Giáo án Toán 3: Luyện tập

Bài3: Số?

- Gv gọi hs đọc yêu cầu

- Em có nhận xét gì về sự sắp xếp các dãy số?

 Cho hs làm vở.

Gọi 3 tổ cử đại diện lên thi đua sửa bài

Gọi hs đọc bài làm của mình, lớp nhận xét

GV nhận xét

Bài 4: Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch.

- GV gọi hs đọc yêu cầu

-Nêu đặc điểm của dãy số trên tia số?

 

docx2 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 01/12/2018 | Lượt xem: 201 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 3: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ngày tháng 03 năm 2018 TOÁN LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Giúp HS - Biết cách đọc, viết các số có năm chữ số. Biết thứ tự của các số có năm chữ số - Biết viết các số tròn nghìn ( từ 10000 đến 19000) vào dưới vạch của tia số. - Giáo dục h/s lòng ham mê môn học II. Chuẩn bị: bảng phụ ghi nội dung bài tập III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của cô Hoạt động của trò 1.Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ: - Đọc, nêu cấu tạo các số: 42285, 38142. - GV và HS nhận xét 3. Bài mới: GTB. Bài1: Viết (theo mẫu). -Gv gọi hs đọc yêu cầu -Bảng có bao nhiêu cột lớn ? - Cho hs phân tích số 63457 - Yêu cầu viết số vào bảng con -Gọi 1 hs đọc số, cho lớp nhận xét - GV nhận xét -Cho hs tự làm bài vào sgk. Gọi hs sửa bài. Gv nhận xét Bài2: Viết (theo mẫu): - Gọi hs đọc yêu cầu - Bảng có mấy cột lớn? - Cho hs tự làm bài. Cho hs sửa bài qua trò chơi Đố vui -Gv nhận xét - Bài tập 1 và 2 giúp e củng cố kiến thức cách đọc, viết số có 5 chữ số Bài3: Số? - Gv gọi hs đọc yêu cầu - Em có nhận xét gì về sự sắp xếp các dãy số? Cho hs làm vở. Gọi 3 tổ cử đại diện lên thi đua sửa bài Gọi hs đọc bài làm của mình, lớp nhận xét GV nhận xét Bài 4: Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch. - GV gọi hs đọc yêu cầu -Nêu đặc điểm của dãy số trên tia số? GV cho HS lên thi đua sửa bài 4 qua trò chơi : Ai nhanh trí hơn Gọi hs nhận xét. Gv nhận xét. Tuyên dương nhóm thắng cuộc 4. Củng cố, dặn dò: - Cho hs đọc lại các dãy số ở bài 3 - Nhận xét tiết học. - Về nhà ôn lại cách đọc, viết cấu tạo số có năm chữ số. Hát Hs thực hiện + Hs đọc yêu cầu + có 3 cột: hàng, viết số, đọc số + có sáu chục nghìn, ba nghìn, bốn trăm, năm chục, bảy đơn vị + viết bảng con 63457 + 1 hs đọc: sáu mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi bảy. Lớp nhận xét + Hs tự làm bài + 3HS lên chữa bài,lớp nhận xét. Hs đọc yêu cầu + Có 2 cột:Viết số và đọc số Hs làm bài - 2HS sửa bài, 1 hs hỏi và 1 hs trả lời, lớp nhận xét, tiếp tục hỏi hs khác Viết số Đọc số 97145 Chín mươi bảy nghìn một trăm bốn mươi lăm 27155 Hai mươi bảy nghìn một trăm năm mươi lăm 63211 Sáu mươi ba nghìn hai trăm mười một 89371 Tám mươi chín nghìn ba trăm bảy mươi mốt -HS đọc yêu cầu - Dãy số được sắp xếp theo chiều tăng dần, mỗi số kế tiếp nhau hơn, kém nhau 1 đơn vị. + 3HS lên làm, HS nêu kết quả và nhận xét. a. 36520, 36521, 36522, 36523, 36524, .. b. 48183, 48184, 48185, 48186, 48187, .. c. 81317, 81318, 81319, 81320, 81321, .. 1 hs đọc yêu cầu - Các số là những số tròn nghìn, được sắp xếp theo chiều tăng dần, mỗi số kế tiếp nhau hơn, kém nhau 1 000. 2 nhóm lên nối tiếp nhau điền vào tia số Lớp nhận xét Đọc đồng thanh theo nhóm Nhận xét của GVHD Sinh viên ký tên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxCac so co nam chu so tiep theo_12340151.docx