Giáo án tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 7

I. Mục tiêu:

Biết làm tính cộng trong phạm vi 3; Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép cộng.

Rèn KN làm tính, điền số, đặt tính,. đúng chính xác qua bài tập. Rèn KN tập biểu thị tình huống trong tranh và viết phép tính đúng.

HS tính cẩn thận, tỉmỉ, kiên trì, say mê học toán.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Các HĐ dạy học:

 

 

doc15 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 23/11/2018 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN: 7 Thứ : 2 Ngày soạn: 21/10/2016 Ngày giảng: 24/10/2016 Buổi: Sáng Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ Tiết 2 + 3: Học vần ÂM : R Tiết 4: Toán LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Nhận biết số lượng trong phạm vi 10; biết đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10, cấu tạo của số 10. Bài tập: 1, 3, 4. HS rèn luyện KN, nhận biết, đọc viết, so sánh các số trong phạm vi 10 đúng chính xác. Nhận biết được cấu tạo của số 10. HS tính chính xác, kiên trì, say mê môn học. II. Đồ dùng dạy học: - Que tính, chấm tròn. III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5) - Nhận xét. 2. Bài mới: (33’) A. Gthiệu bài: - Ghi bảng. B. Luyện tập. Bài 1: nối ( theo mẫu ). - Hướng dẫn hs cách làm. Bài 2: vẽ thêm cho đủ 10 chấm tròn. - yêu cầu hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở bài tập. - Nhận xét, sửa sai. + 10 con vật nối với số 10. + 9 con vật nối với số 9. + 8 con vật nối với số 8. Bài 3: - Cho hs tự nêu y/c của bài. - Cho hs làm miệng. - Nhận xét bổ xung. Bài 4: Điền dấu (>; <; =) ? - Hướng dẫn hs so sánh và điền dấu. - Y/c hs lên bảng làm. - Yêu cầu lớp làm bài vào vở. - Nhận xét sửa sai. Bài 5: số? - Hướng dẫn hs cách làm. - Cho hs làm rồi đọc kết quả. - yêu cầu nhận xét, bổ xung. 3.Củng cố dặn dò: (2’) - Nhắc lại ND bài. - Nhận xét tiết học. - Dặn hs về nhà và chuẩn bị bài sau. - Lớp trưởng lên điều hành Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát - Học sinh hát - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ Gv gợi ý: Đọc và viết các số 0, 1,2,3,4,5,6 ,8,9, 10 - 2 hs lên bảng đọc. - Nghe - Nghe. - Hs làm bài - 3 hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở BT. - 1 hs nêu y/c của bài. - Đếm số và đọc kq . - Nghe. - 3 hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở BT. - Nhận xét, sửa sai. - Nghe. - hs lên bảng làm. - Làm vào vở bài tập. - Nhận xét bài bạn. - Nghe. - HS làm và đọc kq. Ban học tập lên điều hành Gv gợi ý: Hôm nay chúng ta học bài gì? Đọc các số từ 0 -> 10? - 2 HS trả lời - Nghe Buổi: Chiều Tiết 1: HỌC VẦN ÂM: R Tiết 2: Luyện tiếng việt: LUYỆN VIẾT Thứ : 3 Ngày soạn : 22/10/2016 Ngày giảng: 25/10/2016. Buổi: Sáng Tiết 1 + 2 : HỌC VẦN ÂM: S Tiết 3: TOÁN PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 3 I. Mục tiêu: Thuộc bảng cộng trong phạm vi 3 . Biết làm tính cộng các số trong phạm vi 3. HS rèn luyện KN làm tính cộng, nối phép tính trong phạm vi 3 đúng chính xác. HS tính chính xác, kiên trì, say mê môn học. II. Đồ dùng dạy học: III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) - Nhận xét. 2. Bài mới.(33') A. Gthiệu bài: Trực tiếp. B. Gthiệu phép cộng bảng cộng trong phạm vi 3. a. HD học phép cộng 1 + 1 = ? - Gv cho hs qsát hình vẽ và nêu: có 1 con gà thêm 1 con nữa: hỏi có tất cả mấy con? - Cho hs nêu câu trả lời: “ một con gà thêm 1 con gà là 2 con gà”. GV nêu: ta viết 1 thêm 1 bằng 2 như sau viết lên bảng 1 + 1 = 2, dấu + gọi là dấu cộng. - Đọc một cộng một bằng hai. - Gọi hs lên bảng viết lại 1 + 1 = 2. - hỏi 1 số hs một cộng một bằng mấy? b. HD học phép cộng 2 + 1 = ? - HD hs qsát hình vẽ và nêu tượng tự: có 2 ô tô, thêm 1 ô tô nữa. hỏi có tất cả mấy ô tô ? - Cho hs nêu. - GV nêu và viết lên bảng 2 + 1 = 3 c. HD học phép cộng 1 + 2 = ? - Cho hs qsát tranh và nêu: một con rùa thêm 2 con nữa. hỏi có tất cả mấy con rùa? - GV nêu và ghi bảng 1 + 2 = 3. - Gv chỉ vào các công thức này và nêu. 1 + 1 = 2 là phép cộng, 2 + 1 = 3 là phép cộng.GV: “ ba bằng mấy cộng mấy”? - HD hs qsát hình vẽ chấm tròn và nêu câu hỏi để hs viết 2 + 1 = 3, 1 + 2 = 3 tức là 2 + 1 cũng giống 1 + 2 vì cùng = 3. C. Thực hành. Bài 1: - HD hs cách làm. - Y/c hs lên bảng làm. Y/c lớp làm vào vở. - Nhận xét sửa sai. 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 2 + 1 = 3 Bài 2: - GV giới thiệu cách viết bảng cộng theo cột dọc. - Nhận xét, khen ngợi. Bài 3: HD cách làm. - GV hỏi: một cộng hai bằng mấy? - Nêu nối 1 + 2 với số nào ? - HS nêu. - Nhận xét, chữa bài. 3. Củng cố dặn dò.(2') - Nhận xét tiết học. - Giao bài về nhà. - Lớp trưởng lên điều hành Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát - Học sinh hát - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ Gv gợi ý: Điền dấu (>, < , = ) ? 5 6 7 6 4 4 8 9 - 2 hs lên bảng làm. - Nghe - Nghe. - Nêu lại bài toán. - 1 hs nêu. - hs đọc ĐT + CN. - hs lên viết lại. - HS trả lời. - Qsát trả lời câu hỏi. - HS nêu lại. - Đọc ĐT + CN. - Qsát trả lời câu hỏi. - HS đọc ĐT + CN. - Đọc CT trên bảng. - Trả lời. - hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. - Nhận xét bài bạn. - hs lên bảng làm lớp làm vào vở. - Nhận xét bài bạn. - Trả lời câu hỏi . - Làm bài. - Đổi vở kiểm tra lẫn nhau. - Nghe Ban học tập lên điều hành Gv gợi ý: Hôm nay chúng ta học bài gì? Nêu laị phép cộng trong phạm vi 3? - 2 HS trả lời - nghe Buổi: Chiều Tiết 1: Học vần: ÂM : R Thứ : 4 Ngày soạn: 23/10/2016 Ngày giảng:26/10/2016 Buổi: Sáng Tiết 1 + 2 : Học vần ÂM: T Tiết 3: TOÁN LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Biết làm tính cộng trong phạm vi 3; Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép cộng. Rèn KN làm tính, điền số, đặt tính,.. đúng chính xác qua bài tập. Rèn KN tập biểu thị tình huống trong tranh và viết phép tính đúng. HS tính cẩn thận, tỉmỉ, kiên trì, say mê học toán. II. Đồ dùng dạy học: III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) - Nhận xét. - 2. Bài mới.(33') A. Gthiệu bài: ghi tên bài lên bảng. B. Luyện tập. Bài 1: HD hs nhìn tranh vẽ lại bài toán rồi viết 2 phép cộng ứng với tình huống trong tranh. ( có 2 con thỏ thêm 1 con thỏ. Hỏi có tất cả mấy con thỏ) ? - Khi hs viết xong phép tính nên cho hs nêu bằng lời từng phép tính. 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3 Bài 2: Tính . - Nêu yêu cầu bài tập. Yêu cầu hs làm bài. - Nhận xét, đánh giá. Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống. - Y/c hs làm bài. Lớp làm vào vở. - Nhận xét, sửa sai. - GV giúp hs nhận xét về kết qủa. Khi đổi chỗ các số hạng trong phép cộng thì tổng không thay đổi hay kết quả không thay đổi. Bài 4: - Giúp hs Q/s từng tranh vẽ nêu từng bài toán rồi viết kết quả tương ứng với tình huống trong tranh. Bài 5: Viết phép tính thích hợp. a. Nhìn tranh nêu bài toán rồi viết dấu + vào ô trống 1 + 2 = 3 b. HD tương tự ý a: 1 + 1 = 2 3. Củng cố - dặn dò.(2') - Nhắc lại ND bài. Nhận xét tiết học. - Giao bài về nhà. - Lớp trưởng lên điều hành Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát - Học sinh hát - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ Gv gợi ý:- - Tính? 1 + 1 = 1 + 2 = - 2 Hs lên bảng làm bài. - Nghe Nghe Qsát tranh nêu bài toán. - 2 hs viết phép tính. - 2 hs viết phép tính. - Nhận xét. - 3 hs lên bảng. - HS khác làm bài vở. - Nhận xét. - Nghe - Quan sát tranh nêu bài toán. - Nêu bài toán. - Viết phép tính. Ban học tập lên điều hành Gv gợi ý: Đọc các số từ 0 ->10. - 2 Hs đọc - Nghe, ghi nhớ. Tiết 4: TNXH THỰC HÀNH ĐÁNH RĂNG VÀ RỬA MẶT I. Mục tiêu: Biết đánh răng, rửa mặt đúng cách. Kĩ năng tự phục vụ bản thân; Rèn luyện cho hs biết thực hiện KN đánh răng và rửa mặt đúng cách thường xuyên. Giáo dục học sinh chăm sóc và bảo vệ răng, mặt, vệ sinh cá nhân thường xuyên sạch sẽ. II. Đồ dùng dạy học: III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 11.Khởi động (5) - Nhận xét. 2. Bài mới.(28') A. Gthiệu bài: Trực tiếp – ghi đầu bài. B. Các hoạt động. HĐ1: thực hành đánh răng. B1: GV đặt câu hỏi. - GV cho hs q/sát mô hình hàm răng. + Ai hãy chỉ vào mô hình hàm răng và nói đâu là mặt trong, ngoài, đâu là mặt nhai của răng ? + Trước khi đánh răng em phải làm gì ? + Hàng ngày em chải răng như thế nào ? - GV nhận xét bạn nào làm đúng, sai. - GV làm mẫu ĐT đánh răng bằng mô hình hàm răng. B2: thực hành. - Cho hs lần lượt đánh răng theo HD của GV. HĐ2: thực hành rửa mặt. Bước1: Hướng dẫn. - Gv gọi 1 – 2 hs lên bảng làm ĐT rửa mặt hàng ngày của em. - Nhận xét. - Rửa mặt như thế nào là đúng cách hợp vệ sinh nhất ? + Vì sao phải rửa mặt đúng cách? - GV HD tương tự cách rửa mặt hợp vệ sinh. Bước 2: thực hành. - Chia nhóm thực hành làm động tác mô phỏng từng bước như HD trong nhóm. - Qsát – nhận xét. 3. Củng cố - dặn dò.(2') - Nhắc lại ND bài học - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị bài sau. - Lớp trưởng lên điều hành Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát - Học sinh hát - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ Gv gợi ý: Kể những việc em làm hàng ngày để chăm sóc và bảo vệ răng ? - 2 Hs trả lời - Hs nghe - Nghe. - Quan sát. - hs lên bảng chỉ và nói. - Trả lời. - Nghe. - Qsát. - Thực hành. - hs thực hiện. - Nhận xét. - Trả lời. - Nhóm thực hành. - Nhóm thực hành. - Ban học tập lên điều hành Gv gợi ý: Hôm nay chúng ta học bài gì? Nêu nội dung bài? - 2 HS trả lời - Nghe, ghi nhớ Buổi: Chiều Tiết 1: Học vần: ÂM: T TIẾT 2: ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH EM (T1) I. Mục tiêu: Bước đầu biết được trẻ em có quỳên được cha mẹ yêu thương, chăm sóc. Nêu được những việc trẻ em nên làm để thể hiện sự kính trọng, lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ. Kĩ năng giới thiệu về những người thân trong gia đình. HS biÕt kÓ vÒ gia ®×nh và biết vâng lời những điều ông bà , cha mẹ dạy dỗ. Giáo dục hs yêu quý gia đình mình, yêu thương kính trọng lễ phép với ông bà cha mẹ. II. Đồ dùng dạy học: III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) - Nhận xét. 2. Bài mới .(28’') A.Gthiệu bài: - GV ghi tên bài lên bảng. B. Các hoạt động. * HĐ1: hs kể về gia đình mình. - GV chia lớp làm nhiều nhóm 4 – 6 em, HD hs kể về gia đình mình. + Gia đình em có những ai? + Thường ngày, từng người trong Gia đình làm gì? + Mọi người trong gia đình yêu quý nhau như thế nào? - GV mời vài hs kể trước lớp. - GVKL: GĐ của các em không giống nhau có gđ có ông bà, cha mẹ, anh chị em tuy vậy thầy thấy em nào cũng yêu thương gđ mình rất vui khi kể về ông bà, cha mẹ anh chị em mình. * HĐ2: Kể ND tranh. - Chia lớp thành 2 nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm quan sát kể lại ND tranh. + Trong tranh có những ai? họ đang làm gì? ở đâu . - Đại diện các nhóm kể lại ND tranh. - Đàm thoại. + Bạn nhỏ trong tranh đang sống hạnh phúc với GĐ? bạn nào phải xa cha mẹ? vì sao? - GVKL: các em thật HP sung sướng khi được sống cùng với gđ. Chúng ta cần cảm thông chia sẻ với các bạn thiệt thòi không được sống cùng gia đình. * HĐ3: chơi đóng vai theo các tình huống trong BT3. - GV chia lớp thành 2 nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm. - Cho các nhóm lên bảng đóng vai. - GV nhận xét chung và khen ngợi. - KL: các em phải có bổn phận kính trọng, lễ phép vâng lời ông bà, cha mẹ. 3.Củng cố dặn dò .(2') - Nhắc lại ND bài. Nhận xét tiết học. - Dặn về nhà học bài, chuẩn bị bài sau. - Lớp trưởng lên điều hành Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát - Học sinh hát - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ Gv gợi ý: - Các bạn cần làm gì để giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập. - 2 hs trả lời - Nghe - Nghe. - kể về gđ mình theo nhóm. - Đại diện nhóm kể. - Nghe. - Thảo luận nhóm về ND tranh được phân công. - Cử đại diện 4 nhóm kể. - Nhóm khác nhận xét. - Trả lời. - Nghe. - Các nhóm thảo luận và đóng vai. - Nhóm khác NX. - Nghe. Ban học tập lên điều hành Gv gợi ý: Hôm nay chúng ta học bài gì? Nêu nội dung bài? - 2 HS trả lời - Nghe. Thứ: 5 Ngày soạn: 24/10/2016 Ngày giảng: 27/10/2016 Buổi: Sáng Tiết 1 + 2: Học vần ÂM: TH Tiết 3: TOÁN PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 4 I. Mục tiêu : Thuộc bảng cộng trong phạm vi 4. Biết làm tính cộng trong phạm vi 4. Rèn luyện KN ghi nhớ bảng cộng làm tính cộng, nối phép tính trong phạm vi 4 đúng chính xác. HS tính chính xác, kiên trì, say mê môn học. II. Đồ dùng dạy học: III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) - Nhận xét. 2. Bài mới.(33') A. Gthiệu bài: ghi đầu bài lên bảng. B. Gthiệu phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 4. a. HD học phép cộng : 3 + 1 = ? - Y/c hs qsát hình vẽ và nêu (3 con chim thêm 1 con chim. Hỏi có tất cả mấy con chim). - Y/c hs nêu câu trả lời “ ba con chim thêm một con chim bằng bốn con chim. - GV nêu: ta viết “ ba thêm một bằng bốn như sau 3 + 1 = 4. + Y/c hs đọc: ba cộng một bằng bốn. b. HD học phép cộng 2 + 2 = ? - Y/c hs qsát hình vẽ. - GV đặt câu hỏi để rút ra được phép tính (hai thêm hai bằng bốn) 2 + 2 = 4. c. HD học phép cộng 1 + 3 = ? (HD tương tự như phép tính 2 + 2 = 4) . - Hỏi bốn bằng mấy cộng với mấy ? - Y/c hs đọc lại các phép tính. C. Luyện tập. Bài 1: - Y/c hs thực hiện các phép tính. - Y/c lớp làm vào vở. - Nhận xét, sửa sai. Bài 2: HD hs cách đặt tính và tính. - Y/c hs lên bảng làm bài. - Lớp làm bài vào vở. - Nhận xét sửa sai. Bài 3: (> < = ) ? - HD hs cách làm .Y/c hs làm bài vào vở . - Y/c hs nêu kết quả. - Nhận xét sửa sai. Bài 4: Viết phép tính thích hợp. - HD hs làm. - Y/c hs nêu phép tính và kết quả. - Nhận xét, sửa sai. 3. Củng cố dặn dò.(2') - Nhắc lại ND bài - Nhận xét tiết học. - Dặn hs về nhà làm bài trong VBT. - Lớp trưởng lên điều hành Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát - Học sinh hát - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ Gv gợi ý: - Tính? 1 + 2 = ; 2 + 1 = - 2 Hs lên bảng làm bài. - Nghe. - Nghe - Qsát hình vẽ. - Nêu lại bài toán. - Đọc ĐT + CN. - Quan sát. - Trả lời. - Đọc ĐT + CN. - Trả lời. - Đọc các phép tính. - hs lên bảng làm. - hs làm vào vở. - Nghe. - hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. - Nhận xét sửa sai. - Nghe. - Làm bài vào vở. - Nêu kết quả. - Nhận xét bài bạn. - Nghe. - Nêu phép tính và kết quả. Ban học tập lên điều hành Gv gợi ý: Đọc các số từ 0->10. - 2 Hs đọc - Nghe, ghi nhớ. Tiết 4: Luyện toán LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Biết làm tính cộng trong phạm vi 3; Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép cộng. Rèn KN làm tính, điền số, đặt tính,.. đúng chính xác qua bài tập. Rèn KN tập biểu thị tình huống trong tranh và viết phép tính đúng. HS tính cẩn thận, tỉmỉ, kiên trì, say mê học toán. II. Đồ dùng dạy học: III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) - Nhận xét. - 2. Bài mới.(33') A. Gthiệu bài: ghi tên bài lên bảng. B. Luyện tập. Bài 1: HD hs nhìn tranh vẽ lại bài toán rồi viết 2 phép cộng ứng với tình huống trong tranh. ( có 2 con thỏ thêm 1 con thỏ. Hỏi có tất cả mấy con thỏ) ? - Khi hs viết xong phép tính nên cho hs nêu bằng lời từng phép tính. 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3 Bài 2: Tính . - Nêu yêu cầu bài tập. Yêu cầu hs làm bài. - Nhận xét, đánh giá. Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống. - Y/c hs làm bài. Lớp làm vào vở. - Nhận xét, sửa sai. - GV giúp hs nhận xét về kết qủa. Khi đổi chỗ các số hạng trong phép cộng thì tổng không thay đổi hay kết quả không thay đổi. Bài 4: - Giúp hs Q/s từng tranh vẽ nêu từng bài toán rồi viết kết quả tương ứng với tình huống trong tranh. Bài 5: Viết phép tính thích hợp. a. Nhìn tranh nêu bài toán rồi viết dấu + vào ô trống 1 + 2 = 3 b. HD tương tự ý a: 1 + 1 = 2 3. Củng cố - dặn dò.(2') - Nhắc lại ND bài. Nhận xét tiết học. - Giao bài về nhà. - Lớp trưởng lên điều hành Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát - Học sinh hát - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ Gv gợi ý: - Tính? 1 + 1 = 1 + 2 = - 2 Hs lên bảng làm bài. - Nghe Nghe Qsát tranh nêu bài toán. - 2 hs viết phép tính. - 2 hs viết phép tính. - Nhận xét. - 3 hs lên bảng. - HS khác làm bài vở. - Nhận xét. - Nghe - Quan sát tranh nêu bài toán. - Nêu bài toán. - Viết phép tính. Ban học tập lên điều hành Gv gợi ý: Đọc các số từ 0 ->10. - 2 Hs đọc - Nghe, ghi nhớ. Buổi: Chiều Tiết 1: Học vần: ÂM: TH Tiết 2: Luyện tiếng việt LUYỆN VIẾT Tiết 3: HĐNG LỄ GIAO ƯỚC THI ĐUA GIỮA CÁC TỔ, CÁ NHÂN I. Mục tiêu: Giúp HS hiểu được ý nghĩa tác dụng của việc thi đua và nắm vững nội dung, chỉ tiêu thi đua. Tự xác định thái độ mục đứch học tập đúng đắn , biết tự quản lí , giúp đỡ lẫn nhau để đạt các chỉ tiêu đề ra. II. Nội dung và hình thức họat động : - Chương trình hành động “Chăm ngoan học giỏi”. Đăng kí và giao ước thi đua. - Tổ chức giao ước thi đua giữa các tổ. III. Tiến hành hoạt động: 1. Sinh hoạt lớp : * Sơ kết tuần : Nhìn chung tuần vừa qua lớp đã có rất nhiều sự tiến bộ về mọi mặt, mọi phong trào đều có chiều hướng đi lên rất rõ nét. Tình trạng ồn, nghịch,đã được khắc phục tương đối. Nhiều bạn đạt điểm cao, điển hình là các bạn....., Song bên cạnh đó vẫn còn tình trạng không học và chuẩn bị bài như: ....... * Kế hoạch tuần tới: - Tiến hành làm công trình măng non: chăm sóc, tu bổ bồn hoa của lớp... 2. Sinh hoạt chủ đề: - GVCN nêu mục đích yêu cầu, phát động thi đua. - Lớp trưởng phát đăng kí thi đua, tiêu chí thi đua cho các tổ nhóm. - Tổ trưởng đại diện các tổ lên kí cam kết thi đua. - Văn nghệ. 3. Kết thúc hoạt động: - GV nhận xét tinh thần thái độ tham gia của các tổ. - GVCN nhắc nhở công việc trọng tâm của tuần tới. Thứ: 6 Ngày soạn: 25/10/2016 Ngày giảng: 28/10/2016 Tiết 1 + 2 + 3: Học vần ÂM: tr Tiết 4: Sinh hoạt Lớp Nhận xét, đánh giá tuần 7.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 7.doc
Tài liệu liên quan