Luận văn Ảnh hưởng của loại nguyên liệu và phụ gia bổ sung đến chất lượng rượu nếp than

Đề tài nghiên cứu cải thiện chất lượng rượu nếp than so vớ nhưng phương pháp lên men trước đây.

Trên cơ sở tham khảo các tài liệu và thí nghiệm thăm dò, đề tài đã tiến hành khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ phối trộn nếp thơm vào nếp than đến chất lượng rượu nếp than.

pdf66 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1783 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Ảnh hưởng của loại nguyên liệu và phụ gia bổ sung đến chất lượng rượu nếp than, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfẢnh hưởng của loại nguyên liệu và phụ gia bổ sung đến chất lượng rượu nếp than.pdf
Tài liệu liên quan