Luận văn Quản lý nhà nước đối với hoạt động đạo công giáo trên địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trang bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục bảng

Danh mục hình

MỞ ĐẦU. 1

Chương 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI

HOẠT ĐỘNG ĐẠO CÔNG GIÁO . 12

1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài . 12

1.1.1. Khái quát về Công giáo . 12

1.1.2. Hoạt động đạo công giáo . 14

1.1.3. Quản lý nhà nước về hoạt động đạo công giáo . 15

1.2. Sự cần thiết, đặc điểm và các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đối

với hoạt động đạo công giáo . 18

1.2.1. Sự cần thiết quản lý nhà nước đối với hoạt động đạo công giáo . 18

1.2.2.Đặc điểm của quản lý nhà nước đối với hoạt động đạo công giáo . 20

1.2.3.Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đối với hoạt động đạo công giáo . 25

1.3. Chủ thể, nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động đạo công giáo . 28

1.3.1. Chủ thể quản lý nhà nước đối với hoạt động đạo công giáo . 28

1.3.2. Nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động đạo công giáo. 29

1.4. Kinh nghiệm của một số địa phương và bài học cho huyện Phú Vang . 33

1.4.1. Tỉnh Ninh Bình . 33

1.4.2. Tỉnh Nghệ An . 34

1.4.3. Tỉnh Quảng Bình . 36

1.4.4. Tỉnh Kon Tum . 37

1.4.5. Bài học rút ra cho huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế . 39

pdf122 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 355 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quản lý nhà nước đối với hoạt động đạo công giáo trên địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ục phụ trách, 31 Ban hành giáo, 150 chức việc chiếm 14% dân số toàn huyện, hoạt động tín ngưỡng tại 18 giáo họ, 13 giáo xứ, 27 nhà Thờ, 01 nhà Nguyện, 3 đền thờ Đức Mẹ ở 13/20 xã, thị trấn trong huyện. Bảng 2.1: Tổng hợp các giáo xứ trên địa bàn huyện Phú Vang STT Giáo sở, Giáo xứ Địa chỉ Số Giáo dân Linh mục phụ trách 1 An Truyền Phú An, Phú Vang 900 Antôn Nguyễn Văn Thăng 2 Cự Lại Phú Hải, Phú Vang 1294 Gioakim Nguyễn Chí Hữu Micae Nguyễn Văn Hưng 3 Diêm Tụ Vinh Thái, Phú Vang 403 Augustinô Nguyễn Đại Vũ 4 Dưỡng Mong Vinh Thái, Phú Vang 268 Giuse Nguyễn Văn Tiến 5 Hòa Đa Phú Đa, Phú Vang 240 Phaolô Ngô Thanh Sơn 6 Lại Ân Phú Mậu, Phú Vang 450 Anrê Lê Minh Phú 7 Quy Lai Phú Thanh, Phú Vang 400 Giuse Phạm Xuân Cường 8 Tân Mỹ Thuận An, Phú Vang 1042 Phaolô Nguyễn Trọng 9 Tiên Nộn Phú Mậu, Phú Vang 265 Gioakim Nguyễn Văn Hùng 10 An Bằng Vinh An, Phú Vang 548 Phaolô Phạm Tá 11 Hà Thanh Vinh Thanh, Phú Vang 1134 Antôn Lê Anh Quốc 12 Hà Úc Vinh An, Phú Vang 3117 Đaminh Phan Văn Anh Đaminh Trần Bá Kha 13 Xuân Thiên Vinh Xuân, Phú Vang 290 Giuse Cái Hồng Phượng (Nguồn: Tổng hợp số liệu của tác giả) 49 Hàng năm, 2 giáo hạt trên đều tổ chức hội nghị tổng kết mục vụ giáo hạt và đề ra phương hướng hoạt động cho năm sau. Trong thời gian từ năm 2014 – 2018, giáo hạt đã đạt được một số kết quả như sau: các giáo xứ trên địa bàn huyện Phú Vang đã gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp trong công tác mục vụ. Đây là những thành quả do sự hướng dẫn, chăm sóc, vun trồng đầy trách nhiệm của các cha xứ, sự nỗ lực cộng tác của quí Thầy, quí Dì và sự nhiệt thành tông đồ của người giáo dân. Nhiều gia đình đã duy trì đọc Lời Chúa trong các giờ kinh tối sáng. Các giáo xứ thi đua trong việc tổ chức những lớp giáo lý hệ thống và giáo lý Tin Mừng vào các dịp hè và ngày Chúa nhật. Ngoài ra, nhiều giáo xứ đã thành lập được nhiều hội đoàn khác nhau, tạo được sự phong phú trong việc làm tông đồ, xây dựng giáo xứ ngày một trưởng thành như Giáo hội mong ước. Trong tinh thần sống đức tin, các cá nhân và tập thể ý thức rõ rệt về việc sống và làm việc bác ái, đi hành hương Năm Thánh để lãnh nhận ơn Toàn xá. Bên cạnh đó, tỉ lệ người giáo dân có ý thức việc nghỉ việc xác ngày Chúa Nhật để lo việc phụng thờ Thiên Chúa gia tăng hơn. Hình 2.1: Hội nghị tổng kết công tác mục vụ năm 2018 của Giáo hạt Hải Vân tại nhà thờ Hà Úc (Nguồn: tác giả sưu tầm) 50 Tuy nhiên, công tác mục vụ vẫn còn một số điểm yếu kém như: tỉ lệ nam giới (lứa tuổi từ 20 đến 50 tuổi) đi lễ Chúa nhật vẫn còn thấp và số người xưng tội - rước lễ thường xuyên còn khiêm tốn. Việc dạy Giáo lý, kinh nguyện được tiến hành thường xuyên, nhưng số người ở các lứa tuổi tham dự chưa cao. Cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhiều. Tiền ủng hộ quỹ bác ái vẫn còn nhiều người hờ hững và chậm chạp. Song song với những vấn đề đó, tình trạng hôn nhân gia đình nơi một số giáo xứ có chiều hướng xấu đi: vấn đề ly thân và ly hôn gia tăng. Ngoài ra, một số thành viên Ban hành giáo và Hội đồng giáo xứ chưa nhận thức được trách nhiệm của mình nên sự cộng tác với các cha xứ còn chưa chặt chẽ, dẫn tới công việc mục vụ trong các giáo xứ còn trì trệ. Tuy nhiên, trong những năm qua, với quyết tâm cùng nhân dân trên địa bàn huyện hiện thực hóa mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, trên tinh thần thấm nhuần đường hướng Mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Là Hội Thánh trong lòng dân tộc Việt Nam, chúng ta quyết tâm gắn bó với vận mạng quê hương, noi theo truyền thống dân tộc hòa mình vào cuộc sống hiện tại của đất nước. Công đồng dạy rằng “Hội Thánh phải đồng tiến với toàn thể nhân loại và cùng chia sẻ một số phận trần gian với thế giới”. Vì vậy, đồng bào công giáo trên địa bàn huyện ngày càng tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo”; sau đó là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo”, do Ủy ban Đoàn kết Công giáo huyện Phú Vang phát động, với những nội dung của “Bảy tốt đời, ba đẹp đạo”, được cụ thể hóa trên các lĩnh vực như sau: Phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 51 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đồng bào công giáo đã đóng góp hàng nghìn tỷ đồng và hàng vạn ngày công lao động. Nhiều gia đình đồng bào công giáo sẵn sàng tháo dỡ hàng rào, thu hoạch cây lấy gỗ, cây ăn quả sớm để hiến đất mở rộng đường nông thôn; đóng góp công sức xây dựng kênh mương, nhà văn hóa thôn và các kết cấu hạ tầng khác theo tiêu chuẩn nông thôn mới. Nhiều địa phương có đông đồng bào Công giáo được chọn làm thí điểm xây dựng xã nông thôn mới đã về đích, như thị trấn Phú Đa, xã Phú An. Chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế cùng với các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, từ thiện, bác ái. Đồng bào công giáo trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng chủ trương xã hội hóa giáo dục của nhà nước. Ở hầu hết các khu dân cư có đông đồng bào công giáo, đồng bào tích cực vận động con em đi học và chăm lo tốt việc học tập của con em mình. Số con em đồng bào công giáo thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học hằng năm ngày càng tăng. Nhiều dòng nữ tu tại các địa phương trên địa bàn huyện mở trường mầm non tư thục, với đội ngũ giáo viên là các sơ được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, đầy ắp tinh thần yêu nghề, yêu trẻ, nên đã thực hiện tốt việc nuôi dạy trẻ, được các bậc phụ huynh tin tưởng, yêu mến. Nhiều cơ sở nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em khuyết tật do các linh mục, nữ tu đã được thành lập trên địa bàn huyện. Tại một số xã như: Phú Diên, Phú Dương, Phú Hải, đồng bào công giáo tích cực tham gia các hoạt động khám, chữa bệnh cho người nghèo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bằng cách tổ chức các đợt khám, chữa bệnh lưu động và tại các phòng khám, chữa bệnh từ thiện, do nhiều linh mục, nữ tu và bà con giáo dân thực hiện. Thông qua ủy ban Mặt trận Tổ quốc và hội chữ thập đỏ ở địa phương, nhiều linh mục đã nhiều lần mời được các đoàn bác sĩ ở các bệnh viện thuộc tuyến tỉnh cũng như của trung ương (tại Hà Nội và Thành phố Hồ 52 Chí Minh) về khám bệnh và cấp, phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các giáo xứ, không phân biệt người theo tôn giáo hay không theo tôn giáo. Nhiều linh mục còn tạo điều kiện giúp đỡ các bệnh nhân nan y, phải điều trị dài ngày; thăm hỏi, giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh neo đơn; đồng thời hướng dẫn bà con ở cộng đồng dân cư giữ gìn vệ sinh môi trường, sử dụng thực phẩm vệ sinh, an toàn, không sử dụng các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc gây hại cho sức khỏe. Từ thiện, bác ái là phẩm chất vốn có của người công giáo, lại được thấm nhuần truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc. Trong 5 năm qua, đồng bào công giáo trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng và chủ động thực hiện các hoạt động từ thiện, bác ái bằng việc tham gia các cuộc vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt,... do Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và ủy ban đoàn kết Công giáo các cấp phát động, với số tiền nhiều tỷ đồng. Các linh mục và nữ tu cũng đóng góp nhiều công sức vào công tác từ thiện, bác ái thông qua hoạt động tại các phòng khám bệnh từ thiện, trực tiếp phục vụ tại các bệnh viện, các trung tâm chăm sóc người bị nhiễm HIV/AIDS, trong đó điển hình là các hình thức hoạt động từ thiện “Nồi cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo”, “Bếp ăn tình thương”, “Tủ thuốc miễn phí”... Tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cộng đồng dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh. Các linh mục, ban hành giáo và đồng bào công giáo ở các giáo xứ, giáo họ cùng với cộng đồng dân cư thường xuyên tổ chức dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường tại các hộ gia đình và địa bàn công cộng; huy động nhân dân nói chung và đồng bào có đạo nói riêng làm tổng vệ sinh khu phố, ấp; giữ gìn 53 cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Tại các xã trên địa bàn, các linh mục luôn nhắc nhở bà con giáo dân thực hiện bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực, ngay trong gia đình và cộng đồng dân cư, như tiết kiệm nước, sử dụng bóng đèn và các thiết bị điện ít tiêu hao năng lượng, tắt điện khi không sử dụng, không xả rác, không sử dụng chất thải bừa bãi, không sử dụng hóa chất độc hại trong canh tác và sản xuất... Ở nhiều giáo xứ, các linh mục tuyên truyền, vận động nhân dân nói chung và đồng bào công giáo nói riêng tổ chức các hoạt động bảo đảm vệ sinh định kỳ và đột xuất, đổ rác tập trung, thực hiện ăn chín, uống sôi, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, xây dựng nhà vệ sinh, nhà tắm hợp vệ sinh Đoàn kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Đồng bào công giáo tại các địa bàn dân cư huyện Phú Vang luôn lấy việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội là một trong những chuẩn mực đạo đức trong đời sống đạo của người công giáo. Ủy ban đoàn kết Công giáo huyện đã phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp hướng dẫn xây dựng mô hình “Thanh niên xung kích giữ gìn an toàn, trật tự xã hội”; phối hợp với các vị linh mục quản xứ và ban hành giáo xây dựng mô hình “Gia đình không có người thân vi phạm pháp luật”, tổ chức các cuộc hòa giải mâu thuẫn ngay tại cộng đồng dân cư. Đặc biệt, trong những dịp lễ trọng của người công giáo có đông các tầng lớp nhân dân tham gia, dưới sự hướng dẫn của các vị linh mục quản xứ, ban hành giáo và thực hiện kế hoạch của ủy ban đoàn kết công giáo các cấp, đồng bào công giáo thực hiện tốt việc hành lễ, vừa bảo đảm chương trình mục vụ của Giáo hội, 54 vừa bảo đảm an toàn, trật tự xã hội, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa cũng như đời sống tinh thần tại địa phương. Đồng bào công giáo tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, coi việc phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội là nhiệm vụ quan trọng để bảo đảm cuộc sống bình yên của chính mình và mọi người. Cộng đoàn giáo dân cùng nhau chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo...; xây dựng và thực hiện tốt các nội quy, quy ước, hương ước nhằm thực hiện tốt Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, làm trọn bổn phận của cộng đoàn giáo dân với Giáo hội. Trong 5 năm qua, rất nhiều khu dân cư công giáo bảo đảm an toàn, trật tự công cộng, ít có tệ nạn xã hội,... Đồng bào công giáo trên địa bàn huyện luôn nêu cao ý thức, tinh thần cảnh giác trước các âm mưu lợi dụng những vấn đề về dân tộc, tôn giáo nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các mô hình “vùng giáo 3 không” (không có tội phạm, không có người nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư, không có người vi phạm pháp luật) của Giáo xứ Dưỡng Mong, “Xóm đạo bình yên” của Giáo họ Tùng Sơn và khu dân cư Công giáo An Ngãi Tây, “Nói không với rác và thực phẩm bẩn” của Giáo xứ Phú Đa và Giáo họ Hòa Minh... đã góp phần tích cực vào việc bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. Có thể nói, thời gian qua, các hoạt động trong đồng bào công giáo tại huyện Phú Vang tiếp tục được duy trì và phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, qua đó xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm tốt và nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Điều 55 này, một mặt,góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; mặt khác, chính là thực hiện tốt chương trình mục vụ hằng năm của Giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung và giáo phận Huế nói riêng. 2.2.2. Đặc điểm của tín đồ đạo công giáo trên địa bàn huyện Phú Vang Tìm hiểu, nghiên cứu hoạt động đạo Công giáo trên địa bàn huyện Phú Vang cho thấy tín đồ, chức sắc đạo Công giáo có những đặc điểm sau: Về thành phần: Giáo dân theo đạo Công giáo của huyện Phú Vang bao gồm nhiều thành phần trong xã hội. Song phần đông là nhân dân lao động, họ không chỉ là lực lượng quan trọng trong công cuộc khai hoang, lấn biển tạo ấp, lập làng, mà còn góp phần cùng toàn dân giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, đạo công giáo ở huyện Phú Vang có sự phát triển nhanh và tương đối toàn diện về mọi mặt, sự chuyển biến đó trước hết là do những nguyên nhân kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ đổi mới, do chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam ngày càng cởi mở thông thoáng hơn. Mặt khác, do đạo công giáo dựa vào những điều kiện mới với nhiều hình thức hoạt động đa dạng nhằm thu hút tín đồ trong cũng như ngoài huyện. Về niềm tin tôn giáo: Số khá đông người Công giáo trên địa bàn huyện theo đạo một cách thụ động vì gia nhập đạo nhưng chưa hề biết gì về đạo Công giáo bởi họ chỉ là những đứa trẻ mới sinh. Theo giáo luật, cha mẹ là người Công giáo phải lo liệu cho con được Rửa tội ngay những tuần đầu sau khi sinh (khoản 867). Số lượng trẻ em được Rửa tội bao giờ cũng chiếm đa số lượng người được chịu Bí tích này ở bất kỳ giáo xứ, giáo phận ở bất kể thời kỳ nào, như vậy, có thể thấy tín đồ đạo Công giáo phải tuân thủ giáo lý, giáo luật và các lễ nghi đạo Công giáo; sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của tín đồ đạo Công giáo đã thành nếp, đó là nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống 56 hàng ngày của họ như: đọc kinh cầu nguyện sớm, tối ngày thường, đi lễ các ngày thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ trọng Về hoạt động tôn giáo: Đa phần hoạt động đạo công giáo trên địa bàn huyện Phú Vang có quan hệ gần gũi với chính quyền, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tình hình an ninh tôn giáo cơ bản ổn định, các sinh hoạt tôn giáo ngày càng đi vào nề nếp, tuân thủ pháp luật. Quan hệ giữa các giáo xứ, giáo hạt với chính quyền các cấp ngày càng có xu hướng xích lại gần nhau, thông cảm, chia sẻ và hợp tác chặt chẽ. Phần lớn tín đồ phấn khởi trước những thành tựu của đất nước và tin tưởng vào đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, tích cực xây dựng cuộc sống hài hòa “tốt đời - đẹp đạo”, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. 2.3. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đạo công giáo trên địa bàn huyện Phú Vang 2.3.1. Ban hành, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và hành chính về hoạt động đạo công giáo trên địa bàn huyện Phú Vang Từ khi Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và các Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 8/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng, tôn giáo được ban hành, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã tổ chức triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và đạo công giáo nói riêng. 57 Tính từ năm 2014 đến nay, để hiện thực hóa những chỉ đạo của cấp tỉnh liên quan đến vấn đề tín ngưỡng tôn giáo, huyện ủy, UBND huyện Phú Vang đã kịp thời xây dựng và thể chế hóa bằng hệ thống các văn bản sau để thực hiện các nhiệm vụ quản lý tôn giáo. UBND huyện Phú Vang đã ban hành 12 báo cáo và 15 văn bản hướng dẫn việc áp dụng pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và đạo công giáo nói riêng. Các văn bản được ban hành luôn đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ nhằm đưa văn bản áp dụng vào công tác QLNN về hoạt động đạo công giáo ở cơ sở mang lại hiệu quả cao. Cụ thể như: Công văn 134/CV-UBND ngày 30/1/2018 về việc triển khai thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Công văn số 57/UBND-NV ngày 11/4/2018 về việc hướng dẫn, quản lý hoạt động tôn giáo trong dịp lễ phục sinh năm 2018; Kế hoạch số 398/KH-UBND ngày 12/4/2018 của UBND huyện về thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện năm 2018; Công văn 650/UBND- NV ngày 11/5/2018 của UBND huyện Phú Vang về hướng dẫn thực hiện công tác đối với đạo công giáo giai đoạn 2018 – 2020; Công văn 768/CV- UBND ngày 05/6/2018 của UBND huyện về việc hướng dẫn triển khai đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho điểm nhóm đạo công giáo. Có thể nhận thấy, trong những năm qua công tác hướng dẫn và thể chế hóa các văn bản pháp luật của nhà nước có liên quan đến tôn giáo nói chung và đạo công giáo nói riêng luôn được huyện ủy, UBND huyện và các phòng chuyên môn tham mưu, giúp việc cho UBND huyện về tôn giáo luôn quan tâm với những văn bản hướng dẫn và thể chế hóa kịp thời nhằm đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đi vào thực tiễn đời sống tôn giáo cũng như đạo công giáo. Các văn bản đã ban hành căn cứ trên các quy định của các văn bản cấp trên nhằm phục vụ cho công tác QLNN về tôn giáo nói chung và hoạt động đạo công giáo nói riêng, có tính khả thi cao và thể hiện rõ tính thống nhất đồng bộ trong văn bản, thực hiện đúng quy định 58 của pháp luật. Đây là những tiền đề quan trọng trong việc thực hiện tốt QLNN về tôn giáo nói chung và đạo công giáo nói riêng trên địa bàn huyện Phú Vang. Ngoài ra, chính quyền huyện Phú Vang đã đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương pháp công tác, nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN, xây dựng tác phong công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức. Trên 80% xã, thị trấn bố trí phòng một cửa gắn với phòng tiếp dân; tiếp tục rà soát lại các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, công khai hoá các thủ tục hành chính như: thủ tục xác nhận chữ ký của người quản lý cơ sở tôn giáo bảo lãnh cho chức sắc, nhà tu hành đăng ký thường trú; thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo; thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt đông tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành; thủ tục chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở; thủ tục đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác hoạt động trong phạm vi huyện quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật, từ các hoạt động thường niên cho đến các ngày lễ trọng được tổ chức trang trọng, vui vẻ, an toàn tiết kiệm, theo đúng qui định của pháp luật 2.3.2. Phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về đạo công giáo Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo đã được huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phú Vang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp, các ngành trên toàn huyện đã tập trung tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đến đội ngũ cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị ở cấp địa phương, đến chức sắc, chức việc, tu sĩ, tín đồ các tôn giáo nói chung và đạo công giáo nói riêng. Từ năm 2014 đến nay, toàn huyện đã tổ chức được trên 10 hội nghị, lớp bồi dưỡng kiến thức về đạo công giáo cho hơn 1.000 lượt người, cấp phát hàng ngàn tài liệu Nghị 59 quyết, pháp lệnh, Nghị định và tài liệu hỏi đáp về các vấn đề liên quan đến tôn giáo nói chung và đạo công giáo nói riêng. Cụ thể như sau: Để nâng cao nhận thức về quan điểm, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về tôn giáo cũng như đạo công giáo, UBND huyện đã phối hợp với Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế mở 03 lớp trong đó 01 lớp cho cán bộ chủ chốt; 01 lớp cho cán bộ các cơ quan, đơn vị huyện và 01 lớp cho cán bộ, công chức cấp xã. Huyện Phú Vang đã chỉ đạo Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết Trung ương 7 ( khóa IX) về công tác tôn giáo, triển khai quán triệt, tuyên truyền về Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/NĐ-CP tới toàn thể cán bộ, công chức, quần chúng nhân dân đặc biệt là đồng bào dân tộc có đạo công giáo kịp thời, đầy đủ và đúng thời gian quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã xây dựng kế hoạch triển khai trực tiếp hoặc lồng ghép vào các cuộc hội nghị, họp của xã về nội dung Luật tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và đạo công giáo nói riêng cũng như Nghị định 162 đến quần chúng nhân dân nắm và thực hiện theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, huyện Phú Vang còn chỉ đạo Phòng Văn hóa và thông tin, Đài truyền thanh huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về tôn giáo nói chung và đạo công giáo nói riêng bằng các hình thức phù hợp thực tế ở địa phương. Đối với các tín đồ đạo công giáo nói riêng, UBND huyện Phú Vang đã xác định công tác vận động và thuyết phục tín đồ là biện pháp chủ yếu trong QLNN đối với hoạt động của đạo công giáo trên địa bàn huyện, những năm qua, chính quyền huyện đã chỉ đạo phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng trong hệ thống chính trị của huyện Phú Vang thực 60 hiện nhiều cuộc vận động, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các tín đồ, chức sắc đạo Công giáo với những việc làm cụ thể sau: Huyện tổ chức tuyên truyền lồng ghép pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo vào các lớp bồi dưỡng giáo lý “Bồi linh của Công giáo”. Hình 2.2: Hội nghị tuyên truyền pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo cho tín đồ theo đạo công giáo trên địa bàn huyện Phú Vang (Nguồn: Tác giả sưu tầm) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc, cán bộ là người công giáo, giáo dân, nhà tu hành gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật. Chính quyền các xã trên địa bàn huyện thường xuyên phối hợp với Mặt trận, đoàn thể tích cực tuyên truyền lồng ghép pháp luật thông qua các cuộc họp chi, tổ hội; phối hợp với linh mục nhà thờ giảng pháp luật trong đồng bào. Đặc biệt, nhà thờ Đức Bà còn thành lập Ban “Công lý hòa bình” góp phần cùng với địa phương tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như giải quyết các mâu thuẫn, Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện tích cực vận động phụ nữ công giáo tham gia sinh hoạt hội thông qua các mô hình phù hợp, thiết thực ở từng địa phương, như: CLB gia đình hạnh phúc, CLB phụ nữ không sinh con thứ ba, CLB Đoàn kết, CLB 61 trang trại, tổ phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình có địa chỉ, tổ phụ nữ từ thiện, nhân đạo trong nữ tu, tổ hội mẹ công giáo đã góp phần thu hút phụ nữ vào sinh hoạt hội. Thông qua sinh hoạt, đã lồng ghép giữa nhiệm vụ của từng tổ chức với việc tuyên truyền chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần nâng cao trình độ mọi mặt cho hội viên Các địa phương phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của những người có uy tín trong vùng có đạo nhằm nâng cao hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào giáo dân trên địa bàn huyện Nhìn chung, công tác vận động, giáo dục, tuyên truyền pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức về công tác tôn giáo nói chung, về QLNN đối với các hoạt động đạo công giáo trên địa bàn huyện Phú Vang nói riêng; về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và vấn đề lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo phục vụ cho mục đích ngoài tín ngưỡng, tôn giáo. Do vậy, tình hình hoạt động đạo công giáo trên địa bàn huyện luôn được duy trì ổn định, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân trên cơ sở phù hợp với chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, mặc dù hoạt động đạo công giáo tại huyện Phú Vang ngày một phong phú và qui mô hơn, những xu hướng tuân thủ luật pháp trong các hoạt động ngày càng trở thành xu thế chủ đạo. Cũng qua đó, các tổ chức và cá nhân theo đạo công giáo thực hiện đường hướng hành đạo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thực hiện cũng còn gặp một số khó khăn, bất cập, như: Thứ nhất, nội dung tuyên truyền, phổ biến tuy có đầy đủ về số lượng các văn bản của tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như của huyện Phú Vang liên 62 quan đến lĩnh vực cần tuyên truyền, phổ biến, nhưng khi những báo cáo viên, người dạy truyền đạt có lúc, có nơi chưa sâu sắc, chưa thực sự phù hợp với từng loại đối tượng tham dự. Do đó, hiệu quả tuyên truyền, phổ biến chưa cao, một số cán bộ, công chức mặc dù đã được tham dự các hội nghị, lớp tập huấn, nghe phổ biến, giải thích nhưng vẫn không

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_quan_ly_nha_nuoc_doi_voi_hoat_dong_dao_cong_giao_tr.pdf
Tài liệu liên quan