Luận văn Phương pháp vị trí sai kép

Mở đầu

1

Chương 1. Các phương pháp số giải gần đúng phương trình 3

1.1 Kiến thức chuẩn bị 3

1.2 Phương pháp chia đôi 5

1.3 Phương pháp lặp 9

1.4 Phương pháp Newton-Raphson và một số mở rộng 15

1.5 Phương pháp dây cung 19

Chương 2. Phương pháp vị trí sai kép 23

2.1 Phương pháp vị trí sai đơn 23

2.2 Phương pháp vị trí sai kép 35

2.3 Lịch sử phương pháp vị trí sai kép 46

Kết luận 52

Tài liệu tham khảo

53

 

pdf56 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 286 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phương pháp vị trí sai kép, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_phuong_phap_vi_tri_sai_kep.pdf
Tài liệu liên quan