Khóa luận Phân tích việc sử dụng doripenem trong điều trị viêm phổi bệnh viện tại khoa hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai

(Bản scan)

MỤC LỤC LỜI CẤM ƠN

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẤT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH VÊ, DÒ THỊ

DẠT VÁN ĐẺ 1

('hương 1: TỐNG QUAN

1.1. Tông quan vị dorlpenem.3

1.1.1. Cầu trúc hóa học vả cơ ché tác dụng 4

1.12. Đe kháng donpcncm . $

1.1.3. Đặc điềm dược động học của doripenem 5

1.1.4. Dặc diêm dược lực học cùa donpcncm 6

1.1.5. Chi định, liều dùng, thời gian sử dụng 8

1.1.6. Tác dụng không mong muon - 9

1.2. Tông quan về viêm phối bệnh viện. 10

1.2.1. Định nghía vã phản loại 10

1.2.2. Căn nguyên vi khuẩn _ 10

1.2.3. Chấn đoản 11

1.2.4. Điều trị _ _ _ 12

1.2.5. Tống kết một số thứ nghiệm lãm sàng cùa doripencm trong diều trị viêm phổi

bệnh viện. . . 15

1.3. Chương trinh quăn lý sử dụng kháng sinh với các kháng sinh mới. 17

( hương 2: ĐỎI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CƯU 20

2.1. Dối tưọng nghiên cứu

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu cùa mục ticu 1 20

2.1.2. Đổi tượng nghiên cứu của mục tiêu 2 20

2.2. Phương pháp nghiên cứu „.„._.™.„.„.2O

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu cùa mục tiêu 1 20

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu của mục tiêu 2 21

2.3. Phương pháp xử lý so liệu

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN cứu

S 5

 

 

pdf98 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 284 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Phân tích việc sử dụng doripenem trong điều trị viêm phổi bệnh viện tại khoa hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfkhoa_luan_phan_tich_viec_su_dung_doripenem_trong_dieu_tri_vi.pdf
Tài liệu liên quan