Đề tài Nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn phải tương xứng

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế diễn ra vừa có cơ hội, vừa có thách thức đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nhà nước nói riêng cần coi trọng yếu tố cạnh tranh không chỉ tại thị trường trong nước mà cả thị trường nước ngoài. Hiện tại nước ta có khoảng hơn 5000 DNNN và các doanh nghiệp này đang sử dụng khoảng 75% tài sản cố định, 50- 70% tổng lương tín dụng ngân hàng trong nước, hơn 70% tổng số vốn vay nước ngoài đóng góp hàng năm khỏang 39% GDP của cả nước vì vậy việc đánh giá khả năng tổ chức của một doanh nghiệp và hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp là hết sức quan trọng vì nó có ý nghĩa sống còn đối với sự cạnh tranh quốc gia bởi DNNN được coi là “xương sống” của nền kinh tế do đó việc xác định rõ “Nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn tương xứng” là một yếu tố không thể thiếu trong việc tổ chức hoặc thành lập một công ty. Để lý giải cho điều trên thì trước hết chúng ta phải lý giải rõ nhiệm vụ là gì ?

1)Nhiệm vụ xét cho cùng là sự thể chế hoá của chức năng, là công việc phải làm do sự phân công và được ấn định thời gian hoàn thành. Không chỉ thế khi nhệm vụ được giao cho bộ phận hoặc cá nhân nào phải gắn với trách nhiệm mà bộ phận hoặc cá nhân đó phải bảo đảm hoàn thành. Cá nhân đó cần xác định và hiểu rõ mình phải chịu trách nhiệm về mặt nào và đến đâu ? Ai là người chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm trước ai ? Chỉ khi nhận rõ trách nhiệm mỗi người mới tận tâm tận lực, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Và do đó chỉ giao nhiệm vụ khi xét thấy người thực hiện có đủ khả năng.

 

doc10 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1164 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn phải tương xứng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn phải tương xứng.DOC