (tiết 2) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Biết cách lựa chọn và thay đổi bố cục hợp lý cho trang trình chiếu. Thay đổi được cỡ chữ, kiểu chữ, căn lề nội dung trong trang trình chiếu. 2. Kĩ năng: Học sinh nắm được cách chọn bố cục trang trình chiếu trước khi soạn nội dung. Nắm được các thao tác thay đổi cỡ chữ, kiểu chữ, căn lề . 3. Thái độ: HS nắm được cách thao tác sử dụng phần Power Point. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Chuẩn bị đầy đủ giáo án và đồ dùng dạy học, hệ thống máy tính. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Bài cũ : - Em hãy căn lề một đoạn văn bản trong phần mềm trình chiếu. - Nhận xét. 2. Các hoạt động: a. Họat động 1: - Tạo bài trình chiếu gồm 2 trang có bố cục như sau: - HS thực hành chọn bố cục cho trang trình chiếu. - Gv nhận xét chung. b. Hoạt động 2: - HS gõ lại nội dung vào trang trình chiếu. Thay đổi được cỡ chữ, kiểu chữ, căn lề nội dung trong trang trình chiếu. + Dòng 1/tiêu đề: Time new roman, cỡ chữ 44, in đậm, căn giữa. + Dòng 2: Arial, cỡ chữ 32, in đậm, căn trái. + Dòng 3: Arial, cỡ chữ 32, in nghiêng, căn phải. + Dòng 1: : Arial, cỡ chữ 32, in đậm ngiêng, căn trái. - HS thực hành. - GV quan sát, nhận xét. b. Hoạt động 3: - Em thực hiện yêu cầu sau: + Tạo trang trình chiếu có bố cục như hình dưới, nháy chuột phải vào trang trình chiếu chọn Duplicate Slide. +Nhận xét bố cục của trang trình chiếu mới. - Gv nhận xét chung. 3. Củng cố và dặn dò: - Tóm tắt nội dung bài học - Ghi nhớ thao tác thực hiện. Chuẩn bị bài mới. - HS lắng nghe. - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. - Quan sát giáo viên làm mẫu. - HS thực hành trên máy. - HS lắng nghe. - HS thực hành gõ nội dung bài thực hành - Quan sát gv thực hiện. - HS thực hành yêu cầu của giáo viên. Giáo viên quan sát hướng dẫn thêm. - Lắng nghe. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& TIN HỌC LỚP 4 BÀI 2: CÁC LỆNH CỦA LOGO (tiết 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Biết sử dụng một số lệnh mới trong logo. Sử dụng lại được dòng lệnh đã thực hiện. 2. Kĩ năng: Hs nắm được các câu lệnh điều khiển rùa. Thực hiện được câu lệnh để rùa vẽ hình trên logo. 3. Thái độ: HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Bài cũ: - Em hãy viết câu lệnh vẽ hình vuông với mỗi cạnh bằng 150 bước trong phần mềm logo. - Nhận xét. 2. Các hoạt động: a. Ôn lại các lệnh đã học: - HS quan sát và làm bài tập sau: TT LỆNH HÀNH ĐỘNG CỦA RÙA 1 FD 50 Tiến về trước 50 bước 2 RT 90 Quay phải 90 độ 3 HOME Về vị trí xuất phát 4 CS Về vị trí xuất phát, xóa sân - HS tiến hành làm bài tập. - GV nhận xét. b. Viết nhiều câu lệnh trên một dòng: - Để vẽ hình vuông có chiều dài cạnh là 100 em phải gõ 7 lệnh như sau. - Kết quả: - Em hãy thực hiện dòng lệnh sau, so sánh kết quả với cách làm ở trên. - Kết quả: - HS thực hành. - GV quan sát, nhận xét. * Nhận xét: Thực hiện từng lệnh hay gõ các lệnh liên tiếp, mỗi lệnh cách nhau một dấu cách rồi gõ Enter đều cho kết quả như nhau. c. Sử dụng lại dòng lệnh đã thực hiện: - Trong cửa sổ, nháy chuột vào từng dòng lệnh đã thực hiện. * Em có thể sử dụng lại dòng lệnh này bằng cách nháy chuột vào dòng lệnh đã sử dụng rồi nhấn Enter. - HS thực hành. - GV quan sát, nhận xét. d. Các lệnh mới: - Gv giới thiệu cho hs các lệnh mới trong lập trình logo. TT LỆNH HÀNH ĐỘNG CỦA RÙA 1 BK n Lùi lại sau n bước 2 LT k Quay trái n độ 3 PU Nhấc bút 4 PD Hạ bút 5 HT ẩn rùa 6 ST Hiện rùa 7 Clean Xóa màn hình, rùa đứng im 8 Bye Thoát - HS thực hành các lệnh mới. - GV quan sát, nhận xét. 4. Củng cố - Dặn dò: - Tóm tắt lại nội dung chính. - Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài mới. - HS lắng nghe. Thực hành. - HS quan sát và thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS lắng nghe. - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS lắng nghe. - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - Lắng nghe. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ BÀI 2: CÁC LỆNH CỦA LOGO (tiết 2) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Biết sử dụng một số lệnh mới trong logo. Sử dụng lại được dòng lệnh đã thực hiện. 2. Kĩ năng: Hs nắm được các câu lệnh điều khiển rùa. Thực hiện được câu lệnh để rùa vẽ hình trên logo. 3. Thái độ: HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Bài cũ: - Em hãy nêu các lệnh mới học trong logo. - Nhận xét. 2. Các hoạt động: a. Chọn nét bút: - Em hãy thực hiện thao tác chọn nét bút theo các bước sau: + Bước 1: Chọn Set rồi chọn Pen size. + Bước 2: Chọn kích thước nét bút trong cửa sổ Pen size rồi nhấn OK. - HS thực hành. - GV nhận xét. b. Hoạt động thực hành 1: - HS làm hoạt động thực hành 1 trang 105 SGK. Vẽ đường đi của rùa theo lệnh cho trước. RT 90 FD 10 PU FD 10 PD FD 10 PU FD 10 PD FD 10 - HS thực hành. - GV quan sát, nhận xét. b. Hoạt động thực hành 2: - HS làm hoạt động thực hành 2 trang 105 SGK. Viết lệnh để vẽ rùa theo hình. BK 20 PU BK 10 PD BK 20 PU BK 10 PD BK 20 PU BK 10 PD BK 20 - HS thực hành. - GV quan sát, nhận xét. c. Hoạt động thực hành 3: - HS làm hoạt động thực hành 3 trang 106 SGK. Viết lệnh để vẽ rùa được hình dưới. FD 100 LT 90 FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 FD 200 RT 90 FD 200 RT 90 FD 100 RT 90 - HS thực hành. - GV quan sát, nhận xét. d. Hoạt động thực hành 4: - HS làm hoạt động thực hành 3 trang 106 SGK. Viết lệnh để vẽ rùa được hình dưới. FD 90 LT 90 FD 60 RT 90 FD 40 RT 90 FD 120 RT 90 FD 40 RT 90 FD 60 LT 90 FD 90 RT 180 - HS thực hành. - GV quan sát, nhận xét. LT 90 FD 50 RT 90 FD 50 LT 90 FD 50 LT 90 FD 50 RT 90 FD 50 RT 90 FD 50 LT 90 FD 50 LT 90 FD 50 RT 90 FD 50 RT 90 - HS thực hành. - GV quan sát, nhận xét. 4. Củng cố - Dặn dò: - Tóm tắt lại nội dung chính. - Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài mới. - HS lắng nghe. Thực hành. - HS lắng nghe. - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - Lắng nghe. - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - Lắng nghe. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& TIN HỌC LỚP 5 BÀI 2: BƯỚC ĐẦU TẠO BẢN NHẠC VỚI PHẦN MỀM MUSESECODE (tiết 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Tạo được một bản nhạc mới. Biết cách nhập nốt nhạc vào khuôn nhạc vàu tạo. Lưu được bản nhạc vào thư mục máy tính. 2. Kĩ năng: HS nắm được thao tác sử dụng phần mềm. Biết cách tạo một bản nhạc. Hoàn thành được bài tập đọc nhạc. 3. Thái độ: HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Ổn định lớp: - Em hãy nêu cách mở một bản nhạc có sẵn. - Nhận xét. 2. Các hoạt động: a. Tạo bản nhạc: - GV hướng dẫn học sinh khởi động Musescode rồi chọn tạo một bản nhạc mới. - Nhập tiêu đề, và các thông tin cần thiết cho bản nhạc mới rồi nhấn Tiếp theo. - Chọn bản nhạc mẫu rồi nhấn Tiếp theo. - Chọn hóa biểu và nhịp độ, rồi nhấn Tiếp theo. - Tạo số chỉ nhịp và số lượng ô nhịp, rồi nhấn hoàn thành. - Giao diện bản nhạc mới xuất hiện. - HS quan sát và làm theo hướng dẫn. - Nhận xét. b. Nhập nốt nhạc vào khuôn nhạc đã tạo: - GV hướng dấn học sinh nhập nốt nhạc vào khuôn nhạc. + Bước 1: Nhấn phím N +Bước 2: Nhấn chọn trường độ nốt nhạc trên thanh công cụ + Bước 3: Nhấn chọn vị trí cao độ nốt nhạc muốn nhập lên khuôn nhạc. + Bước 4: Lần lượt nháy vào dòng kẻ thích hợp để nhập nốt nhạc đến khi hết đoạn/bản nhạc, nhấn phim ESC kết thúc quá trình nhập nốt nhạc. - HS quan sát và làm theo hướng dẫn. - Nhận xét. 3. Củng cố và dặn dò: - Thực hành lại cho học sinh quan sát và chỉ ra các lỗi mà các em hay vấp phải. - Về nhà xem lại các kiến thức đã học và chuẩn bị bài mới. - Lắng nghe. Trả lời câu hỏi. - Lắng nghe. - HS quan sát. - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - Lắng nghe - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS lắng nghe. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ BÀI 2: BƯỚC ĐẦU TẠO BẢN NHẠC VỚI PHẦN MỀM MUSESECODE (tiết 2) 1. Kiến thức: Tạo được một bản nhạc mới. Biết cách nhập nốt nhạc vào khuôn nhạc vàu tạo. Lưu được bản nhạc vào thư mục máy tính. 2. Kĩ năng: HS nắm được thao tác sử dụng phần mềm. Biết cách tạo một bản nhạc. Hoàn thành được bài tập đọc nhạc. 3. Thái độ: HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Ổn định lớp: - Em hãy tạo một bản nhạc và nhập nốt vào khuôn nhạc. - Nhận xét. 2. Các hoạt động: a. Lưu bản nhạc vừa tạo: - GV hướng dẫn học sinh lưu bản nhạc đã tạo. + Bước 1: Chọn tập tin rồi lưu trữ như hình dưới. + Bước 2: Chọn nơi lưu, đặt tên bản nhạc muốn lưu, nhấn Save. - HS quan sát và làm theo hướng dẫn. - Nhận xét. b. Hoạt động thực hành: - GV hướng dấn học sinh chép lại đoạn nhạc vào phần mềm musescode. - HS quan sát và làm theo hướng dẫn. - Nhận xét. 3. Củng cố và dặn dò: - Thực hành lại cho học sinh quan sát và chỉ ra các lỗi mà các em hay vấp phải. - Về nhà xem lại các kiến thức đã học và chuẩn bị bài mới. - Lắng nghe. Trả lời câu hỏi. - Lắng nghe. - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - Lắng nghe Năm Căn, ngày tháng. năm 2018 KÍ DUYỆT

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGIao an tuan 29 SHD tin hoc lop 345 nam 20172018_12319339.doc
Tài liệu liên quan