Giáo án Tự chọn môn Toán 6 - Tiết 7: Luyện tập dấu hiệu chia hết

Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết (8’)

Câu 1: Hãy phát biểu dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9? Lấy VD.

Câu 2: Hãy cho biết dấu hiệu chia hết cho cả 2, 3, 5, 9? Lấy VD.

Hoạt động 2: Luyện tập (33’)

GV : Yêu cầu hs chữa Bài 136 trang 19 / SBT

GV bổ xung 2 ý:

c, Viết sô tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số chia hết cho 2, 3, 5, 9.

d, Viết sô tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số chia hết cho 2, 3, 5, 9.

HS : Lên bảng chữa , cả lớp làm vào vở, sau đó nhận xét .

GV : Nhận xét , đánh giá .

 

doc2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 14/03/2019 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tự chọn môn Toán 6 - Tiết 7: Luyện tập dấu hiệu chia hết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 7 Ngày Soạn : 25/10/2017 Ngày Giảng: 6A: 01/11/2017 LUYỆN TẬP DẤU HIỆU CHIA HẾT . I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS được củng cố các tính chất chia hết của một tổng, dấu hiệu chia hết cho 2. 2. Kỹ năng: HS biết vận dụng các tính chất chia hết của một tổng, dấu hiệu chia hết cho 2. 3. Tư duy và thái độ: Rèn luyện cho HS tính cẩn thận, chính xác trong tính toán . II Chuẩn bị: - GV: Giáo án , SBT, giáo án, thước thẳng, bảng phụ - HS: Đọc trước bài. III. Phương pháp dạy học thuyết trình, giảng giải, gợi mở vấn đáp, nêu vấn đề,... IV Tiến trình bài học: 1. Ổn định lớp (1’): 6A.... 2. Kiểm tra bài cũ: kết hợp bài mới 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết (8’) Câu 1: Hãy phát biểu dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9? Lấy VD. Câu 2: Hãy cho biết dấu hiệu chia hết cho cả 2, 3, 5, 9? Lấy VD. Hoạt động 2: Luyện tập (33’) GV : Yêu cầu hs chữa Bài 136 trang 19 / SBT GV bổ xung 2 ý: c, Viết sô tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số chia hết cho 2, 3, 5, 9. d, Viết sô tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số chia hết cho 2, 3, 5, 9. HS : Lên bảng chữa , cả lớp làm vào vở, sau đó nhận xét . GV : Nhận xét , đánh giá . GV : Yêu cầu hs chữa Bài 137 trang 19/SBT: GV: Thực hiện phép tính rồi nhận xét kết quả. HS : Lên bảng chữa , cả lớp làm vào vở , sau đó nhận xét . GV:Yêu cầu hs làm Bài 138/SBT/trang 19 . Cho hs hoạt động nhóm , sau đó trình bày , các nhóm khác nhận xét . HS : Hoạt động nhóm , sau đó đại diện nhóm trình bày , nhận xét . GV : Nhận xét , đánh giá . GV : Cho hs Làm bài 139 / trang 19/SBT Gọi hs lên bảng trình bày . GV : Nhận xét , đánh giá . Hs trả lời Hs trả lời Hs trả lời Hs làm bài tập, hs dưới lớp làm bài vào vở và nhận xét Hs làm bài tập, hs dưới lớp làm bài vào vở và nhận xét Hs làm bài tập, hs dưới lớp làm bài vào vở và nhận xét Hs làm bài tập, hs dưới lớp làm bài vào vở và nhận xét 1.Ôn tập lý thuyết 2. Luyện tập Bài 136 trang 19/ SBT: a, 1002 b, 1008 c, 1080 d, 9990 Bài 137 trang 19/SBT: a, 1012 – 1 = 9999 ( 12 chữ số 9 ) chia hết cho 9 và 3. b, 1010 + 2 = 1002 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9. Bài 138 trang 19/SBT: a, Để 53* 3 thì 5+3+* 3 hay 8+ * 3. Do đó * 53* 9 thì * 1. Vậy * b, Để *471 3 thì * Để *471 9 thì * 6. Vậy * Bài 139 trang 19/SBT: 9 => 8+7+a+b 9 => 15 + a + b 9 => a+b Ta có a – b = 4 nên loại a + b =3 Từ a-b = 4 ; a+ b = 12 tìm được a = 8, b = 4. 4. Củng cố: (2’) GV : Qua các bài tập đã giải ta cần nắm vững điều gì ? 5. Hướng dẫn về nhà: (1’) Về nhà học bài , xem lại bài tập . * Rút kinh nghiệm ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiết 7.doc