Luận văn Lợi nhuận và một số biện pháp chủ yếu phấn đấu tăng lợi nhuận ở Xí Nghiệp Xây Lắp Điện

Chương I: Lợi nhuận và sự cấn thiết phải phấn đấu tăng lợi nhuận của

doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay.

 

I.Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận

1.Lợi nhuận của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường .

2.Tỷ suất lợi nhuận

2.1 Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh

2.2 Tỷ suất lợi nhuận giá thành

2.3 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu

2.4 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu bán hàng

II.Sự cần thiết phải phấn đấu tăng lợi nhuận của doanh nghiệp trong điêù kiện kinh doanh hiện nay

1. Xuất phát từ vai trò của lợi nhuận đối với doanh đối với doanh nghiệp.

2. Xuất phát từ yêu cầu mở rộng quyền tự chủ của sản xuất kinh doanh , tự chủ tài chính của các doanh nghiệp trong điều kiện chuyển sang cơ chế quản lý mới .

III . Các biện pháp chủ yếu thực hiện để tăng lợi nhuận của doanh nghiệp .

1. Một số phương hướng , biện pháp chủ yếu góp phần tăng lợi nhuận của các doanh nghiệp

1.1 Tiết kiệm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm

1.2 Phấn đấu tăng năng xuất lao động .

1.3 Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu tiêu hao.

2. Tăng số lượng sản phẩm sán xuất và tiêu thụ .

3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh .

 

Chương II . Một số tình hình chủ yếu về lợi nhuận và các biện pháp chủ yếu phấn đấu tăng lợi nhuận ở Xí Nghiệp Xây Lắp Điện.

 

I Vài nét khái quát về Xí Nghiệp Xây Lắp Điện

1.Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Xí Nghịêp Xây Lắp Điện.

1. Phương hướng và nhiệm vụ kinh doanh .

1.1 Chức năng và nhiệm vụ kinh doanh của Xí Nghiệp .

1.2 Lĩnh vực kinh doanh của xí nghiệp.

2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý kế toán của Xí Nghiệp .

2.1 Đặc điểm của bộ máy quản lý .

2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán .

4 . Đặc điểm của quy trình công nghệ .

4.1. Chuẩn bị .

4.2. Thực hiện .

4.3. Kết thúc .

5.Đặc điểm sản phẩm sản xuất kinh doanh của Xí Nghiệp .

6. Quy mô sản xuất kinh doanh của Xí Nghiệp .

6.1 Quy mô về lao động của Xí Nghiệp

6.2 Tình hình trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật

7. Kết quả sản xuất kinh doanh trong một số năm gần đây

II. Tình hình chủ yếu về lợi nhuận và các biện pháp phấn đấu tăng lợi nhuận ở Xí Nghiệp Xây lắp Điện trong năm 2004

1.Những thuận lợi và khó khăn của Xí Nghiệp Xây Lắp Điện

1.1 Những thuận lợi của Xí Nghiệp Xây Lắp Điện

1.2 Những khó khăn của Xí Nghiệp Xây Lắp Điện

2.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí Nghiệp trong hai năm vừa qua 2003 – 2004

3. Một số biện pháp nhằm phấn đấu tăng lợi nhuận được Xí Nghiệp áp dụng trong năm 2004

3.1 Mạnh dạn đầu tư vào tài sản cố định

3.2 Đẩy mạnh công tác thanh toán, thu hồi nợ đọng

3.3 Tăng cường công tác thị trường, không ngừng nâng câo chất lượng sản phẩm của Xí Nghiệp

3.4 Phát động phong trào thi đua trong cán bộ công nhân viên và người lao động trong toàn Xí Nghiệp

 

Chương III: Một số ý kiến đề xuất về phương hướng, biện pháp tăng lợi nhuận ở Xí Nghiệp Xây Lắp Điện trong những năm tới

I Phương hướng và nhiệm vụ của Xí Nghiệp Xây Lắp Điện trong thời gian tới

II Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao lợi nhuận của Xí Nghiệp Xây Lắp Điện

1.Khai thác triệt để năng lực sản xuất hiện có, phấn đấu tăng không ngừng khối lượng và chất lượng các công trình xây lắp hoàn thành

2. Hoàn thiện cơ chế khoán, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, tiết kiệm chi phí kinh doanh góp phần hạ giá thành các công trình xây lắp hoàn thành

3. Tăng cường đầu tư bổ sung trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu thi công trong tình hình mới

4 áp dụng nhiều biện pháp đẩy mạnh việc thu hồi công nợ, tăng nhanh vòng quay của đồng vốn.

5. Tổ chức hoàn thiện bộ máy tíêp thị hoạt động có hiệu quả.

6. Tổ chức công tác thu mua và dự trữ nguyên vật liệu.

7. Tiến hành cổ phần hoá xí nghiệp.

8. Nâng cao sức khoẻ, đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên người lao động trong xí nghiệp.

 

 

doc68 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1277 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Lợi nhuận và một số biện pháp chủ yếu phấn đấu tăng lợi nhuận ở Xí Nghiệp Xây Lắp Điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLợi nhuận và một số biện pháp chủ yếu phấn đấu tăng lợi nhuận ở Xí Nghiệp Xây Lắp Điện.doc
Tài liệu liên quan