Mẫu Sổ Kế hoạch

Nội dung công việc

Tham gia lập hồ sơ PCGD THCS năm 2018 và xây dựng kế hoạch PCGD THCS năm 2019 của các xã, phường, thị trấn

Tổ chức ôn tập và tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2018-2019

Tự kiểm tra và lập hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận, công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018 (đối với các trường trong lộ trình)

Tổ chức thi ý tưởng sáng tạo KHKT cấp trường. Hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT, sưu tầm tài liệu liên quan đến nội dung nghiên cứu

Kiểm tra và bổ sung các điều kiện đảm bảo cho học sinh tham gia các hoạt động giáo dục tại trường, đặc biệt là nước sạch, công trình vệ sinh, an ninh trường học, nội quy sử dụng, .

Chuẩn bị các điều kiện cho học sinh thi thí nghiệm thực hành cấp trường (bậc THCS). Thực hiện các giải pháp về kiểm tra, thi cử nghiêm túc.

Tổ chuyên môn thảo luận cách dạy và thiết kế bài soạn theo hướng đánh giá năng lực học sinh, xây dựng chủ đề dạy học, thảo luận xây dựng chủ đề dạy học theo giáo dục STEM

 

doc37 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 06/03/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Mẫu Sổ Kế hoạch, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Cộng 5. Cơ sở vật chất Các khối công trình Đơn vị tính Số lượng Diện tích/ phòng ( m2) Số lượng còn thiếu 1. Khối phòng học: - T.số phòng học (gồm: kiên cố, xây cấp 4, tạm) Phòng - Phòng học kiên cố Phòng - Phòng học xây cấp 4 Phòng - Phòng học tạm Phòng - Tổng số bàn ghế học sinh Bộ - Tổng số bàn ghế giáo viên Bộ - Phòng học có bảng chống loá Phòng - Phòng học có đủ đèn điện Phòng - Phòng học có đủ quạt điện Phòng - Phòng học bộ môn Vật lý Phòng - Phòng học bộ môn Hóa học Phòng - Phòng học bộ môn Sinh học Phòng - Phòng học bộ môn Công nghệ Phòng - Phòng học tiếng hoặc phòng nghe nhìn Phòng - Phòng học chung các bộ môn Phòng 2. Khối phòng phục vụ học tập: - Phòng rèn luyện thể chất hoặc nhà đa năng Phòng - Phòng giáo dục nghệ thuật hoặc GD dân tộc Phòng - Phòng thư viện Phòng - Phòng thiết bị giáo dục Phòng - Phòng truyền thống Phòng - Phòng Đoàn (Đội) Phòng - Phòng cho các tổ chức Đảng, đoàn thể Phòng - Phòng máy vi tính Phòng - Số máy vi tính Bộ - Số máy tính kết nối Internet Bộ - Địa chỉ website của trường 3. Khối phòng hành chính quản trị: - Phòng hiệu trưởng Phòng - Phòng phó hiệu trưởng Phòng - Phòng sinh hoạt tổ chuyên môn Phòng - Phòng họp giáo viên Phòng - Văn phòng Phòng - Phòng y tế học đường Phòng - Nhà kho Phòng - Phòng thường trực, bảo vệ Phòng 4. Khu nhà ăn, nhà ở của học sinh - Nhà ăn Phòng - Phòng ở Phòng 5. Nhà công vụ giáo viên Phòng 6. Khu sân chơi, bãi tập - Diện tích sân chơi - Diện tích bãi tập 7. Khu vệ sinh riêng cho nam, nữ: - Nhà vệ sinh của giáo viên Công trình - Nhà vệ sinh của học sinh Công trình - Hệ thống cấp nước sạch đảm bảo vệ sinh Công trình - Hệ thống thoát nước Công trình 8. Khu để xe - Nhà để xe của giáo viên Công trình - Nhà để xe của học sinh Công trình 9. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Trích yếu tên và số hiệu hồ sơ hoặc quyết định cấp đất của nhà trường .... BIỂU CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU ( NHƯ CÁC NĂM) ..... Phần nhiệm vụ và các giải pháp ? X. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG 1. Kế hoạch dạy học các môn học và các hoạt động giáo dục 1.1. Kế hoạch dạy học các môn học - Gồm 13 môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ, Thể dục, Quốc phòng- An ninh. - Chi tiết (Kế hoạch dạy học các môn học của nhà trường kèm theo). 1.2. Kế hoạch các hoạt động giáo dục a) Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: - Tổng số tiết: ...... tiết/tuần/lớp - Chi tiết: có văn bản kèm theo b) Hoạt động giáo hướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông (lớp 11): - Giáo dục hướng nghiệp: Tổng số tiết: .... tiết/lớp. - Giáo dục nghề phổ thông (lớp 11): Tổng số tiết: ....tiết/lớp/tuần/lớp =.... tiết/ tháng/lớp. - Chi tiết: (Ghi rõ văn bản đính kèm). c) Giáo dục Quốc phòng- An ninh: có văn bản kèm theo d) ....................... KẾ HOẠCH THÁNG 8 A. PHẦN KẾ HOẠCH BẮT BUỘC Stt Nội dung công việc Người phụ trách hoặc thực hiện Thời gian hoàn thành Ghi chú(1) 1 Tổ chức kiểm tra lại và xét lên lớp. 2 Kiểm tra, tu sửa cơ sở vật chất: phòng học bộ môn Vật lý, Hoá học, Sinh học; phòng máy tính và phòng học chung; các thiết bị an toàn về điện, phòng chống cháy, nổ; tu bổ khuôn viên trường...; bố trí đủ nước sạch sinh hoạt, nước uống hợp vệ sinh cho GV, HS. 3 Tổ chức tựu trường cho CBGV, HS. Tổ chức các hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” 20-26/8 4 Tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học cho CB, GV. 5 Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo, giáo viên, nhân viên và kiện toàn các tổ chức trong nhà trường. Bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn, tổ văn phòng; thành lập hội đồng TĐKT. 6 Phân loại chất lượng HS đầu năm học, bàn giao và cam kết chất lượng từng môn học của từng lớp. Thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09 7 Chuẩn bị tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 8 Tổ chức triển khai cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, thi thí nghiệm thực hành... tới GV, HS; kế hoạch tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và chuẩn bị tham dự thi GVG cấp tỉnh năm 2018. 9 Xây dựng kế hoạch tổ chức học 2 buổi/ngày (đối với trường THPT chuyên, các trường PTDTNT và các trường có đủ điều kiện); xây dựng kế hoạch dạy học tự chọn. 10 Tổ chức dạy học theo Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 22/7/2017 của UBND Tỉnh 27/8 11 Bổ sung sách, tài liệu cho thư viện, tủ sách pháp luật 12 Viết và gửi bài cho trang Web của Sở GD&ĐT Ghi chú(1) Ghi mức độ hoàn thành công việc: Đã hoàn thành (Đ); đã triển khai tổ chức thực hiện nhưng chưa hoàn thành chuyển sang tháng sau tiếp tục thực hiện (Ch); chưa tổ chức thực hiện chuyển tháng sau (C); không tổ chức thực hiện (K). KẾ HOẠCH THÁNG 8 B. PHẦN KẾ HOẠCH BỔ SUNG Stt Nội dung công việc Người phụ trách hoặc thực hiện Thời gian hoàn thành Ghi chú(1) Ghi chú(1) Ghi mức độ hoàn thành công việc: Đã hoàn thành (Đ); đã triển khai tổ chức thực hiện nhưng chưa hoàn thành chuyển sang tháng sau tiếp tục thực hiện (Ch); chưa tổ chức thực hiện chuyển tháng sau (C); không tổ chức thực hiện (K). KẾ HOẠCH THÁNG 9 A. PHẦN KẾ HOẠCH BẮT BUỘC Stt Nội dung công việc Người phụ trách hoặc thực hiện Thời gian hoàn thành Ghi chú(1) 1 Tổ chức Lễ khai giảng năm học 05/9 2 Trình Sở GDĐT (Phòng GDĐT) duyệt kế hoạch năm học của nhà trường theo mẫu của Sở. 20/9 3 Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn, chú trọng sinh hoạt theo hướng nghiên cứu bài học. Duyệt kế hoạch của các Tổ chuyên môn. 25/9 4 Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ôn tập cho học sinh yếu, kém và bồi dưỡng học sinh giỏi; thành lập các đội tuyển HSG; kế hoạch ôn tập cho HS cuối cấp. 5 - Thành lập tổ tư vấn tâm lý của trường. Lập hồ sơ xin cấp hoặc gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm (nếu cần) 6 Triển khai thực hiện các nội dung Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, sáng tạo và tự học 7 Thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách, lối sống HCM”. 8 Tổ chuyên môn thảo luận, định hướng, phân công giáo viên hướng dẫn HS nghiên cứu KHKT; triển khai tìm hiểu về giáo dục STEM; thảo luận xây dựng chủ đề dạy học STEM. 9 Tổ chức: họp cha mẹ học sinh đầu năm học, Hội nghị cán bộ công chức, Đại hội Đoàn (Đội), ... 10 Các tổ chuyên môn bàn giải pháp thực hiện dạy học tích cực, kiểm tra, thi cử nghiêm túc; xây dựng môi trường tích cực cho dạy và học Tiếng Anh 11 Tổ chuyên môn rà soát thiết bị, hóa chất... của các tiết thực hành; đề nghị BGH mua bổ sung, đảm bảo thực hiện đầy đủ hóa chất thiết bị theo yêu cầu của môn học. 12 Lập học bạ, sổ Gọi tên và ghi điểm; nhập dữ liệu Sổ đăng bộ, sổ PCGD THCS 13 Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra toàn diện nhà trường Hiệu trưởng 20/9 14 Viết và gửi bài cho trang Web của Sở (Phòng) Ghi chú(1) Ghi mức độ hoàn thành công việc: Đã hoàn thành (Đ); đã triển khai tổ chức thực hiện nhưng chưa hoàn thành chuyển sang tháng sau tiếp tục thực hiện (Ch); chưa tổ chức thực hiện chuyển tháng sau (C); không tổ chức thực hiện (K). KẾ HOẠCH THÁNG 9 B. PHẦN KẾ HOẠCH BỔ SUNG Stt Nội dung công việc Người phụ trách hoặc thực hiện Thời gian hoàn thành Ghi chú(1) Ghi chú(1) Ghi mức độ hoàn thành công việc: Đã hoàn thành (Đ); đã triển khai tổ chức thực hiện nhưng chưa hoàn thành chuyển sang tháng sau tiếp tục thực hiện (Ch); chưa tổ chức thực hiện chuyển tháng sau (C); không tổ chức thực hiện (K). KẾ HOẠCH THÁNG 10 A. PHẦN KẾ HOẠCH BẮT BUỘC Stt Nội dung công việc Người phụ trách hoặc thực hiện Thời gian hoàn thành Ghi chú(1) 1 Tham gia lập hồ sơ PCGD THCS năm 2018 và xây dựng kế hoạch PCGD THCS năm 2019 của các xã, phường, thị trấn 2 Tổ chức ôn tập và tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2018-2019 14/10 3 Tự kiểm tra và lập hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận, công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018 (đối với các trường trong lộ trình) 4 Tổ chức thi ý tưởng sáng tạo KHKT cấp trường. Hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT, sưu tầm tài liệu liên quan đến nội dung nghiên cứu 5 Kiểm tra và bổ sung các điều kiện đảm bảo cho học sinh tham gia các hoạt động giáo dục tại trường, đặc biệt là nước sạch, công trình vệ sinh, an ninh trường học, nội quy sử dụng, ... 6 Chuẩn bị các điều kiện cho học sinh thi thí nghiệm thực hành cấp trường (bậc THCS). Thực hiện các giải pháp về kiểm tra, thi cử nghiêm túc. 7 Tổ chuyên môn thảo luận cách dạy và thiết kế bài soạn theo hướng đánh giá năng lực học sinh, xây dựng chủ đề dạy học, thảo luận xây dựng chủ đề dạy học theo giáo dục STEM 8 Bổ sung, công khai Quy tắc ứng xử văn hóa của học sinh và giáo viên. Xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức thi giáo viên dạy giỏi và bầu chọn giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường. 9 Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường. Tổ chuyên môn thảo luận, dự giờ, rút kinh nghiệm giờ dạy theo bộ tiêu chí đánh giá năng lực học sinh 10 Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch dạy phụ đạo học sinh yếu, kém và bồi dưỡng học sinh giỏi; kế hoạch ôn tập cho HS lớp 12 (lớp 9). 11 Xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập cho HS cuối cấp 12 Viết và gửi bài cho trang Web của Sở (Phòng) 13 Bổ sung minh chứng vào hồ sơ đánh giá Hiệu trưởng, giáo viên, đánh giá chất lượng trường học. 14 Thực hiện kiểm tra toàn diện nhà trường định kỳ tháng 10 Hiệu trưởng 30/10 Ghi chú(1) Ghi mức độ hoàn thành công việc: Đã hoàn thành (Đ); đã triển khai tổ chức thực hiện nhưng chưa hoàn thành chuyển sang tháng sau tiếp tục thực hiện (Ch); chưa tổ chức thực hiện chuyển tháng sau (C); không tổ chức thực hiện (K). KẾ HOẠCH THÁNG 10 B. PHẦN KẾ HOẠCH BỔ SUNG Stt Nội dung công việc Người phụ trách hoặc thực hiện Thời gian hoàn thành Ghi chú(1) Ghi chú(1) Ghi mức độ hoàn thành công việc: Đã hoàn thành (Đ); đã triển khai tổ chức thực hiện nhưng chưa hoàn thành chuyển sang tháng sau tiếp tục thực hiện (Ch); chưa tổ chức thực hiện chuyển tháng sau (C); không tổ chức thực hiện (K). KẾ HOẠCH THÁNG 11 A. PHẦN KẾ HOẠCH BẮT BUỘC Stt Nội dung công việc Người phụ trách hoặc thực hiện Thời gian hoàn thành Ghi chú(1) 1 Tiếp tục tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường 2 Tổ chức hoạt động thi đua chào mừng ngày 20/11 3 Tiếp tục tổ chức các hoạt động giáo dục như các hội thi về tiếng Anh, thi TN-TH, “Ngày hội Đọc”... 4 Tổ chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sinh hoạt tổ CM theo Nghiên cứu bài học, trao đổi kinh nghiệm dạy học nội dung khó của từng môn, từng bài học; thực hiện nội dung các chuyên đề, chủ đề dạy học. Tổ chức dạy học chủ đề STEM thứ nhất 5 Xây dựng, kiện toàn đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học, triển khai thực hiện xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán về đổi mới PPDH và KTĐG 7 Tiếp tục thực hiện các nội dung Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực 8 Thực hiện hiệu quả đổi mới PPDH và KTĐG năm học 2018-2019; thực hiện các giải pháp về kiểm tra, thi cử nghiêm túc. 9 Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch dạy phụ đạo học sinh yếu, kém và bồi dưỡng học sinh giỏi; kế hoạch ôn tập cho HS lớp 12 (lớp 9). 10 Cấp THCS tổ chức cho giáo viên bộ môn dạy học theo mô hình Trường học mới (tiết thứ nhất), có nhận xét và rút kinh nghiệm giờ dạy. 11 Tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 12 Trao đổi kinh nghiệm công tác với các trường bạn, tổ chức họp chuyên môn liên/cụm trường 13 Hoàn thiện việc tu bổ các công trình vệ sinh, nước sạch 14 Viết và gửi bài cho trang Web của Sở 15 Bổ sung minh chứng vào hồ sơ đánh giá Hiệu trưởng, giáo viên, đánh giá chất lượng trường học. 16 Thực hiện kế hoạch tự kiểm tra toàn diện nhà trường định kỳ tháng 11 Hiệu trưởng 30/11 Ghi chú(1) Ghi mức độ hoàn thành công việc: Đã hoàn thành (Đ); đã triển khai tổ chức thực hiện nhưng chưa hoàn thành chuyển sang tháng sau tiếp tục thực hiện (Ch); chưa tổ chức thực hiện chuyển tháng sau (C); không tổ chức thực hiện (K). KẾ HOẠCH THÁNG 11 B. PHẦN KẾ HOẠCH BỔ SUNG Stt Nội dung công việc Người phụ trách hoặc thực hiện Thời gian hoàn thành Ghi chú(1) Ghi chú(1) Ghi mức độ hoàn thành công việc: Đã hoàn thành (Đ); đã triển khai tổ chức thực hiện nhưng chưa hoàn thành chuyển sang tháng sau tiếp tục thực hiện (Ch); chưa tổ chức thực hiện chuyển tháng sau (C); không tổ chức thực hiện (K). KẾ HOẠCH THÁNG 12 A. PHẦN KẾ HOẠCH BẮT BUỘC Stt Nội dung công việc Người phụ trách hoặc thực hiện Thời gian hoàn thành Ghi chú(1) 1 Kiểm tra, đề nghị công nhận, công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018 2 Kiểm tra đề nghị công nhận phổ cập giáo dục THCS năm 2018. 3 Xây dựng kế hoạch kiểm tra chất lượng học kỳ I. 4 Các trường THCS hoàn thành tiết dạy thứ nhất theo mô hình Trường học mới và tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm hình thức dạy học này. 5 Tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động tăng cường tiếng Anh cho học sinh. 6 Bồi dưỡng, tuyển chọn HS THPT tham gia thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh 7 Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực 8 Thực hiện kế hoạch đổi mới PPDH và KTĐG; thực hiện các giải pháp về kiểm tra, thi cử nghiêm túc. 9 Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch dạy phụ đạo học sinh yếu, kém và bồi dưỡng học sinh giỏi; kế hoạch ôn tập cho HS lớp 12 (lớp 9). 10 Tiếp tục chỉ đạo CBQL và giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, quản lý nhà trường. CBQL,GV, NV 11 Thực hiện nội dung các cuộc thi của giáo viên và học sinh: Thi KHKT và chuẩn bị thi TN-TH cấp trường đối với cấp THCS 12 Tổ chức thi sáng tạo KHKT cấp trường và chọn sản phẩm đăng ký dự thi cấp tỉnh 25/12 13 Viết và gửi bài cho trang Web của Sở 14 Tổ chức kiểm tra chất lượng học kỳ I. 15 Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra toàn diện nhà trường định kỳ tháng 12 Hiệu trưởng 30/12 Ghi chú(1) Ghi mức độ hoàn thành công việc: Đã hoàn thành (Đ); đã triển khai tổ chức thực hiện nhưng chưa hoàn thành chuyển sang tháng sau tiếp tục thực hiện (Ch); chưa tổ chức thực hiện chuyển tháng sau (C); không tổ chức thực hiện (K). KẾ HOẠCH THÁNG 12 B. PHẦN KẾ HOẠCH BỔ SUNG Stt Nội dung công việc Người phụ trách hoặc thực hiện Thời gian hoàn thành Ghi chú(1) Ghi chú(1) Ghi mức độ hoàn thành công việc: Đã hoàn thành (Đ); đã triển khai tổ chức thực hiện nhưng chưa hoàn thành chuyển sang tháng sau tiếp tục thực hiện (Ch); chưa tổ chức thực hiện chuyển tháng sau (C); không tổ chức thực hiện (K). KẾ HOẠCH THÁNG 1 A. PHẦN KẾ HOẠCH BẮT BUỘC Stt Nội dung công việc Người phụ trách hoặc thực hiện Thời gian hoàn thành Ghi chú(1) 1 Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra chất lượng học kỳ I, tính điểm cuối học kỳ. 2 Tổ chức xét duyệt 2 mặt giáo dục học kỳ I, nhập kết quả học kỳ I vào học bạ. 3 Tổ chức sơ kết học kỳ I 4 Tổ chức họp cha mẹ học sinh thông báo kết quả học tập học kỳ I. 5 Tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động tăng cường tiếng Anh cho học sinh. 6 Thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp quốc gia Nộp báo cáo sơ kết học kỳ I và thống kê chất lượng giáo dục 14/01/2019 7 - Tiếp tục thực hiện nội dung Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực - Tiếp tục thực hiện thi đua và giáo dục tư tưởng HS 8 Tham dự cuộc thi sáng tạo KHKT cấp tỉnh năm học 2018-2019 07/01/2019 9 Tiếp tục thực hiện hiệu quả đổi mới PPDH và KTĐG năm học 2018-2019. Tổ chức đánh giá việc thực hiện các giải pháp về kiểm tra, thi cử nghiêm túc trong học kỳ I, các giải pháp thực hiện ở kỳ II. 10 Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch dạy phụ đạo học sinh yếu, kém và bồi dưỡng học sinh giỏi; kế hoạch ôn tập cho HS lớp 12 (lớp 9). 11 Đánh giá chất lượng công tác và thành tích cá nhân trong học kỳ 1. 12 Thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh (cấp THCS, THPT) 20/01 13 Viết và gửi bài cho trang Web của Sở 14 Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra toàn diện nhà trường định kỳ tháng 01 Hiệu trưởng 30/01 Ghi chú(1) Ghi mức độ hoàn thành công việc: Đã hoàn thành (Đ); đã triển khai tổ chức thực hiện nhưng chưa hoàn thành chuyển sang tháng sau tiếp tục thực hiện (Ch); chưa tổ chức thực hiện chuyển tháng sau (C); không tổ chức thực hiện (K). KẾ HOẠCH THÁNG 1 B. PHẦN KẾ HOẠCH BỔ SUNG Stt Nội dung công việc Người phụ trách hoặc thực hiện Thời gian hoàn thành Ghi chú(1) Ghi chú(1) Ghi mức độ hoàn thành công việc: Đã hoàn thành (Đ); đã triển khai tổ chức thực hiện nhưng chưa hoàn thành chuyển sang tháng sau tiếp tục thực hiện (Ch); chưa tổ chức thực hiện chuyển tháng sau (C); không tổ chức thực hiện (K). KẾ HOẠCH THÁNG 2 A. PHẦN KẾ HOẠCH BẮT BUỘC Stt Nội dung công việc Người phụ trách hoặc thực hiện Thời gian hoàn thành Ghi chú(1) 1 Xây dựng kế hoạch tổ chức bảo vệ và trực Tết Nguyên Đán. 2 Tham gia hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II. 3 4 Tổ chức hội thảo cấp trường về mô hình giáo dục STEM: Cách thiết kế chủ đề, cách dạy học, sản phẩm của mô hình giáo dục STEM... 28/2 5 Tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động tăng cường tiếng Anh cho học sinh. Tổ chuyên môn sinh hoạt theo hướng Nghiên cứu bài học; thảo luận các chuyên đề dạy học... 6 Tiếp tục thực hiện nội dung Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực 7 Tiếp tục thực hiện kế hoạch đổi mới PPDH và KTĐG; thực hiện các giải pháp về kiểm tra, thi cử nghiêm túc. Tổ chức Ngày hội sử dụng tiếng Anh 8 Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch dạy phụ đạo học sinh yếu, kém và bồi dưỡng học sinh giỏi; kế hoạch ôn tập cho HS lớp 12 (lớp 9). 9 Thực hiện thi đua dạy tốt- học tốt gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBGV và đạo đức học sinh 10 Các trường trực thuộc Sở gửi ít nhất 01 bài viết cho trang Web của Sở GDĐT 11 Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho HS, GV. Tham gia hội thao QP-AN cấp tỉnh 12 Đẩy mạnh việc ổn định và nâng cao nền nếp chuyên môn nhà trường, ý thức tự giác học tập của học sinh; đặc biệt sau thời gian nghỉ Tết 13 Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra toàn diện nhà trường định kỳ tháng 02/2019 Hiệu trưởng 28/2 Ghi chú(1) Ghi mức độ hoàn thành công việc: Đã hoàn thành (Đ); đã triển khai tổ chức thực hiện nhưng chưa hoàn thành chuyển sang tháng sau tiếp tục thực hiện (Ch); chưa tổ chức thực hiện chuyển tháng sau (C); không tổ chức thực hiện (K). KẾ HOẠCH THÁNG 2 B. PHẦN KẾ HOẠCH BỔ SUNG Stt Nội dung công việc Người phụ trách hoặc thực hiện Thời gian hoàn thành Ghi chú(1) Ghi chú(1) Ghi mức độ hoàn thành công việc: Đã hoàn thành (Đ); đã triển khai tổ chức thực hiện nhưng chưa hoàn thành chuyển sang tháng sau tiếp tục thực hiện (Ch); chưa tổ chức thực hiện chuyển tháng sau (C); không tổ chức thực hiện (K). KẾ HOẠCH THÁNG 3 A. PHẦN KẾ HOẠCH BẮT BUỘC Stt Nội dung công việc Người phụ trách hoặc thực hiện Thời gian hoàn thành Ghi chú(1) 1 Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các sân chơi trí tuệ cho học sinh 2 Thi HSG cấp tỉnh đối với các khối 8,9 và 10,11 3 - Tham gia cuộc thi sáng tạo Khoa học - kỹ thuật toàn quốc (nếu có). - Tham gia thi “Hùng biện tiếng Anh” cấp tỉnh - Theo KH Bộ - 24-25/3 4 Kiểm tra lần 1 hồ sơ thi tốt nghiệp THPT, hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THCS. 5 Thi giải toán trên máy tính cầm tay (THCS và THPT) cấp khu vực 6 Tiếp tục thực hiện nội dung Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực 7 Tiếp tục thực hiện hiệu quả đổi mới PPDH và KTĐG. Báo cáo kết quả thực hiện các chuyên đề, các nghiên cứu sư phạm ứng dụng 8 Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch dạy phụ đạo học sinh yếu, kém và bồi dưỡng học sinh giỏi; thực hiện kế hoạch ôn tập cho HS lớp 12 (lớp 9). 9 Các trường THCS tổ chức cho giáo viên bộ môn dạy tiết thứ 2 theo mô hình Trường học mới 10 Tổ chức thực hiện sinh hoạt chuyên môn liên/cụm trường; tổ CM sinh hoạt theo Nghiên cứu bài học. Thiết kế chủ đề dạy học STEM. 11 Tiếp tục tổ chức Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường; bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường 12 Tổ chức tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho học sinh cuối cấp. 13 Các trường trực thuộc Sở gửi ít nhất 01 bài viết cho trang Web của Sở GDĐT 14 Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra toàn diện nhà trường định kỳ tháng 3 Hiệu trưởng 30/3 Ghi chú(1) Ghi mức độ hoàn thành công việc: Đã hoàn thành (Đ); đã triển khai tổ chức thực hiện nhưng chưa hoàn thành chuyển sang tháng sau tiếp tục thực hiện (Ch); chưa tổ chức thực hiện chuyển tháng sau (C); không tổ chức thực hiện (K). KẾ HOẠCH THÁNG 3 B. PHẦN KẾ HOẠCH BỔ SUNG Stt Nội dung công việc Người phụ trách hoặc thực hiện Thời gian hoàn thành Ghi chú(1) Ghi chú(1) Ghi mức độ hoàn thành công việc: Đã hoàn thành (Đ); đã triển khai tổ chức thực hiện nhưng chưa hoàn thành chuyển sang tháng sau tiếp tục thực hiện (Ch); chưa tổ chức thực hiện chuyển tháng sau (C); không tổ chức thực hiện (K). KẾ HOẠCH THÁNG 4 A. PHẦN KẾ HOẠCH BẮT BUỘC Stt Nội dung công việc Người phụ trách hoặc thực hiện Thời gian hoàn thành Ghi chú(1) 1 Xây dựng kế hoạch kiểm tra chất lượng học kỳ II 2 Xây dựng kế hoạch tổ chức thi THPT quốc gia, xét TN THCS, báo cáo Sở (Phòng) và UBND. 3 Kiểm tra lần 2 hồ sơ thi tốt nghiệp THPT và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THCS. Nhập dữ liệu thi tốt nghiệp THPT và dữ liệu xét tốt nghiệp THCS. 4 Tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động tăng cường tiếng Anh cho học sinh. 5 Thông báo Quy chế thi/xét tốt nghiệp cho cha mẹ HS và học sinh các lớp cuối cấp THCS/THPT, Quy chế tuyển sinh vào THPT; hướng dẫn HS lớp 12 đăng ký và làm hồ sơ dự thi ĐH-CĐ 6 Tổ chức tự đánh giá trường theo các tiêu chí của năm học do Sở GDĐT ban hành 7 Tiếp tục thực hiện nội dung Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực 8 Tiếp tục thực hiện hiệu quả đổi mới PPDH và KTĐG. Thực hiện các giải pháp về kiểm tra, thi cử nghiêm túc. Tổ chức dạy chủ đề STEM (thứ 2) 9 Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch dạy phụ đạo học sinh yếu, kém và bồi dưỡng học sinh giỏi; kế hoạch ôn tập cho HS lớp 12 (lớp 9). 10 Các trường THCS hoàn thành việc tổ chức dạy 2 tiết/giáo viên theo mô hình Trường học mới; tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm về mô hình này. 11 Tham gia cuộc thi thí nghiệm-thực hành cấp tỉnh 12 Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra toàn diện của nhà trường năm học 2018-2019. Hiệu trưởng 13 Các trường dạy học tiếng Anh theo chương trình mới chuẩn bị điều kiện khảo sát đầu ra lớp 9, 12 14 Các trường trực thuộc Sở gửi ít nhất 01 bài viết/tháng cho trang Web của Sở GDĐT Ghi chú(1) Ghi mức độ hoàn thành công việc: Đã hoàn thành (Đ); đã triển khai tổ chức thực hiện nhưng chưa hoàn thành chuyển sang tháng sau tiếp tục thực hiện (Ch); chưa tổ chức thực hiện chuyển tháng sau (C); không tổ chức thực hiện (K). KẾ HOẠCH THÁNG 4 B. PHẦN KẾ HOẠCH BỔ SUNG Stt Nội dung công việc Người phụ trách hoặc thực hiện Thời gian hoàn thành Ghi chú(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ghi chú(1) Ghi mức độ hoàn thành công việc: Đã hoàn thành (Đ); đã triển khai tổ chức thực hiện nhưng chưa hoàn thành chuyển sang tháng sau tiếp tục thực hiện (Ch); chưa tổ chức thực hiện chuyển tháng sau (C); không tổ chức thực hiện (K). KẾ HOẠCH THÁNG 5 A. PHẦN KẾ HOẠCH BẮT BUỘC Stt Nội dung công việc Người phụ trách hoặc thực hiện Thời gian hoàn thành Ghi chú(1) 1 Tổ chức kiểm tra học kỳ II đảm bảo nghiêm túc. 2 Tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động tăng cường tiếng Anh cho học sinh. 3 Hoàn thành chấm điểm cả năm học. Xét lên lớp và ghi kết quả vào học bạ. 4 Tiếp tục triển khai kế hoạch chuẩn bị thi TN THPT và xét TN THCS. 5 Tổ chức đánh giá hiệu trưởng và giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. Đánh giá, xếp loại viên chức. 6 Triển khai công tác trong hè năm 2019: Ôn tập, phụ đạo học sinh, xây dựng cơ sở vật chất, phòng chống thiên tai, sinh hoạt hè cho HS, bồi dưỡng giáo viên 7 Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và nội dung Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. 8 Tổ chức đánh giá đầu ra cho học sinh lớp 9 và lớp 12 học theo chương trình Tiếng Anh mới của Đề án 2020. 9 Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch dạy phụ đạo học sinh yếu, kém và bồi dưỡng học sinh giỏi; kế hoạch ôn tập cho HS lớp 12 (lớp 9). 10 Hoàn thiện việc xét duyệt kết quả năm học, hồ sơ học sinh lớp cuối cấp theo quy định. 11 Các trường THPT tiếp tục tổ chức ôn tập cho học sinh khối 12 và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi THPT quốc gia. 12 Tổ chức tổng kết năm học; tổ chức hội nghị cha mẹ học sinh cuối năm học và lễ ra trường cho học sinh cuối cấp 13 Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra toàn diện nhà trường định kỳ tháng 5 Hiệu trưởng Ghi chú(1) Ghi mức độ hoàn thành công việc: Đã hoàn thành (Đ); đã triển khai tổ chức thực hiện nhưng chưa hoàn thành chuyển sang tháng sau tiếp tục thực hiện (Ch); chưa tổ chức thực hiện chuyển tháng sau (C); không tổ chức thực hiện (K). KẾ HOẠCH THÁNG 5 B. PHẦN KẾ HOẠCH BỔ SUNG Stt Nội dung công việc Người phụ trách hoặc thực hiện Thời gian hoàn thành Ghi chú(1) Ghi chú(1) Ghi mức độ hoàn thành công việc: Đã hoàn thành (Đ); đã triển khai tổ chức thực hiện nhưng chưa hoàn thành chuyển sang tháng sau tiếp tục thực hiện (Ch); chưa tổ chức thực hiện chuyển tháng sau (C); không

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSổ Kế hoạch năm học 2018-2019 (quang).doc
Tài liệu liên quan