Toán 10 - Kiểm tra 45 phút chương lượng giác

Câu 1. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?

 A. y = sinx B. y = x+1 C. y = x2 D.

Câu 2. Chu kỳ của hàm số y = sinx là:

 A. k Z B. C. D.

Câu 3. Tập xác định của hàm số y = cotx là:

 A. B. C. D.

Câu 4. Trong các hàm số sau hàm số nào chẵn

 A. y = B. y = tanx + x C. y = cosx + 1 D. y = cosx – x

Hướng dẫn giải : CÂU A CŨNG ĐÚNG

 TXĐ : D = R

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 18/03/2019 | Lượt xem: 131 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Toán 10 - Kiểm tra 45 phút chương lượng giác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG LƯỢNG GIÁC Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng Mức độ nhận thức Tổng điểm /10 1 Nhận biết 2 Thông hiểu 3 Vận dụng 4 Vận dụng cao TN TL TN TL TN TL TN TL Hàm số lượng giác 3 1,5 1 0,5 2 1,0 6 3,0 đ Phương trình lượng giác cơ bản 3 1,5 5 2,5 8 4,0 đ Phương trình lượng giác thường gặp 2 1,0 2 1,0 2 1,0 6 3,0 đ Tổng 8 4,0 6 4,0 6 2,0 20 10,0 đ MỨC 1 Câu 1. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn? A. y = sinx B. y = x+1 C. y = x2 D. Câu 2. Chu kỳ của hàm số y = sinx là: A. kZ B. C. D. Câu 3. Tập xác định của hàm số y = cotx là: A. B. C. D. Câu 4. Trong các hàm số sau hàm số nào chẵn A. y = B. y = tanx + x C. y = cosx + 1 D. y = cosx – x Hướng dẫn giải : CÂU A CŨNG ĐÚNG TXĐ : D = R Câu 5. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số A. B. C. D. Hướng dẫn giải Nên M =1; m = -5 Þ chọn A Câu 6. Tìm tập giá trị của hàm số A. B. C. D. Hướng dẫn giải Vì nên Chọn C Câu 7. Nghiệm của phương trình sinx = 1 là: A. B. C. D. Câu 8. Nghiệm của phương trình cosx = 1 là: A. B. C. D. MỨC 2 Câu 9. Nghiệm của phương trình là A. B. C. D. Câu 10. Nghiệm của phương trình sinx = là: A. B. C. D. Hướng dẫn giải: CẦN GHI ĐẦY ĐỦ NGHIỆM TRONG P. Á CHO CHÍNH XÁC nên chọn D Câu 11. Phương trình (với ) có nghiệm là A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải Þ Chọn D Câu 12. Phương trình: có nghiệm là: A. . B. . C. . D. . Câu 13. Nghiệm phương trình là: A. . B. . C. . D. . MỨC 3 Câu 14. Họ nghiệm của phương trình là GHI x= A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải Câu 15. Phương trình có nghiệm là: A. B. C. D. Hướng dẫn giải Câu 16. Phương trình có nghiệm là: A. C. B. D. Hướng dẫn giải Câu 17. Nghiệm của phương trình là A. B. . C. . D. . Hướng dẫn giải Câu 18. Tìm m để pt có nghiệm là A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải Pt có nghiệm khi Câu 19. Phương trình: có nghiệm là: A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải Þ Chọn A Câu 20. Nghiệm của phương trình trong khoảng là: A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải chọn k = 0, 1, -1 ta có nghiệm Þ Chọn đáp án D ------------------HẾT--------------------

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • dochinh hoc 10_12443524.doc