Luận văn Nghiên cứu thu nhận nhựa phân hủy sinh học Poly - Beta - hydroxybutyrate (PHB) từ vi khuẩn methylobacterium SP. phân lập tại Việt Nam

(Bản scan)

Luận văn Nghiên cứu thu nhận nhựa phân hủy sinh học Poly - beta - hydroxybutyrate (PHB) từ vi khuẩn methylobacterium SP. phân lập tại Việt Nam

Mục lục

Lời mở đầu

Chương 1: Tổng quan tài liệu

Chương 2: Vật liệu - phương pháp

Chương 3: Kết quả - thảo luận

Chương 4: Kết luận - đề nghị

pdf39 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2726 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu thu nhận nhựa phân hủy sinh học Poly - Beta - hydroxybutyrate (PHB) từ vi khuẩn methylobacterium SP. phân lập tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF