Kế hoạch dạy họcThủ công lớp 2 - Trường Tiểu học số 1 Kiến Giang

- Kiểm tra dụng cụ của H.

- Nhận xét.

 - G giới thiệu bài. Ghi đề bài.

* Giới thiệu vật mẫu cho H quan sát, nhận xét.

? Tên lửa gồm có mấy phần?

- Gv chốt:2 phần: mũi và thân tên lửa

*G mở vật mẫu ra. Sau đó gấp lại cho đến khi hoàn thành.

- G hướng dẫn cách gấp:

Đặt tờ giấy hình chữ nhật lên bàn, mặt kẻ ô ở trên. Gấp đôi tờ giấy theo chiều dài để lấy hình dấu giữa. Mở tờ giấy ra, gấp theo đường dấu gấp ở hình 1 sao cho 2 mép giấy mới gấp nằm sát đường dấu giữa H2. Gấp theo đường dấu ở H2 sao cho 2 mép bên sát vào đường dấu giữa H3, 4.

 

doc96 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 543 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế hoạch dạy họcThủ công lớp 2 - Trường Tiểu học số 1 Kiến Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
rả lời câu hỏi. - HS quan sát theo dõi. - HS thực hành. - HS thực hiện theo hướng dẫn. - HS tiếp thu. -Trình bày sản phẩm. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe. - HS ghi nhớ. Ngày dạy: Thứ năm ngày 10 tháng 12 năm 2009 ÔLTC: Thực hành gấp cắt ,dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều. I Mục tiêu: - HS nắm được quy trình gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều. - Gấp, cắt dán được biển báo cấm xe đi ngược chiều.Đường cắt có thể mấp mô.Biển báo tương đối cân đối.Có thể làm biển báo giao thông có kích thước to hoặc bé hơn kích thước GV hướng dẫn. - (Đối với HS năng khiếu:Gấp ,cắt ,dán được biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều.Đường cắt ít mấp mô.Biển báo cân đối.) II.Đồ dùng dạy học: - GV:Quy trình gấp , vật mẫu, giấu màu. - HS :Giấy nháp, giấy thủ công, kéo, bút III Các hoạt động dạy học: Nội dung-Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Ôn lại cách gấp, cắt, dán biển báo cấm xe đi ngược chiều. (3-5 phút) Hoạt động 2: Thực hành (15-20 phút) Hoạt động 3: Đánh giá, nhận xét (5-10 phút) Dặn dò : (1phút) * Phương pháp vấn đáp: - Yêu cầu HS nêu lại các bước gấp, cắt, dán biển báo cấm xe đi ngược chiều. - GV chốt lại các bước gấp, cắt, dán biển báo cấm xe đi ngược chiều. - Trưng bày bài mẫu. * Phương pháp thực hành: - Yêu cầu HS lấy giấy thủ công , chọn màu theo ý thích và tiến hành gấp, cắt, dán biển báo cấm xe đi ngược chiều. - Quan sát và hướng dẫn những HS còn lúng túng khi gấp, cắt, dán. biển báo cấm xe đi ngược chiều. - Hướng dẫn, gợi mở để HS năng khiếu hoàn thành bài nhanh, đẹp. - GV theo dõi và giúp đỡ những HS yếu xếp chưa được. - Trưng bày một số bài gấp, cắt, dán. biển báo cấm xe đi ngược chiều của HS và đặt câu hỏi gợi ý để HS nhận xét, đánh giá. - Bổ sung câu trả lời của HS và kết luận. - GV yêu cầu HS nộp sản phẩm. - Nhận xét chung về giờ học. - HS chuẩn bị giấy màu cho bài học sau. - 2-3 HS nêu lại các bước gấp, cắt, dán biển báo cấm xe đi ngược chiều. - HS lắng nghe. - HS quan sát để tham khảo. - HS lấy giấy thủ công , chọn màu theo ý thích và tiến hành gấp, cắt, dán biển báo cấm xe đi ngược chiều. - HS tiếp thu. - Hoàn thành sản phẩm khi gấp, cắt, dán. biển báo cấm xe đi ngược chiều. - Tiếp thu lời nhận xét của GV. - HS thực hiện. - Quan sát và đưa ra ý kiến nhận xét, đánh giá. - HS lắng nghe. - HS thực hiện. - HS lắng nghe. - HS ghi nhớ. Tuần 16 Ngày dạy: Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009 Thủ công: Gấp, cắt ,dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều (t2). I Mục tiêu: - HS nắm được quy trình gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều. - Gấp, cắt dán được biển báo cấm xe đi ngược chiều.Đường cắt có thể mấp mô.Biển báo tương đối cân đối.Có thể làm biển báo giao thông có kích thước to hoặc bé hơn kích thước GV hướng dẫn. - (Đối với HS năng khiếu:Gấp ,cắt ,dán được biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều.Đường cắt ít mấp mô.Biển báo cân đối.) II.Đồ dùng dạy học: - GV:Quy trình gấp , vật mẫu, giấu màu. - HS :Giấy nháp, giấy thủ công, kéo, bút III Các hoạt động dạy học: Nội dung-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Ôn định tổ chức:3’ 2. Bài mới (30’) Họat đông1: Thực hành gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều ( 21- 22’) Hoạt động2: Nhận xét, đánh giá sản phẩm ( 7 - 8’) 3. Củng cố, dặn dò( 2’) -Kiểm tra đồ dùng học tập của HS. - Nhận xét- đánh giá chung. - Giới thiệu bài và ghi đề lên bảng. PP thực hành. -Yêu cầu nêu các bước gấp , cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều. - GV nhận xét và nhắc lại các bước. - Tổ chức cho HS thực hành gấp. - Treo tranh quy trình. - Quan sát, nhắc nhở HS khi gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều. - GV kiểm tra sản phẩm của HS. - Theo dõi giúp đỡ HS yếu. - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm. - Hướng dẫn cho HS đánh giá sản phẩm của bạn. - Nhận xét - đánh giá sản phẩm, chọn một số sản phẩm gấp đẹp để tuyên dương và cho cả lớp quan sát. - GV nhắc nhở HS giữ trật tự, vệ sinh. -Nhận xét tinh thần học tập. -Nhắc HS chuẩn bị dụng cụ cho tiết sau. - HS thực hiện. - HS lắng nghe. -2 HS thực hiện. - Nêu các bước gấp. + Bước 1: Cắt ,dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều. + Bước 2:Dán thành biển báo cấm xe đi ngược chiều. - HS bổ sung nếu còn thiếu. - HS thực hành. - HS quan sát. - Nhìn quy trình và tự gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều. - HS tiếp thu. -Trưng bày sản phẩm theo bàn. - Các bạn chọn sản phẩm đẹp và trưng bày trước lớp. -Bình chọn sản phẩm đẹp. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe. - HS ghi nhớ. Ngày dạy: Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009 ÔLTC: Hoàn thành sản phẩm gấp cắt ,dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều. I Mục tiêu: - HS hoàn thành sản phẩm gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều. - Gấp, cắt dán được biển báo cấm xe đi ngược chiều.Đường cắt có thể mấp mô.Biển báo tương đối cân đối.Có thể làm biển báo giao thông có kích thước to hoặc bé hơn kích thước GV hướng dẫn. - (Đối với HS năng khiếu:Gấp ,cắt ,dán được biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều.Đường cắt ít mấp mô.Biển báo cân đối.) II.Đồ dùng dạy học: - GV:Quy trình gấp , vật mẫu, giấu màu. - HS :Giấy nháp, giấy thủ công, kéo, bút III Các hoạt động dạy học: Nội dung-Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Ôn lại cách gấp, cắt, dán biển báo cấm xe đi ngược chiều. (3-5 phút) Hoạt động 2: Thực hành (15-20 phút) Hoạt động 3: Đánh giá, nhận xét (5-10 phút) Dặn dò : (1phút) * Phương pháp vấn đáp: - Yêu cầu HS nêu lại các bước gấp, cắt, dán biển báo cấm xe đi ngược chiều. - GV chốt lại các bước gấp, cắt, dán biển báo cấm xe đi ngược chiều. - Trưng bày bài mẫu. * Phương pháp thực hành: - Yêu cầu HS lấy giấy thủ công , chọn màu theo ý thích và tiến hành gấp, cắt, dán biển báo cấm xe đi ngược chiều. - Quan sát và hướng dẫn những HS còn lúng túng khi gấp, cắt, dán. biển báo cấm xe đi ngược chiều. - Hướng dẫn, gợi mở để HS năng khiếu hoàn thành bài nhanh, đẹp. - GV theo dõi và giúp đỡ những HS yếu xếp chưa được. - Trưng bày một số bài gấp, cắt, dán. biển báo cấm xe đi ngược chiều của HS và đặt câu hỏi gợi ý để HS nhận xét, đánh giá. - Bổ sung câu trả lời của HS và kết luận. - GV yêu cầu HS nộp sản phẩm. - Nhận xét chung về giờ học. - HS chuẩn bị giấy màu cho bài học sau. - 2-3 HS nêu lại các bước gấp, cắt, dán biển báo cấm xe đi ngược chiều. - HS lắng nghe. - HS quan sát để tham khảo. - HS lấy giấy thủ công , chọn màu theo ý thích và tiến hành gấp, cắt, dán biển báo cấm xe đi ngược chiều. - HS tiếp thu. - Hoàn thành sản phẩm gấp, cắt, dán. biển báo cấm xe đi ngược chiều. - Tiếp thu lời nhận xét của GV. - HS thực hiện. - Quan sát và đưa ra ý kiến nhận xét, đánh giá. - HS lắng nghe. - HS thực hiện. - HS lắng nghe. - HS ghi nhớ. Tuần 17 Ngày dạy: Thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2009 Thủ công: Gấp, cắt ,dán biển báo giao thông cấm đỗ xe (t1) I Mục tiêu: - HS biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe. - Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.Đường cắt có thể mấp mô.Biển báo tương đối cân đối. - (Đối với HS năng khiếu:Gấp cắt dán được biển báo giao thông cấm đỗ xe.Đường cắt ít mấp mô.Biển báo cân đối.) Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông. II.Đồ dùng dạy học: - GV : Quy trình gấp , vật mẫu, giấu màu. - HS : Giấy nháp, giấy thủ công, kéo, bút III Các hoạt động dạy học: Nội dung-tg Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Ôn định tổ chức: (3phút) 2. Bài mới: HĐ1: Quan sát,nhận xét (5 phút) HĐ2: Hướng dẫn thao tác mẫu. (10 phút) HĐ3:Thực hành (15 phút) 3.Củng cố dặn dò:(2 phút) - Kiểm tra dụng cụ của HS. - Nhận xét đánh giá sự chuẩn bị. - Giới thiệu bài và ghi đề bài. PP Trực quan,thuyết trình,làm mẫu. - GV giới thiệu mẫu biển báo cấm đỗ xe cho HS quan sát và đặt câu hỏi. + Biển báo cấm đỗ xe có gì giống và khác với biển báo cấm xe đi ngược chiều? + Khi đi xe gặp biển báo cấm đỗ xe ta phải làm gì? -Treo quy trình và làm mẫu các thao tác. +Bước1:Gấp, cắt biển báo cấm đỗ xe. - Gấp ,cắt hình tròn màu đỏ từ hình vuông có cạnh 6 ô. - Gấp cắt dán hình tròn màu xanh từ hình vuông có cạnh 4 ô. - Cắt hình chữ nhật màu đỏ có chiều dài 4 ô ,rộng 1 ô. - Cắt hình chữ nhật màu sẫm có chiều dài 10 ô,rộng 1 ô. +Bước 2:Dán thành biển báo cấm đỗ xe. - Dán chân biển báo lên tờ giấy trắng. - Dán hình tròn màu đỏ chờm lên chân biển báo khoảng nữa ô. - Dán hình tròn màu xanh ở giữa hình tròn màu đỏ. - Dán hình chữ nhật màu đỏ ở giữa hình tròn màu xanh. - Hướng dẫn HS thực hành. - Yêu cầu HS thực hành cá nhân. - Nhắc HS làm đúng mẫu. - GV quan sát ,uốn nắn ,gợi ý giúp đỡ các em còn lúng túng hoàn thành sản phẩm. - Tổ chức trình bày sản phẩm. - GV nhận xét đánh giá. - Nhận xét tiết học. - Dặn HS chuẩn bị dụng cụ đầy đủ chi tiết sau. - HS đưa dụng cụ lên bàn kiểm tra. - HS lắng nghe. - HS theo dõi. - Quan sát và trả lời. - Giống: Thân, biển báo tròn. - Khác nhau:màu sắc. -Không được đỗ xe khi thấy biển báo này. - HS quan sát. - HS thực hành. - HS thực hiện theo hướng dẫn. - HS tiếp thu. -Trình bày sản phẩm. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe. - HS ghi nhớ. Ngày dạy: Thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2009 ÔLTC: Thực hành gấp cắt ,dán biển báo giao thông cấm đỗ xe. I Mục tiêu: - HS nắm được quy trình gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe. - Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.Đường cắt có thể mấp mô.Biển báo tương đối cân đối. - (Đối với HS năng khiếu:Gấp cắt dán được biển báo giao thông cấm đỗ xe.Đường cắt ít mấp mô.Biển báo cân đối.) Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông. II.Đồ dùng dạy học: - GV : Quy trình gấp , vật mẫu, giấu màu. - HS : Giấy nháp, giấy thủ công, kéo, bút III Các hoạt động dạy học: Nội dung-Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Ôn lại cách gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe. (3-5 phút) Hoạt động 2: Thực hành (15-20 phút) Hoạt động 3: Đánh giá, nhận xét (5-10 phút) Dặn dò : (1phút) * Phương pháp vấn đáp: - Yêu cầu HS nêu lại các bước gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe. - GV chốt lại các bước gấp, cắt, dán biển báo cấmđỗ xe. - Trưng bày bài mẫu. * Phương pháp thực hành: - Yêu cầu HS lấy giấy thủ công , chọn màu theo ý thích và tiến hành gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe. - Quan sát và hướng dẫn những HS còn lúng túng khi gấp, cắt, dán. biển báo cấm đỗ xe. - Hướng dẫn, gợi mở để HS năng khiếu hoàn thành bài nhanh, đẹp. - GV theo dõi và giúp đỡ những HS yếu xếp chưa được. - Trưng bày một số bài gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe của HS và đặt câu hỏi gợi ý để HS nhận xét, đánh giá. - Bổ sung câu trả lời của HS và kết luận. - GV yêu cầu HS nộp sản phẩm. - Nhận xét chung về giờ học. - HS chuẩn bị giấy màu cho bài học sau. - 2-3 HS nêu lại các bước gấp, cắt, dán biển báo cấmđỗ xe. - HS lắng nghe. - HS quan sát để tham khảo. - HS lấy giấy thủ công , chọn màu theo ý thích và tiến hành gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe. - HS tiếp thu. - Hoàn thành sản phẩm gấp, cắt, dán. biển báo cấm đỗ xe. - Tiếp thu lời nhận xét của GV. - HS thực hiện. - Quan sát và đưa ra ý kiến nhận xét, đánh giá. - HS lắng nghe. - HS thực hiện. - HS lắng nghe. - HS ghi nhớ. Tuần 18 Ngày dạy: Thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2009 Thủ công: Gấp, cắt ,dán biển báo giao thông cấm đỗ xe (t2) I Mục tiêu: - HS nắm được quy trình gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe. - Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.Đường cắt có thể mấp mô.Biển báo tương đối cân đối. - (Đối với HS năng khiếu:Gấp cắt dán được biển báo giao thông cấm đỗ xe.Đường cắt ít mấp mô.Biển báo cân đối.) Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông. II.Đồ dùng dạy học: - GV : Quy trình gấp , vật mẫu, giấu màu. - HS : Giấy nháp, giấy thủ công, kéo, bút III Các hoạt động dạy học: Nội dung-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Ôn định tổ chức:3’ 2. Bài mới (30’) Họat đông1: Thực hành gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe. ( 21- 22’) Hoạt động2: Nhận xét, đánh giá sản phẩm ( 7 - 8’) 3. Củng cố, dặn dò( 2’) - Kiểm tra đồ dùng học tập của HS. - Nhận xét- đánh giá chung. - Giới thiệu bài và ghi đề lên bảng. PP thực hành. -Yêu cầu nêu các bước gấp , cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe. - GV nhận xét và nhắc lại các bước. - Tổ chức cho HS thực hành gấp cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe. - Treo tranh quy trình. - Quan sát, nhắc nhở HS khi gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe. - GV kiểm tra sản phẩm của HS. - Theo dõi giúp đỡ HS yếu. - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm. - Hướng dẫn cho HS đánh giá sản phẩm của bạn. - Nhận xét - đánh giá sản phẩm, chọn một số sản phẩm gấp đẹp để tuyên dương và cho cả lớp quan sát. - GV nhắc nhở HS giữ trật tự, vệ sinh. -Nhận xét tinh thần học tập. -Nhắc HS chuẩn bị dụng cụ cho tiết sau. - HS thực hiện. - HS lắng nghe. -2 HS thực hiện. - Nêu các bước gấp. + Bước 1: Cắt ,dán biển báo giao thông cấm đỗ xe. + Bước 2:Dán thành biển báo cấm đỗ xe. - HS bổ sung nếu còn thiếu. - HS thực hành. - HS quan sát. - Nhìn quy trình và tự gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe. - HS tiếp thu. -Trưng bày sản phẩm theo bàn. - Các bạn chọn sản phẩm đẹp và trưng bày trước lớp. -Bình chọn sản phẩm đẹp. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe. - HS ghi nhớ. Ngày dạy: Thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2009 ÔLTC: Hoàn thành sản phẩm gấp cắt ,dán biển báo giao thông cấm đỗ xe. I.Mục tiêu: - HS hoàn thành sản phẩm gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe. - Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.Đường cắt có thể mấp mô.Biển báo tương đối cân đối. - (Đối với HS năng khiếu:Gấp cắt dán được biển báo giao thông cấm đỗ xe.Đường cắt ít mấp mô.Biển báo cân đối.) Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông. II.Đồ dùng dạy học: - GV : Quy trình gấp , vật mẫu, giấu màu. - HS : Giấy nháp, giấy thủ công, kéo, bút III Các hoạt động dạy học: Nội dung-Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Ôn lại cách gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe. (3-5 phút) Hoạt động 2: Thực hành (15-20 phút) Hoạt động 3: Đánh giá, nhận xét (5-10 phút) Dặn dò : (1phút) * Phương pháp vấn đáp: - Yêu cầu HS nêu lại các bước gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe. - GV chốt lại các bước gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe. - Trưng bày bài mẫu. * Phương pháp thực hành: - Yêu cầu HS lấy giấy thủ công , chọn màu theo ý thích và tiến hành gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe. - Quan sát và hướng dẫn những HS còn lúng túng khi gấp, cắt, dán. biển báo cấm đỗ xe. - Hướng dẫn, gợi mở để HS năng khiếu hoàn thành bài nhanh, đẹp. - GV theo dõi và giúp đỡ những HS yếu xếp chưa được. - Trưng bày một số bài gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe của HS và đặt câu hỏi gợi ý để HS nhận xét, đánh giá. - Bổ sung câu trả lời của HS và kết luận. - GV yêu cầu HS nộp sản phẩm. - Nhận xét chung về giờ học. - HS chuẩn bị giấy màu cho bài học sau. - 2-3 HS nêu lại các bước gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe. - HS lắng nghe. - HS quan sát để tham khảo. - HS lấy giấy thủ công , chọn màu theo ý thích và tiến hành gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe. - HS tiếp thu. - Hoàn thành sản phẩm gấp, cắt, dán. biển báo cấm đỗ xe - Tiếp thu lời nhận xét của GV. - HS thực hiện. - Quan sát và đưa ra ý kiến nhận xét, đánh giá. - HS lắng nghe. - HS thực hiện. - HS lắng nghe. - HS ghi nhớ. Tuần 19 Ngày dạy: Thứ năm ngày 14 tháng 01 năm 2010 Thủ công: Cắt ,gấp trang trí thiếp chúc mừng(t1) I Mục tiêu: - HS biết cách gấp ,cắt trang trí thiếp chúc mừng . - Cắt ,gấp và trang trí thiếp chúc mừng .Có thể gấp ,cắt thiếp chúc mừng theo kích thước tùy chọ.Nội dung và hình thức trang trí có thể đơn giản. - (Đối với HS năng khiếu:Cắt ,gấp trang trí được thiệp chúc mừng .Nội dung và hình thức tranh trí phù hợp ,đẹp.) - Biết giữ vệ sinh an toàn khi làm việc II.Đồ dùng dạy học: - GV : Quy trình gấp , vật mẫu, giấu màu. - HS : Giấy nháp, giấy thủ công, kéo, bút III Các hoạt động dạy học: Nội dung-Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Ôn định tổ chức: (3phút) 2. Bài mới: HĐ1: Quan sát,nhận xét (5 phút) HĐ2: Hướng dẫn thao tác mẫu. (10 phút) HĐ3:Thực hành (15 phút) 3.Củng cố dặn dò:(2 phút) - Kiểm tra đồ dùng học tập của HS. - Nhận xét- đánh giá chung. - Giới thiệu bài và ghi đề lên bảng. PP Trực quan ,thuyết trình,làm mẫu. - Cho HS quan sát 1 số mẫu thiếp chúc mừng và đặt câu hỏi. -Thiếp chúc mừng thường có hình gì? mặt thiếp trang trí thế nào? Ghi những nội dung gì? -Em hãy kể tên những loại thiếp chúc mừng mà em biết? -Thiếp chúc mừng khi được đưa tới người gửi bao giờ cũng để trong phong bì -HD cho HS theo từng bước +Bước 1: Cắt ,gấp thiếp chúc mừng - Cắt tờ giấy dài 20 ô rông 10 ô sau đó gấp đôi tờ giấy lại. Bước 2: Trang trí thiếp chúc mừng -Tuỳ từng thiếp chúc mừng mà có cách trang trí khác nhau. -Thiếp chúc mừng năm mới thường vẽ cành hoa đào, hoa mai. - Thiếp chúc mứng 20-11 thường vẽ sách , hoa. - Thiếp chúc mừng nô en thường vẽ ông già nô el, cây thông có tuyết phủ. - Cho HS quan sát 1 số thiếp chúc mừng - Gọi HS nhắc lại quy trình gấp cắt trang trí thiếp chúc mừng. - Hướng dẫn HS thực hành. - Yêu cầu HS thực hành cá nhân. - Nhắc HS làm đúng mẫu. - GV quan sát ,uốn nắn ,gợi ý giúp đỡ các em còn lúng túng hoàn thành sản phẩm. - Tổ chức trình bày sản phẩm. - GV nhận xét đánh giá. - Nhận xét tiết học. - Dặn HS chuẩn bị dụng cụ đầy đủ chi tiết sau. - HS đưa dụng cụ lên bàn kiểm tra. - HS lắng nghe. - HS theo dõi - HS quan sát và trả lời câu hỏi. Hình chữ nhật, tròn -Vẽ hoa lá chúc mừng năm mới 8/3; 20/11 - HS trả lời. - Quan sát phong bì - HS theo dõi - HS thực hành. - HS thực hiện theo hướng dẫn. - HS tiếp thu. -Trình bày sản phẩm. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe. - HS ghi nhớ Ngày dạy: Thứ năm ngày 14tháng 01năm 2010 ÔLTC: Thực hành cắt ,gấp trang trí thiệp chúc mừng. I Mục tiêu: - HS nắm được quy trình cắt,gấp trang trí thiếp chúc mừng . - Cắt ,gấp và trang trí thiếp chúc mừng .Có thể cắt ,gấp thiếp chúc mừng theo kích thước tùy chọ.Nội dung và hình thức trang trí có thể đơn giản. - (Đối với HS năng khiếu:Cắt ,gấp trang trí được thiệp chúc mừng .Nội dung và hình thức tranh trí phù hợp ,đẹp.) - Biết giữ vệ sinh an toàn khi làm việc II.Đồ dùng dạy học: - GV : Quy trình gấp , vật mẫu, giấu màu. - HS : Giấy nháp, giấy thủ công, kéo, bút III Các hoạt động dạy học: Nội dung-Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Ôn lại cách cắt,gấp trang trí thiếp chúc mừng (3-5 phút) Hoạt động 2: Thực hành (15-20 phút) Hoạt động 3: Đánh giá, nhận xét (5-10 phút) Dặn dò : (1phút) * Phương pháp vấn đáp: - Yêu cầu HS nêu lại các bước gấp ,cắt trang trí thiếp chúc mừng. - GV chốt lại các bước gấp ,cắt trang trí thiếp chúc mừng. - Trưng bày bài mẫu. * Phương pháp thực hành: - Yêu cầu HS lấy giấy thủ công , chọn màu theo ý thích và tiến hành cắt,gấp trang trí thiếp chúc mừng. - Quan sát và hướng dẫn những HS còn lúng túng khi cắt ,gấp trang trí thiếp chúc mừng. - Hướng dẫn, gợi mở để HS năng khiếu hoàn thành bài nhanh, đẹp. - GV theo dõi và giúp đỡ những HS yếu xếp chưa được. - Trưng bày một số bài cắt ,gấp trang trí thiếp chúc mừng của HS và đặt câu hỏi gợi ý để HS nhận xét, đánh giá. - Bổ sung câu trả lời của HS và kết luận. - GV yêu cầu HS nộp sản phẩm. - Nhận xét chung về giờ học. - HS chuẩn bị giấy màu cho bài học sau. - 2-3 HS nêu lại các bước cắt ,gấp trang trí thiếp chúc mừng. - HS lắng nghe. - HS quan sát để tham khảo. - HS lấy giấy thủ công , chọn màu theo ý thích và tiến hành cắt ,gấp trang trí thiếp chúc mừng. - HS tiếp thu. - Hoàn thành sản phẩm cắt,gấp trang trí thiếp chúc mừng. - Tiếp thu lời nhận xét của GV. - HS thực hiện. - Quan sát và đưa ra ý kiến nhận xét, đánh giá. - HS lắng nghe. - HS thực hiện. - HS lắng nghe. - HS ghi nhớ. Tuần 20 Ngày dạy: Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2010 Thủ công: Cắt ,gấp trang trí thiếp chúc mừng(t2) I Mục tiêu: - HS nắm được quy trình cắt ,gấp trang trí thiếp chúc mừng . - Cắt ,gấp và trang trí thiếp chúc mừng .Có thể cắt,gấp thiếp chúc mừng theo kích thước tùy chọ.Nội dung và hình thức trang trí có thể đơn giản. - (Đối với HS năng khiếu:Cắt ,gấp trang trí được thiệp chúc mừng .Nội dung và hình thức tranh trí phù hợp ,đẹp.) - Biết giữ vệ sinh an toàn khi làm việc II.Đồ dùng dạy học: - GV : Quy trình gấp , vật mẫu, giấu màu. - HS : Giấy nháp, giấy thủ công, kéo, bút III Các hoạt động dạy học: Nội dung-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Ôn định tổ chức:3’ 2. Bài mới (30’) Họat đông1: Thực hành cắt,gấp trang trí thiếp chúc mừng . (21- 22’) Hoạt động2: Nhận xét, đánh giá sản phẩm ( 7 - 8’) 3. Củng cố, dặn dò( 2’) - Kiểm tra đồ dùng học tập của HS. - Nhận xét- đánh giá chung. - Giới thiệu bài và ghi đề lên bảng. PP thực hành. -Yêu cầu nêu các bước cắt ,gấp trang trí thiếp chúc mừng . - GV nhận xét và nhắc lại các bước. - Tổ chức cho HS thực hành cắt ,gấp trang trí thiếp chúc mừng . - Treo tranh quy trình. - Quan sát, nhắc nhở HS khi cắt ,gấp trang trí thiếp chúc mừng . - GV kiểm tra sản phẩm của HS. - Theo dõi giúp đỡ HS yếu. - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm. - Hướng dẫn cho HS đánh giá sản phẩm của bạn. - Nhận xét - đánh giá sản phẩm, chọn một số sản phẩm gấp đẹp để tuyên dương và cho cả lớp quan sát. - GV nhắc nhở HS giữ trật tự, vệ sinh. -Nhận xét tinh thần học tập. -Nhắc HS chuẩn bị dụng cụ cho tiết sau. - HS thực hiện. - HS lắng nghe. -2 HS thực hiện. - Nêu các bước gấp. + Bước 1: Cắt gấp thiệp chúc mừng. + Bước 2:Trang trí thiệp chúc mừng. - HS bổ sung nếu còn thiếu. - HS thực hành. - HS quan sát. - Nhìn quy trình và tự cắt ,gấp trang trí thiếp chúc mừng . - HS tiếp thu. -Trưng bày sản phẩm theo bàn. - Các bạn chọn sản phẩm đẹp và trưng bày trước lớp. -Bình chọn sản phẩm đẹp. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe. - HS ghi nhớ. Ngày dạy: Thứ năm ngày 21tháng 01năm 2010 ÔLTC: Hoàn thành sản phẩm cắt ,gấp trang trí thiệp chúc mừng. I Mục tiêu: - HS hoàn thành sản phẩm cắt,gấp trang trí thiếp chúc mừng . - Cắt ,gấp và trang trí thiếp chúc mừng .Có thể cắt ,gấp thiếp chúc mừng theo kích thước tùy chọ.Nội dung và hình thức trang trí có thể đơn giản. - (Đối với HS năng khiếu:Cắt ,gấp trang trí được thiệp chúc mừng .Nội dung và hình thức tranh trí phù hợp ,đẹp.) - Biết giữ vệ sinh an toàn khi làm việc II.Đồ dùng dạy học: - GV : Quy trình gấp , vật mẫu, giấu màu. - HS : Giấy nháp, giấy thủ công, kéo, bút III Các hoạt động dạy học: Nội dung-Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Ôn lại cách gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe. (3-5 phút) Hoạt động 2: Thực hành (15-20 phút) Hoạt động 3: Đánh giá, nhận xét (5-10 phút) Dặn dò : (1phút) * Phương pháp vấn đáp: - Yêu cầu HS nêu lại các bước gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe. - GV chốt lại các bước gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe. - Trưng bày bài mẫu. * Phương pháp thực hành: - Yêu cầu HS lấy giấy thủ công , chọn màu theo ý thích và tiến hành gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe. - Quan sát và hướng dẫn những HS còn lúng túng khi gấp, cắt, dán. biển báo cấm đỗ xe. - Hướng dẫn, gợi mở để HS năng khiếu hoàn thành bài nhanh, đẹp. - GV theo dõi và giúp đỡ những HS yếu xếp chưa được. - Trưng bày một số bài gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe của HS và đặt câu hỏi gợi ý để HS nhận xét, đánh giá. - Bổ sung câu trả lời của HS và kết luận. - GV yêu cầu HS nộp sản phẩm. - Nhận xét chung về giờ học. - HS chuẩn bị giấy màu cho bài học sau. - 2-3 HS nêu lại các bước gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe. - HS lắng nghe. - HS quan sát để tham khảo. - HS lấy giấy thủ công , chọn màu theo ý thích và tiến hành gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe. - HS tiếp thu. - Hoàn thành sản phẩm gấp, cắt, dán. biển báo cấm đỗ xe - Tiếp thu lời nhận xét của GV. - HS thực hiện. - Quan sát và đưa ra ý kiến nhận xét, đánh giá. - HS lắng nghe. - HS thực hiện. - HS lắng nghe. - HS ghi nhớ. Tuần 21 Ngày dạy: Thứ năm ngày 28 tháng 01 năm 2010 Thủ công: Gấp,cắt ,dán phong bì (t1) I.Mục tiêu: -Biết cách gấp ,cắt, dán phong bì. -Gấp, cắt, dán được phong bì.Nếp gấp, đường cắt,đường dán tương đối thẳng,phẳng.Phong bì có thể chưa cân đối. (-Với HS khéo tay: Gấp cắt dán được phong bì. Nếp gấp, đường cắt,đường dán thẳng,phẳng.Phong bì cân đối.) II. Đồ dùng dạy học: - GV: Mẫu phong bì, mẫu thiếp chúc mừng,tranh quy trình gấp ,cắt ,dán phong bì, giấy, thước kẻ,bút chì, bút màu,kéo, hồ dán. - HS: Giấy, thước kẻ,bút chì, bút màu,kéo, hồ dán. III. Các hoạt động dạy học Nội dung-Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Ôn định tổ chức: (3phút) 2. Bài mới: HĐ1: Quan sát,nhận xét (5 phút) HĐ2: Hướng dẫn thao tác mẫu. (10 phút) HĐ3:Thực hành (15 phút) 3.Củng cố dặn dò:(2 phút) - Kiểm tra đồ dùng học tập của HS. - Nhận xét- đánh giá chung. - Giới thiệu bài và ghi đề lên bảng. PP Trực quan ,thuyết trình,làm mẫu. - GV giới thiệu và đưa phong bì cho HS quan sát và đặt câu hỏi. - Phong bì có hình gì? -Mặt trước ,mặt sau phong bì như thế nào? Phong bì có tác dụng gì? =>GV chốt kiến thức. - Cho HS so sánhvề kích thước của phong bì và thiếp chúc mừng - GV :Thiếp chúc mừng nhỏ hơn p

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao_an_Thu_Cong_lop_2.doc