Thiết kế bài dạy Lớp 2 (Tuần 13-16)

ễn Toỏn

I.Mục tiờu:

Củng cố về tìm số bị trừ; tìm số hạng chưa biết; 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

Củng cố về giải toán có lời văn.

II.Các hoạt động dạy học chủ yếu:

*/ GV ghi bảng và yêu cầu HS trả lời miệng:

X – 15 = 15 ; 8 + x =33 ( nêu tên gọi các thành phần trong phép tính – Cách tìm số bị trừ; cách tìm số hạng chưa biết trong một tổng )

*/ GV ghi phép tính lên bảng, y/c 2 HS lên bảng thực hiện - dưới lớp làm vào bảng con.

GV và HS nhận xét – GV tuyên dương HS.

GV ghi bảng một số bài tập , y/c HS làm vào vở bài tập - GV bao quát lớp và HD HS yếu thực hiện- Gọi một số HS lên bảng thực hiện.

GV và HS nhận xét. GV củng cố và tuyên dương HS.

Bài 1: Tìm x:

a. x – 14 = 34; b. x + 7 = 37

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a.84 – 47; 30 – 6; 74 – 49; 62 – 28; 83 – 45; 60 – 12

b.74 – 47; 64 – 28; 44 – 19; 34 – 17; 93 – 75; 44 – 28

Bài 3: Thùng to có 45 kg đường, thùng bé có ít hơn thùng to 6 kg đường. Hỏi thùng bé có bao nhiêu kilôgam đường?

 

doc73 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 1728 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế bài dạy Lớp 2 (Tuần 13-16), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doclop 2 13-16.doc
Tài liệu liên quan