S - Bổ đè suy rộng và bài toán tối ưu toàn phương

(Bản scan)

Trang TRANG PHỤ BÌA 1

LỜI CẢM ƠN 2

LỜI CAM ĐOAN 3

MỤC LỤC 4

MỜ ĐÀU 5

CHƯƠNG 1 S-BÕ ĐỀ SUY RỘNG 7

1.1 Định lí Minimax 7

1.2 Giới thiệu S-BỖ dề và S-BỒ dề suy rộng 14

1.2.1 S-BỔ đề 14

1.2.2 S-BỔ đề suy rộng 19

CHƯƠNG 2 BÀI TOÁN TỐI ưu TOÀN PHƯƠNG 25

2.1 Bài toán tối ưu toàn phương với một hạn chế 25

2.2 Bài toán tôi ưu toàn phương với nhiều hạn chế 35

KẾT LUẬN 52

TÀI LIỆU THAM KHAO 53

 

 

pdf53 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Lượt xem: 462 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu S - Bổ đè suy rộng và bài toán tối ưu toàn phương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfs_bo_de_suy_rong_va_bai_toan_toi_uu_toan_phuong_0998_1853584.pdf
Tài liệu liên quan