Luận văn Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty xi măng Lạng Sơn

MỤC LỤC

Trang

Lời Mở Đầu 1

Chương I- Lý luận cơ bản về quản lý nhân sự 2

I- Lý luận chung về quản lý nhân sự trong doanh nghiệp 2

1. Khái niệm và đặc trưng của quản lý nhân sự: 2

2. Mục tiêu của quản lý nhân sự 2

3. Vai trò, chức năng và cơ cấu bộ máy quản lý nhân sự trong doanh nghiệp: 3

II- Đặc trưng, vai trò và các hình thức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong xí nghiệp. 4

1. Đặc trưng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 4

2. Các hình thức đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 5

3. Những nhân tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân sự trong doanh nghiệp 5

III- Nội dung Quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 8

1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 9

2. Ấn định mục tiêu cụ thể. 9

3. Lựa chọn các phương pháp thích hợp 10

4. Thực hiện chương trình đào tạo và phát triển 10

5. Đánh giá chung về chương trình đào tạo phát triển 10

 

Chương II- Phân tích tình hình quản trị nhân sự ở Công ty Xi măng Lạng sơn trong thời gian qua. 11

I. Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy xi măng Lạng Sơn: 11

II- Mục tiêu, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi hoạt động của Công ty. 12

1. Mục tiêu: 12

2. Nhiệm vụ: 12

3 Quyền hạn và phạm vi hoạt động 12

III- Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý Nhà máy xi măng Lạng Sơn 12

IV. Tuyển chọn và bố trí lao động ở Công ty xi măng Lạng Sơn 14

V. Phân tích thực trạng công tác quản lý nhân sự Tại Công ty Xi măng Lạng Sơn. 16

1- Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty một số năm gần đây 16

2. Thực trạng lực lượng lao động của Công ty. 18

3. Quản lý và tổ chức lao động thông qua quỹ tiền lương. 21

VI. Đánh giá chung công tác quản lý nhân sự ở công ty xi măng lạng sơn 25

1. Những kết quả đạt được. 25

2. Một số mặt hạn chế. 25

 

Chương III- Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Xi măng Lạng Sơn 26

I. Mục tiêu, phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. 26

II. Một số biện pháp hoàn hiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty . 27

1. Phân tích công việc: 27

2. Công tác tuyển dụng nhân sự. 27

3. Bồi dưỡng đào tạo nhân sự. 28

4. Chế độ đãi ngộ người lao động. 28

 

Kết luận 29

 

doc31 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 17/06/2013 | Lượt xem: 2875 | Lượt tải: 51download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty xi măng Lạng Sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Xi măng Lạng sơn.DOC
Tài liệu liên quan