Luận văn Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp giầy vải trực thuộc công ty da giầy Hà Nội

Mục lục

Lời nói đầu

Chương I Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.

I. chi phí sản xuất và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất.

1. Khái niệm.

2. Phân loại chi phí sản xuất.

2.1 Phân loại chi phí theo nội dung tính chất kinh tế của chi phí.

2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích công dụng của chi phí .

2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với sản phẩm dịch vụ sản xuất trong kỳ.

2.4. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí.

2.5. Phân loại chi phí theo nội dung cấu thành của chi phí.

3. Đối tượng của kế toán tổng hợp chi phí sản xuất.

4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất.

4.1. Tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên.

a) Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

b) chi phí nhân công trực tiếp.

c) Chi phí sản xuất chung

4.2. Tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.

5.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

5.2.Đánh giá sản phẩm cuối kỳ theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương.

5.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến.

5.4.Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức.

II. GIÁ THÀNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH.

1. Giá thành sản xuất sản phẩm.

1.1.Khái niệm.

1.2.Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

2.Phân loại giá thành.

2.1.Phân loại giá thành theo thời điểm và cơ sở số liệu tính.

2.2.Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán và nội dung chi phí cấu thành trong giá thành.

3.Đối tượng tính giá thành và kỳ tính gía thành.

3.1.Đối tượng tính giá thành.

3.2.Kỳ tính giá tthành

4. Các phương pháp tính gía thành .

4.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn.

4.2.Phương pháp tính gía thành phân tích.

a. Phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm .

b) trường hợp tính giá thành phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm.

4.3.Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng.

4.4.Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ.

Chương IIThực trạng về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại xí nghiẹp giầy vải trực thuộc công ty da giầy Hà nội.

I khái quát quá trình thành lập Xí nghiệp giầy vải trực thuộc Công ty Da giầy Hà nội.

1. Giới thiệu chung về Công ty Da giầy Hà nội.

2.Xí nghiệp giầy vải.

2.1. Tổ chức sản xuất.

2.1.1.Đặc điểm của sản phẩm.

1.1.2 Quy trình công nghệ sản xuất.

2.2 Tổ chức quản lý.

2.3. Công tác kế toán và đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán.

 

2.3.1 Công tác kế toán

2.3.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán.

II.TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP GIẦY VẢI.

1. Đặc điểm của chi phí sản xuất ở xí nghiệp giầy vải

2. Phân loại chi phí sản xuất ở xí nghiệp.

2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

2.2. Chi phí nhân công trực tiếp .

2.3. Chi phí sản xuất chung.

2. Công tác quản lý chi phí sản xuất ở xí nghiệp .

3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất.

 

4. Trình tự kế toán chi phí sản xuất.

 

4.1. Trình tự kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

5.2.Trình tự kế toán nhân công trực tiếp.

5.2.Trình tự kế toán nhân công trực tiếp.

5.3. Trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung.

5.4. Tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp.

III. KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP GIẦY VẢI.

1. Công tác quản lý tính giá thành sản phẩm.

2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp giầy vải.

3.Phương pháp tính giá thành.

Chương IIImột só ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp giầy vải trực thuộc công ty da giầy hà nội

I. Nhận xét chung về công tác quản lý công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp.

II .Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp giầy vải trực thuộc công ty Da giầy hà nội.

Kết luận

 

 

doc40 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 17/06/2013 | Lượt xem: 1225 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp giầy vải trực thuộc công ty da giầy Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp Giầy vải trực thuộc Công ty Da giầy Hà nội.DOC
Tài liệu liên quan